Vidējie maksājumi februārī zemāki nekā janvārī

2014-03-12

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem siltumenerģijas patēriņš apkurei 2014.gada februārī bijis par  25% mazāks nekā janvārī un par 15 % mazāks nekā 2013. gada februārī, kas galvenokārt saistīts ar neierasti silto laiku tradicionālajos ziemas mēnešos šī gada sākumā.

Kā liecina meteoroloģijas centra dati Ventspilī vidējā diennakts ārgaisa temperatūra 2014.gada februārī  bijusi +1,3°C,  janvārī   -3,6°C, bet pērnā gada februāris bijis  ar vidējo ārgaisa temperatūru  -0.9°C.  Vēršam uzmanību, ka ārgaisa temperatūrai paaugstinoties par vienu grādu, ēkas siltuma patēriņš vidēji samazinās par 5-6% un atbilstoši samazinās arī maksājums par apkuri.

Pozitīvi uz rēķiniem atsauksies arī tas, ka kopš 2013.gada 1.decembra Ventspilī siltumenerģijas tarifs ir par  5,7% zemāks nekā pagājušajā gadā. Atgādinām, ka ēkas kopējo rēķinu veido  siltuma tarifa un dotās ēkas siltuma patēriņa reizinājums, kur tarifs  no apstiprināšanas brīža ir nemainīgs lielums, bet ēkas siltuma patēriņu fiksē verificēts siltuma skaitītājs. 

Maksājumu aprēķinus PSIA „Ventspils siltums” veic pamatojoties uz ēkas pārvaldnieka sniegto informāciju par mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu un iedzīvotāju sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu saskaņā ar MK noteikumiem Nr.999 un Nr.1013.

Ieguvēji ir iedzīvotāji, kuri dzīvo renovētās ēkās, kā arī tie,  kuru pārvaldnieki regulāri seko līdzi siltuma patēriņam, jo patēriņu tiešā veidā ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, bet arī siltummezglā noteiktais temperatūras režīms, ēkas tehniskais stāvoklis, cik daudz karstā ūdens patērēts katrā mājā, kad nolasīti siltumskaitītāja rādījumi, kā arī iedzīvotāju un apsaimniekotāju sadarbība.

Informāciju par katras ēkas siltumenerģijas patēriņu februārī no 14.marta varēs apskatīties uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā e-pakalpojumi, kā arī uzņēmuma abonentu daļu informācijas stendā. Turpat varēs uzzināt arī cik izmaksājusi viena  kvadrātmetra apsildīšana katrā ēkā.

Siltuma speciālisti neskaidrību gadījumos vienmēr ir gatavi sniegt skaidrojumus klientiem par maksājumiem. Lūdzam griezties mūsu abonentu daļā  Pils ielā 12 un Talsu ielā 84 vai arī zvanīt pa tālruņiem - 636 02245, 636 02244, 636 02223, 636 02229, 636 24559, 636 24276, 636 00800.

Aicinām klientus izvēlēties iespēju un turpmāk saņemt informāciju par aprēķināto maksājumu arī elektroniski. Lūdzam, nosūtiet brīvā formā rakstītu pieteikumu uz e-pastu vent.siltums@ventspils.lv. vai siltums.abonenti@ventspils.lv un tajā norādīt sekojošu informāciju:

1. vārds, uzvārds;
2. adrese;
3. klienta numuru ( ja ir zināms);
4. kontakttālrunis;
5. e-pasta adrese.