Pārlekt uz galveno saturu

Trauksmes celšana

 

 IEKŠĒJĀS TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMAS PAMATPRINCIPI 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” (turpmāk – Ventspils siltums) iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidē un darbībā ievēro šādus principus: 

 • Ventspils siltums atbalsta atklātību un trauksmes celšanu darbavietā, nevis attur no šādas rīcības;
 • No brīža, kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, trauksmes cēlēja identitāte netiek izpausta nepilnvarotām personām;
 • Trauksmes cēlējs godprātīgi un atbildīgi izvērtē, vai sniegtā informācija ir patiesa un uzticama;
 • Ventspils siltums  nepieļauj, ka darbinieks, kurš ir cēlis trauksmi, cieš no represijām vai nosodošas attieksmes ziņošanas dēļ;
 • Ventspils siltums ir viegli pieejama informācija par trauksmes celšanas iespējām;
 • Ikvienu trauksmes cēlēju informē par viņa ziņojuma saņemšanu un izskatīšanu;
 • Trauksmes cēlēju ziņojumi tiek rūpīgi un atbildīgi izvērtēti un uz pārkāpumiem tiek reaģēts.

 

TRAUKSMES CĒLĒJS

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma 1. panta pirmās daļas 7. punktu:

 • trauksmes cēlējs var būt tikai fiziska persona;
 • trauksmi var celt par iespējamu vai jau notikušu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm;
 • informācija par iespējamo pārkāpumu iegūta, veicot darba pienākumus, tostarp brīvprātīgo darbu, sniedzot pakalpojumus vai  dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē.

 

KAS UZSKATĀMS PAR PĀRKĀPUMU

Trauksmes cēlējs ir tiesīgs celt trauksmi par jebkuru pārkāpumu, kas kaitē sabiedrības interesēm, īpaši par pārkāpumiem šādās jomās:

 • amatpersonu bezdarbība, nolaidība vai dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošana;
 • korupcija;
 • krāpšana;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšana;
 • izvairīšanās no nodokļu samaksas;
 • būvniecības drošības apdraudējums;
 • vides drošības apdraudējums;
 • darba drošības apdraudējums;
 • sabiedriskās kārtības apdraudējums;
 • cilvēktiesību pārkāpums;
 • pārkāpums publisko iepirkumu jomā;
 • konkurences tiesību pārkāpums;
 • privātās dzīves un personas datu aizsardzība.

 

TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS

 • ziņojums ir parakstīts, tas nav anonīms
 • uz iesnieguma norāde “Trauksmes cēlēja ziņojums”
 • Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija

Trauksmes celšanai Ventspils siltums aizpildāma pielikumā pievienotā veidlapa.

 

TRAUKSMES CĒLĒJS ZIŅOJUMU VAR IESNIEGT

 • nosūtot elektroniski to uz e-pasta adresi: vent.siltums.trauksme@ventspils.lv, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 • nosūtot slēgtā aploksnē pa pastu uz adresi: Talsu iela 84, Ventspils, LV 3602, ar atzīmi “Trauksmes ziņojums”;
 • ievietojot to pastkastītē “Trauksmes cēlēju ziņojumi” Talsu iela 84, 1. stāvā

 

Par iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrības valdes rīcībā Trauksmes cēlējs ziņo, iesniedzot (adresējot) Trauksmes cēlēja ziņojumu Sabiedrības padomei, izmantojot iepriekš minētos ziņojuma iesniegšanas  kanālus vai iesniedzot Trauksmes cēlēja ziņojumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības kontaktpersonai (atbildīgai personai) uz trauksmes cēlēju ziņojumiem speciāli izveidotu e-pastu: trauksme@ventspils.lv vai aizpildot veidlapu vietnē https://trauksmescelejs.lv/, kā adresātu norādot Ventspils valstspilsētas pašvaldību. 

Par iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrības padomes rīcībā Trauksmes cēlējs ziņo, iesniedzot Trauksmes cēlēja ziņojumu Ventspils valstspilsētas pašvaldības kontaktpersonai (atbildīgai personai), nosūtot uz trauksmes cēlēju ziņojumiem speciāli izveidotu e-pastu: trauksme@ventspils.lv vai aizpildot veidlapu vietnē https://trauksmescelejs.lv/, kā adresātu norādot Ventspils valstspilsētas pašvaldību

 

SAISTĪTĀ INFORMĀCIJA

Detalizētāka  informācija par trauksmes celšanu atrodama https://www.trauksmescelejs.lv/

 

 TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPA 

 IEKŠĒJĀ TRAUKSMES CELŠANAS SISTĒMAS SHĒMA