Pārlekt uz galveno saturu

Tarifu izmaksu struktūra

 

TARIFA VEIDOJOŠO IZMAKSU STRUKTŪRA 

78,01 EUR/MWh

(spēkā no  01.03.2024.)

 

Saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” tarifs ir nosakāms tādā apmērā, lai lietotāju veiktie maksājumi segtu ekonomiski pamatotas sabiedriskā pakalpojuma izmaksas un nodrošinātu sabiedriskā pakalpojuma rentabilitāti.

Siltumapgādes pakalpojuma tarifu sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar Regulatora izdoto lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"