Ventspils tehnikuma audzēkņi apgūst prakstiskās darba iemaņas uzņēmumā „Ventspils siltums”

2016-03-30

No 29.marta līdz 22.aprīlim pašvaldības SIA “Ventspils siltums” nodrošinās praktiskās apmācības  diviem Ventspils Tehnikuma audzēkņiem, kuri apgūst  elektrotehniķa profesiju.

Topošajiem speciālistiem praktiskās apmācības reālā darba vidē tiks organizētas  pēc Ventspils Tehnikuma mācību programmas, ko paredz pērn noslēgtais sadarbības līgums. Jaunieši darba iemaņas apgūs katlu mājā Talsu ielā 69, kur viņus  apmācīs kvalificēti uzņēmuma „Ventspils siltums” darbinieki.

Tajā pat laikā katlu mājā Brīvības ielā 38 šobrīd praksi iziet divi Ventspils Tehnikuma audzēkņi, kuri apgūst mašīnbūves tehniķa profesiju. Prakses laikā audzēkņi tiek iepazīstināti gan ar uzņēmuma darba drošību un ražošanas specifiku, gan ar katlu mājas darbību, tehnoloģiskā procesa nodrošināšanu un ražošanas iekārtām. Pēc praktisko mācību apgūšanas uzņēmuma „Ventspils siltums” prakses vadītāji vērtēs audzēkņu zināšanu līmeni, spēju strādāt patstāvīgi, kā arī ieinteresētību un atbildības izjūtu, sadarbības prasmes, attieksmi un ētikas normas prakses vietā.

Jāpiebilst, ka februārī uzņēmumā „Ventspils siltums” praktiskās zināšanas reālā darba vidē apguva četri topošie mašīnbūves tehniķi. Lai piesaistītu jaunos speciālistus uzņēmums „Ventspils siltums” šogad plāno arī materiāli stimulēt sekmīgākos praktikantus, nosakot atlīdzību par prakses laikā paveikto.

Līgumu par savstarpēju sadarbību profesionālās izglītības procesa nodrošināšanā, popularizēšanā un attīstības veicināšanā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” un Ventspils Tehnikums noslēdza 2015. gada maijā. Tas ir nozīmīgs solis kvalificētu nozares speciālistu sagatavošanā,  jo tieši darba vidē balstītas apmācības veicina topošo speciālistu profesionālo sagatavotību.