Vidējie maksājumi janvārī zemāki nekā gadu iepriekš

2014-02-07

Saskaņā ar PSIA „Ventspils siltums” apkopotajiem datiem Ventspils iedzīvotāju siltumenerģijas patēriņš 2014.gada janvārī bijis  par 11,5% mazāks nekā pērn janvārī. Jāatzīmē, ka no 2013.gada 1.decembra siltumenerģijas tarifs ir par 5,7% pazemināts un, ņemot vērā mazāku kopējo siltumenerģijas patēriņu, maksājumi prognozējami mazāki nekā gadu iepriekš. Informāciju par janvāra maksājumiem pārvaldnieki varēs saņemt nākošajā  nedēļā.

Saskaņā ar meteoroloģijas centra datiem Ventspilī vidējā diennakts ārgaisa temperatūra bijusi:

  • 2014.gada janvārī   -3,6°C ;
  • 2013.gada janvārī  -2,8°C;
  • 2013.gada decembrī +4,4°C.

Ārgaisa temperatūrai pazeminoties par vienu grādu, ēkas siltuma patēriņš vidēji pieaug par 5-6% un tas attiecīgi ietekmē  siltuma maksājumus.

Salīdzinoši janvāris ir bijis par 8°C aukstāks nekā decembris. Lai arī  janvāra sākums nebija īpaši auksts, taču jau no otrās dekādes vidējā diennakts ārgaisa temperatūra sāka strauji pazemināties, bet mēneša beigās aukstumu būtiski pastiprināja arī vējš.

Visbiežāk iedzīvotāji salīdzina maksājumus dažādās mājās, kurām ir vizuāli vienāda konstrukcija. Tomēr, lai salīdzinājums būtu pamatots un argumentēts, ir jāsalīdzina ne tikai maksājumi, bet arī visi pārējie rādītāji – cik daudz siltuma katra māja ir patērējusi, uz kādu vidējo temperatūru dzīvokļos un siltumpunktos ir noregulētas iekārtas un cik daudz karstā ūdens patērēts katrā mājā, kā arī, kad nolasīti siltumskaitītāja rādījumi.

Vēršam klienta uzmanību uz to, ka pārvaldnieki vai to nolīgti ēku iekšējo sistēmu apkalpotāji regulē  temperatūras ēkas siltumpunktā, kā arī nolasa kopējos skaitītāja rādījumus. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pēc iesniegtajiem datiem veic maksājumu aprēķinus.

Pašvaldības SIA „Ventspils nekustamie īpašumi” pārvaldītajās ēkās siltuma patēriņi janvārī ir fiksēti par 29 diennaktīm, bet ir arī pārvaldnieki, kuri  ēku patēriņu iesnieguši par 31 diennakti.

Pašvaldības SIA”Ventspils siltums” regulāri sniedz skaidrojumus un rakstiskas atbildes iedzīvotājiem par neskaidrībām siltuma maksājumos. Arī par decembri vairāku daudzdzīvokļu ēku iedzīvotājiem ir sniegta gan mutiska, gan rakstiska informācija  par maksājumiem. Bez tam  š. g. 23.janvārī tika organizēta arī klientu informācijas diena, kuru apmeklēja pāri par diviem desmitiem interesentu.

Siltuma speciālisti neskaidrību gadījumos ir gatavi sniegt skaidrojumus klientiem arī par maksājumiem janvārī. Lūdzam griezties mūsu abonentu daļā  Pils ielā 12 un Talsu ielā 84 vai arī zvanīt pa tālruņiem - 636 02245, 636 02244, 636 02223, 636 02229, 636 24559, 636 24276, 636 00800 .

 Laipni lūdzam klientus  š. g. 13.februārī apmeklēt informācijas dienu par maksājumiem janvārī Ventspils Digitālajā centrā  plkst. 17.30.