Atzinuma izsniegšana par siltumapgādes objekta gatavību ekspluatācijai

 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" izsniedz atzinumus par siltumapgādes objekta gatavību ekspluatācijai.

Pakalpojuma apraksts - pēc jauna siltumapgādes objekta būvniecības vai siltumapgādes objekta rekonstrukcijas pabeigšanas no pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ir nepieciešams saņemt atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai.

Pakalpojuma saņēmējs - Pasūtītājs (būvētājs).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Pasūtītāja (būvētāja) rakstisks pieprasījums;
  • Izbūvētā/rekonstruētā objekta izpilddokumentācija.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 10 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” speciālisti pārbauda vai veicot būvdarbus nodrošināta objekta atbilstība akceptētajam būvprojektam, tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojuma saņemšanas vieta - pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Talsu iela 84, Ventspils, LV 3602.