Pārlekt uz galveno saturu

Līgumi

 

Saistībā ar grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 524 no 2016.gada 1.janvāra Ventspilī ieviestas izmaiņas norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par siltumenerģijas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības SIA "Ventspils siltums".

 

LĪGUMA PROJEKTS - TIEŠIE NORĒĶINI

 

 Ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašniekiem pārslēgto līgumu saraksts
   
N.p.k.Dzīvojamā ēkaLīguma numurs
1Sarkanmuižas dambis 24Nr.2-2016
2Celtnieku iela 8Nr.3-2016
3Rindas iela 36Nr.4-2016
4Stradiņa iela 5Nr.5-2016
5Stradiņa iela 11Nr.6-2016
6Stradiņa iela 13Nr.7-2016
7Stradiņa iela 14Nr.8-2016
8Talsu iela 3Nr.9-2016
9Talsu iela 7Nr.10-2016
10Talsu iela 11Nr.11-2016
11Talsu iela 13Nr.12-2016
12Talsu iela 58Nr.13-2016
13Tārgales iela 65Nr.14-2016
14Tārgales iela 67Nr.15-2016
15Ugāles iela 17Nr.16-2016
16Ugāles iela 19Nr.17-2016
17Biedrības iela 1Nr.18-2016
18Inženieru iela 58Nr.19-2016
19Inženieru iela 85Nr.20-2016
20Katoļu iela 50Nr.21-2016
21Lielais prospekts 53Nr.22-2016
22Lielais prospekts 59Nr.23-2016
23Lielais prospekts 73Nr.24-2016
24Pētera  iela 28Nr.25-2016
25Pils iela 25*Nr.26-2016
26Pils iela 27*Nr.27-2016
27Saules iela 44Nr.28-2016
28Saules iela 56Nr.29-2016
29Saules iela 108Nr.30-2016
30Lielais prospekts 54**Nr.31-2016
31Lielais prospekts 58Nr.32-2016
32Sarkanmuižas dambis 16Nr.33-2016
33Lielais prospekts 58aNr.34-2016
34Balasta iela 5Nr.35-2016
35Celtnieku iela 10Nr.36-2016
36Lidotāju  iela 13Nr.37-2016
37Lidotāju iela 15Nr.38-2016
38Lidotāju iela 17Nr.39-2016
39Lidotāju iela 18Nr.40-2016
40Lidotāju iela 19Nr.41-2016
41Lidotāju iela 20Nr.42-2016
42Lidotāju iela 21Nr.43-2016
43Lidotāju iela 24Nr.44-2016
44Ozolu iela 2Nr.45-2016
45Ozolu iela 4Nr.46-2016
46Rindas iela 40Nr.47-2016
47Rindas iela 44Nr.48-2016
48Saldus iela 1Nr.49-2016
49Saldus iela 3Nr.50-2016
50Stradiņa iela 3Nr.51-2016
51Stradiņa iela 6Nr.52-2016
52Talsu iela 24Nr.53-2016
53Talsu iela 26Nr.54-2016
54Talsu iela 37Nr.55-2016
55Talsu iela 64Nr.56-2016
56Tārgales iela 15Nr.57-2016
57Tārgales iela 69Nr.58-2016
58Ugāles iela 32/1Nr.59-2016
59Ugāles iela 32/2Nr.60-2016
60Fabrikas iela 2aNr.61-2016
61Dzintaru iela 26Nr.62-2016
62Aleksandra iela 13Nr.63-2016
63Aleksandra iela 15Nr.64-2016
64Aleksandra iela 17Nr.65-2016
65Brīvības iela 11Nr.66-2016
66Brīvības iela 17Nr.67-2016
67Brīvības iela 21Nr.68-2016
68Brīvības iela 23Nr.69-2016
69Brīvības iela 25Nr.70-2016
70Brīvības iela 29Nr.71-2016
71Brīvības iela 31Nr.72-2016
72Brīvības iela 33/35Nr.73-2016
73Inženieru iela 77Nr.74-2016
74Inženieru iela 89Nr.75-2016
75Inženieru iela 91Nr.76-2016
76Inženieru iela 95Nr.77-2016
77Inženieru iela 97Nr.78-2016
78Inženieru iela 99Nr.79-2016
79Saules iela 3Nr.80-2016
80Saules iela 33Nr.81-2016
81Saules iela 106Nr.82-2016
82Saules iela 110Nr.83-2016
83Jūras iela 1Nr.84-2016
84Jūras iela 3Nr.85-2016
85Jūras iela 10Nr.86-2016
86Jūras iela 17Nr.87-2016
87Lielais prospekts 11Nr.88-2016
88Lielais prospekts 13Nr.89-2016
89Lielais prospekts 15Nr.90-2016
90Lielais prospekts 16Nr.91-2016
91Lielais prospekts 17Nr.92-2016
92Lielais prospekts 18Nr.93-2016
93Lielais prospekts 19Nr.94-2016
94Lielais prospekts 20Nr.95-2016
95Lielais prospekts 22Nr.96-2016
96Lielais prospekts 23Nr.97-2016
97Lielais prospekts 24Nr.98-2016
98Lielais prospekts 25Nr.99-2016
99Lielais prospekts 26Nr.100-2016
100Lielais prospekts 27Nr.101-2016
101Lielais prospekts 30Nr.102-2016
102Lielais prospekts 32Nr.103-2016
103Lielais prospekts 34Nr.104-2016
104Lielais pospekts  36Nr.105-2016
105Lielais prospekts 37Nr.106-2016
106Lielais prospekts 38Nr.107-2016
107Lielais prospekts 39Nr.108-2016
108Lielais prospekts 40Nr.109-2016
109Lielais prospekts 41Nr.110-2016
110Lielais prospekts 42Nr.111-2016
111Lielais prospekts 46Nr.112-2016
112Lielais prospekts 49Nr.113-2016
113Lielais prospekts 51Nr.114-2016
114Lielā Dzirnavu iela 15Nr.115-2016
115Lielā Dzirnavu iela 19Nr.116-2016
116Peldu iela 5Nr.117-2016
117Peldu iela 8Nr.118-2016
118Pētera iela 2Nr.119-2016
119Pētera iela 6Nr.120-2016
120Kuldīgas iela 23Nr.121-2016
121Sarkanmuižas dambis 3Nr.122-2016
122Sarkanmuižas dambis 5Nr.123-2016
123Sarkanmuižas dambis 7Nr.124-2016
124Sarkanmuižas dambis 11Nr.125-2016
125Sarkanmuižas dambis 12Nr.126-2016
126Sarkanmuižas dambis 13Nr.127-2016
127Sarkanmuižas dambis 15Nr.128-2016
128Sarkanmuižas dambis 17Nr.129-2016
129Sarkanmuižas dambis 18Nr.130-2016
130Sarkanmuižas dambis 20Nr.131-2016
131Sarkanmuižas dambis 21Nr.132-2016
132Sarkanmuižas dambis 22Nr.133-2016
133Lielais prospekts 21Nr.134-2016
134Sarkanmuižas dambis 14Nr.135-2016
135Dzintaru iela 34Nr.136-2016
136Siguldas iela 21Nr.137-2016
137Dzintaru iela 28Nr.138-2016
138Stradiņa iela 4Nr.139-2016
139Tārgales  iela 66/68Nr.140-2016
140Aleksandra iela 9Nr.141-2016
141Pērkoņu iela 13Nr.142-2016
142Inženieru iela 75Nr.143-2016
143Saules iela 112Nr.144-2016
144Siguldas iela 12Nr.145-2016
145Siguldas iela 12aNr.146-2016
146Siguldas iela 14Nr.147-2016
147Siguldas iela 16Nr.148-2016
148Usmas  iela 7Nr.149-2016
149Usmas iela 9Nr.150-2016
150Usmas iela 11Nr.151-2016
151Usmas iela 14Nr.152-2016
152Rindas iela 34Nr.153-2016
153Rindas iela 46Nr.154-2016
154Rindas iela 48Nr.155-2016
155Celtnieku iela 5Nr.156-2016
156Katoļu iela 34Nr.157-2016
157Lielais prospekts 67Nr.158-2016
158Lielais prospekts 68Nr.159-2016
159Celtnieku iela 16Nr.160-2016
160Usmas iela 18Nr.161-2016
161Stradiņa iela 17Nr.162-2016
162Usmas iela 20Nr.163-2016
163Rindas iela 50Nr.164-2016
164Celtnieku iela 18Nr.165-2016
165Embūtes iela 53Nr.166-2016
166Dzintaru iela 30Nr.167-2016
167Talsu iela 25Nr.168-2016
168Talsu iela 82**Nr.169-2016
169Stradiņa iela 15Nr.170-2016
170Poruka iela 13Nr.171-2016
171Saules iela 35Nr.172-2016
172Talsu iela 35Nr.173-2016
173Ugāles iela 13Nr.174-2016
174Celtnieku iela 3Nr.175-2016
175Embūtes iela 51Nr.176-2016
176Aleksandra iela 10Nr.177-2016
177Inženieru iela 71Nr.178-2016
178Inženieru iela 73Nr.179-2016
179Inženieru iela 79Nr.180-2016
180Inženieru iela 81Nr.181-2016
181Jūras iela 4Nr.182-2016
182Lielais prospekts 57***Nr.183-2016
183Lielais prospekts 70Nr.184-2016
184Lielā Dzirnavu iela 17Nr.185-2016
185Saules/Platā iela 7Nr.186-2016
186Saules iela 58Nr.187-2016
187Saules iela 116Nr.188-2016
188Sarkanmuižas dambis 4Nr.189-2016
189Jūras iela 51Nr.190-2016
190Lidotāju iela 22Nr.191-2016
191Brīvības iela 32/34Nr.192-2016
192Saules iela 2Nr.193-2016
193Lielais prospekts 29Nr.194-2016
194Lielais prospekts 44Nr.195-2016
195Balasta iela 3Nr.196-2016
196Aleksandra iela 11Nr.197-2016
197Katoļu iela 33Nr.198-2016
198Lielais prospekts 55Nr.199-2016
199Pils iela 31Nr.200-2016
200Lielais prospekts 35Nr.201-2016
201Pils iela 54Nr.202-2016
202Poruka iela 14Nr.203-2016
203Katoļu iela 52Nr.204-2016
204Inženieru iela 93Nr.205-2016
205Lidotāju iela 26Nr.206-2016
206Tārgales iela 72Nr.207-2016
207Celtnieku iela 14*Nr.208-2016
208Celtnieku iela 12*Nr.209-2016
209Embūtes iela 55Nr.210-2016
210Talsu iela 48Nr.211-2016
211Talsu iela 66Nr.212-2016
212Talsu iela 68Nr.213-2016
213Tārgales iela 64Nr.214-2016
214Talsu iela 56Nr.215-2016
215Talsu iela 60Nr.216-2016
   
*  cita metodika - MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524   3.pielikums ar papildinājumu, ievērojot noteikumu 23.p.
** cita metodika- MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524  1.pielikums (sadale tikai apkurei)
*** cita metodika- MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524  9.pielikums (metodikas 14.p.aprēķinu veic MESA)
P.S. Pārējām ēkām piemērojama MK 15.09.2015. Nr.524  noteikumu 3.pielikuma metodika