Pārlekt uz galveno saturu

Dokumentu iesniegšana / izsniegšana

 

SILTUMAPGĀDES SISTĒMU PIESLĒGŠANAS TEHNISKO NOTEIKUMU IZSNIEGŠANA 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" izsniedz siltumapgādes sistēmu pieslēgšanas tehniskos noteikumus.

Pakalpojuma apraksts - 21.10.2008. MK noteikumi Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" paredz, ka piegādātājs izsniedz lietotājam siltumapgādes sistēmas pieslēgšanas tehniskos noteikumus šādos gadījumos:

  • jaunu siltumizmantošanas iekārtu, ēku vai būvju pieslēgšanas projekta izstrādei.

Pakalpojuma saņēmējs - objekta īpašnieks, nomnieks vai pilnvarotā persona.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums;

  • dokuments, kas apliecina, ka pakalpojuma saņēmējs ir objekta īpašnieks, nomnieks vai pilnvarotā persona;

  • Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopija (ja ir saņemts);

  • objekta zemes gabala plāns;

  • informācija par pieslēdzamā vai rekonstruējamā objekta paredzamo jaudu un tehniskajiem parametriem.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

Pakalpojuma saņemšana - Talsu iela 84

 

ATZINUMA IZSNIEGŠANA PAR SILTUMAPGĀDES OBJEKTA GATAVĪBU EKSPLUATĀCIJAI

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" izsniedz atzinumus par siltumapgādes objekta gatavību ekspluatācijai.

Pakalpojuma apraksts - pēc jauna siltumapgādes objekta būvniecības vai siltumapgādes objekta rekonstrukcijas pabeigšanas no pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ir nepieciešams saņemt atzinumu par objekta gatavību ekspluatācijai.

Pakalpojuma saņēmējs - Pasūtītājs (būvētājs).

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Pasūtītāja (būvētāja) rakstisks pieprasījums;

  • Izbūvētā/rekonstruētā objekta izpilddokumentācija.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 10 dienas pēc pieprasījuma saņemšanas.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” speciālisti pārbauda vai, veicot būvdarbus, ir nodrošināta objekta atbilstība būvprojektam, tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

Pakalpojuma saņemšana -  Talsu iela 84