Kontakti

PAŠVALDĪBAS SIA

„VENTSPILS SILTUMS”

Reģ. Nr. 40003007655

ADRESE

Talsu iela 84, Ventspils, Latvija, LV- 3602

ADMINISTRĀCIJA

Tālr. 63602200

 

Fakss: 63602210

 

E-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS DARBA LAIKS 

 

 

 

Pirmdiena           

08.30 – 12.00

12.30 - 18.00

Otrdiena           

08.30 – 12.00 

12.30 - 17.00

Trešdiena

08.30 – 12.00

12.30 - 17.00

Ceturtdiena

08.30 – 12.00

12.30 - 17.00

Piektdiena

08.30 – 12.00

12.30 - 16.00

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS

iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 63602200

Pirmdiena        

15.00 – 17.00

ABONENTU DAĻA:

E-pasts: siltums.abonenti@ventspils.lv

Pils ielā 12 un Talsu ielā 84

Tālr. 63600800

 

ABONENTU DAĻAS

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS /

KASES DARBA LAIKS

 

Pirmdiena    

08.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Otrdiena

08.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Trešdiena

08.00 – 12.00

13.00 – 16.00

Ceturtdiena

                14.00 – 19.00

Piektdiena

08.00 – 12.00

13.00 – 15.00

PROJEKTU IEVIEŠANAS GRUPA

Tālr. 63627906

TEHNISKĀ DAĻA:

Tālr.  63602217, 63602218

INŽENIERINSPEKTORS

Tālr. 63602214

FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA:

 

GRĀMATVEDĪBA

Tālr. 63602203;  63602225

EKONOMISTI

Tālr. 6302221

PERSONĀLDAĻA

Tālr.63602204

JURISKONSULTS

Tālr. 63602207

SAGĀDES UN TRANSPORTA IECIRKNIS

Tālr. 63602206

EKSPLUATĀCIJAS IECIRKNIS 

Tālr. 63627905; mob.tālr. 29213164