Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu, no 1.
Neskatoties uz to, ka šogad pieaugusi kurināmā tirgus cena, Ventspilī tarifu izdevies saglabāt joprojām nemainīgu
Šobrīd būtisks tarifa pieaugums vērojams tajās pašvaldībās, kur ražošanas procesā tiek izmantots fosilais kurināmais - dabasgāze