Pārlekt uz galveno saturu

Iepirkumi

Nr.p.k.Iepirkuma procedūras nosaukums

Identifikācijas nr.

Termiņš

Statuss

639

Katlu māju ūdens sagatavošanas un katlu iekārtu tehniskā apkalpošana, Ventspilī

1.
Document

VS 23/45

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

638

Šķeldas katlu konvektīvās daļas cauruļu daļēja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/44

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

637

Reaģentu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 23/43

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

636

Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/42

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

635

LED gaismekļu iegāde un piegāde katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/41

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

634

Elektroenerģijas analizatora piegāde un uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 23/40

05.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

633

Vides uzraudzības pakalpojumu sniegšana  atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1.
Document
Darba uzdevums.pdf (1004.37 KB)

VS 23/39

04.04.2023. plkst.14.00

izsludināts

632

Ārdu piegāde šķeldas apkures katliem Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2023/7

06.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

631

Šķeldas katla priekškurtuves kustīgās grīdas ārdu rāmja remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2023/6

06.04.2023. plkst.10.00

izsludināts

630

Portatīvās mēriekārtas pH, elektrovadītspējas un O2 noteikšanai piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/38

29.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

629

Metāla lokšņu piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/37

29.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

628

Šķeldas transportieru lāpstiņu izgatavošana un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/36

29.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

627

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Liepu ielā 1, 2/4-1, Rīgas ielā 5, Platā ielā 11, 13, Sinagogas ielā 8, 10, Ventspilī”

1.
Document
Noteikumi.pdf (1.32 MB)

VS 23/35

28.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

626

Kondicioniera uzstādīšana katlu mājas Brīvības ielā 38 vadības pults telpā, Ventspilī

1.
Document

VS 23/34

17.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

625

Šķeldas katlu vadības un drošības sistēmas elementu piegāde

1. Nolikums

VS 2023/5

30.03.2023. plkst.11.00

izsludināts

824

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Annas ielā 4, Ventspilī”

1.
Document

VS 23/33

16.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

823

Sniega frēzes piegāde, Talsu iela 84, Ventspilī

1.
Document

VS 23/32

16.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

822

Šķeldas padeves transportiera ķēde katlam AK 6000 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/31

14.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

821

Esošo nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) nomaiņa katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 23/30

14.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

820

Plastmasas ekstrūdera piegāde, Talsu iela 84, Ventspilī

1.
Document

VS 23/29

14.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

819

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde siltumtrases izbūvei

1.
Document
Noteikumi.docx (17.02 KB)

VS 23/28

10.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

818

Būvuzraudzības pakalpojumi Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document
Noteikumi.docx (20.06 KB)

VS 23/27

10.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

817

Elektrostatisko filtru apkalpošana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 23/26

09.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

816

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 23/25

08.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

815

Krēslu piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī 

1.
Document

VS 23/24

08.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

814

Katlu tīrīšanas iekārtas iegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/23

08.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

813

Cokola malas betonēšana, fasādes remonts noliktavai Talsu ielā 84, Ventspilī

1.
Document
2.
Document

VS 23/22

07.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

812

B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu un SEG atļaujas grozījumu iesniegumu izstrāde un iesniegšana  Valsts vides dienestā atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1
Document

VS 23/21

07.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

811

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2023/4

09.03.2023. plkst.11.00

izsludināts

810

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2023/2

02.03.2023. plkst.11.00

izsludināts

809

Šķeldas katlu “KIV” ārdu dzesēšanas kontūras ūdens sūkņa” piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/20

28.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

808

Koku zāģēšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1.
Document

VS 23/19

28.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

807

Pārnēsājamu metināšanas iekārtu piegāde

1.
Document

VS 23/18

28.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

806

Siltumtrases izbūve ēkai Pils ielā 13, Ventspilī

1.
Document
2.
Document

VS 23/17

22.02.2023. plkst.10.00

izsludināts

805

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1.
Document

VS 23/16

03.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

804

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1.
Document

VS 23/15

03.03.2023. plkst.14.00

izsludināts

803

Ūdens piebarošanas sistēmas sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/14

28.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

802

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde

1.
Document

VS 23/13

28.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

801

Kondensāta sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

1.
Document

VS 23/12

22.02.2023. plkst.10.00

izsludināts

800

Šķeldas katlu "KIV" iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/11

22.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

799

Šķeldas katlu pelnu izvada transportieru detaļu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī.

1.
Document

VS 23/10

21.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

798

Katlu mājas Talsu ielā 69 ēkas fasāžu šuvju atjaunošana, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2023/3

13.03.2023. plkst.10.00

izsludināts

797

Akumulatora lentes zāģis ar lādētāju un akumulatoriem, piegāde

1.
Document

VS 23/9

21.02.2023. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

796

Atsperes tipa ūdens piebarošanas vārsta piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 23/7

21.02.2023. plkst.14.00

izsludināts

795

Ekonomaizera sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 23/6

21.02.2023. plkst.14.00

pagarināts līdz  28.02.2023.         plkst 14.00

izsludināts

794

Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem

1.
Document

VS 23/5

14.02.2023. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

793

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1.
Document
Darba uzdevums.pdf (400.31 KB)
2.

VS 23/4

14.02.2023. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

792

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 pieļaujamās kaitīgo vielu emisiju limitu aprēķina izstrāde un C kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas pieteikuma sagatavošana, kā arī iesniegšanu Valsts vides dienestā

1.
Document
Darba uzdevums.pdf (290.68 KB)

VS 23/3

31.01.2023. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

791

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam “Siltumtrases izbūve Industriālā parka ēkām Celtnieku ielā, Ventspilī”

1. Nolikums

VS 2023/1

06.02.2023. plkst.15.10

Noteikts uzvarētājs

790

Skābekļa devēja ar atloku aizsargčaulu iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 23/2

25.01.2023. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

1.
Document

787

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

1. Nolikums

VS 2022/29

12.01.2023. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

 

IEPIRKUMU ARHĪVS

2022. GADS

2021. GADS

2020. GADS

2019. GADS

2018. GADS

2017. GADS

2016. GADS

2015. GADS