Iepirkumi

 

 

Nr.p.k. Iepirkuma procedūras nosaukums Identifikācijas Nr. Termiņš Statuss

786

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2022/28

24.11.2022. plkst.15.30

izsludināts

785

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde saules paneļu uzstādīšanai Talsu ielā 69, Ventspils

1. Noteikumi

2. Shēma

VS 22/61

31.10.2022. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

784

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/27

03.11.2022. plkst.15.30

izsludināts

783

Industriālas betona grīdas ieklāšana un sienu krāsošanu Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/60

25.10.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

782

Seguma atjaunošanas darbi pēc siltumtrases izbūves Riņķa ielā 77, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/59

17.10.2022. plkst.12.00

Noteikts uzvarētājs

781

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

1. Nolikums

VS 2022/26

17.11.2022. plkst.15.00

izsludināts

780

Katlu mājas Brīvības ielā 38 modernizācijas ar efektivitātes paaugstināšanu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

1. Nolikums

VS 2022/25

07.11.2022. plkst.15.10

izsludināts

779

Logu mazgāšana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/58

04.10.2022. plkst.16.00

Noteikts uzvarētājs

778

Šķeldas katlu pelnu izvada transportieru ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/57

21.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

777

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī.

1. Noteikumi

VS 22/56

20.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

776

Jumta remonts katlu mājas ēkai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/55

15.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

775

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde Riņķa ielas 77 siltumtrases izbūvei

1. Noteikumi

VS 22/54

13.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

774

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana 2022. gadā, elektroniskā veidā atbilstoši “Valsts Zemes Dienests” prasībām saskaņā ar “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” prasībām

1. Noteikumi

VS 22/53

13.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

773

Šķeldas katla "AK 6000"papildus signālu integrāciju SCADA sistēmā katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/52

14.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

772

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošā nepārtrauktā barošanas avota (UPS) nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/51

01.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

771

Lodveida metināmās noslēgarmatūras ar reduktoru iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/50

01.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

770

Elektrostatisko filtru apkalpošana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/49

17.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

769

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/23

18.08.2022. plkst.15.05

Noteikts uzvarētājs

768

Garāžu jumta dzegas koka apšuvuma krāsošana un jumta notekreņu izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/48

16.08.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

767

Sagādes un transporta iecirkņa ēkas telpu remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Noteikumi.

2. Tāmes veidne

VS 22/47

11.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

766

Ūdens piebarošanas sistēmas sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/46

10.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

765

Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 77, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Lokālā tāme

3. Būvprojekta ģenerālplāns

VS 22/45

10.08.2022. plkst.10.00

Bez rezultāta

764

Skābekļa devēja ar atloku aizsargčaulu iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/44

03.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

763

Ūdens piebarošanas sistēmas sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/43

25.07.2022. plkst.10.00

Pārtraukts

762

Šķeldas transportieru lāpstiņu izgatavošana un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/42

19.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

761

Kondensāta sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/41

19.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

760

Šķeldas katla rotācijas vārsta piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/22

04.08.2022. plkst.15.10

Noteikts uzvarētājs

759

Apkures katla priekškurtuves oderējuma remonts

1. Nolikums

VS 2022/21

04.08.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

758

Šķeldas katla priekškurtuves kustīgās grīdas ārdu rāmja remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/20

04.08.2022. plkst.15.05

Noteikts uzvarētājs

757

Amatpersonas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

1. Nolikums

VS 2022/15

11.08.2022. plkst.15.00

Pārtraukts

756

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Brīvības iela 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/40

07.07.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

755

Pārnēsājama indukcijas sildītāja iegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/39

07.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

754

Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/38

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

753

Motorreduktoru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/37

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

752

Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/36

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

751

Rezerves ārdu piegāde šķeldas katliem “KIV” Nr.1 un Nr.2 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/35

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

750

Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69

1. Noteikumi

VS 22/34

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

749

Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 ārdu dzesēšanas kontūru sistēmu remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumii

VS 22/33

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

748

Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/32

29.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

747

Katlu māju ūdens sagatavošanas un katlu iekārtu tehniskā apkalposana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/31

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

746

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/30

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

745

Siltumenerģijas skaitītāja “ELKORA” Dn300 verifikācija KM Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/29

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

744

Šķeldas padeves un pelnu izvades transportieru remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/16

28.06.2022. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

743

Rezerves daļu piegāde sūknim “Grundfos” katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/28

09.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

742

Cenu aptauja par mizas piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/14

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

741

Cenu aptauja par malkas piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/13

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

740

Cenu aptauja par koksnes biomasas (šķelda) piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/12

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

739

Cenu aptauja par koksnes biomasas (šķelda) piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/11

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

738

Virzuļkompresora piegāde katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/27

02.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

737

Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/26

02.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

736

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/6

09.06.2022. plkst.15:20

Noteikts uzvarētājs

735

Lietus ūdens noteksistēmas remonts katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/25

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

734

Operatoru telpas ārdurvju nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/24

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

733

Šķeldas katlu “BFB” Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinajumu nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/23

31.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

732

Garderobes, sanitārā mezgla remonts pagrabstāvā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/22

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

731

Par starpniecības pakalpojumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu pārdošanai

Brokerage services for greenhouse gas emissions allowances trading

1. Sludinājums

2. Regulations

3. Noteikumi

VS 2022/10

02.06.2022. plkst.15:20

Noteikts uzvarētājs

730

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības hidrantu  pārbaude

1. Noteikumi

VS 22/21

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

729

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskās apkopes veikšana

1. Noteikumi

VS 22/20

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

728

Ugunsdzēsības aparātu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Noteikumi

VS 22/19

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

727

Ārdu komplekta piegāde šķeldas katlam AK 600SE Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/18

18.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

726

Koksnes biomasas (šķeldas) piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/9

26.05.2022. plkst.15.25

Pārtraukts

725

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/8

26.05.2022. plkst.15.20

Pārtraukts

724

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par malkas piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/7

26.05.2022. plkst.15.15

Pārtraukts

723

Plazmas griešanas iekārtas  iegāde” Ventspilī

1. Noteikumi

2. Grozījumi

VS 22/17

06.05.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

722

Šķeldas padeves un pelnu izvades transportieru remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/4

19.05.2022. plkst.15.10

Pārtraukts

721

Šķeldas uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana

1. Nolikums

VS 2022/5

28.04.2022. plkst.15.20

Noteikts uzvarētājs

720

Siltumavota Talsu ielā 69 pārbūve uzstādot ar dīzeļdegvielu darbināmu rezerves jaudas ūdenssildāmo katlu Ventspilī – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība

1. Nolikums

VS 2022/2

16.05.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

719

Šķeldas transportieru ķēžu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Grozījumi nolikumā

VS 2022/3

12.05.2022. plkst.15.30

Pagarināts līdz 26.05.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

718

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Noteikumi

VS 22/16

25.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

717

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Noteikumi

VS 22/15

25.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

716

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/14

23.03.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

715

Celtniecības sastatņu iegāde ar piegādi Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/12

15.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

714

Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem

1. Noteikumi

VS 22/11

09.03.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

713

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/1

03.03.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

712

Labiekārtošanas darbi Ventspilī

1. Prasības

2. Lokālā tāme

3. Plāns

4. Segumu griezumi

VS 22/10

04.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

711

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/9

28.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

710

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde

1. Noteikumi

VS 22/8

15.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

709

Garāžu Nr.3 vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī,

1. Noteikumi

VS 22/7

10.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

708

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/6

08.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

707

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošā nepārtrauktā barošanas avota (UPS) nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/5

04.02.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

706

Piekabe vieglajai automašīnai cauruļvadu transportam ar piegādi Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/4

08.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

705

CE kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācība un kvalifikācijas iegūšana atbilstoši LR likumdošanas prasībām.

1. Darba uzdevums

VS 22/3

26.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

704

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 22/2

21.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

703

Skaitītāju “ELKORA” servisa apkalpošana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/1

12.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

702

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai objektam „Siltumtrases pievads Skolas ielā 6, Ventspilī”

1. Tehniskās specifikācijas

VS 21/79

07.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

701

Siltumtrases izbūve ēkām Skroderu ielā 11 un 13, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/26

06.01.2022. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

700

Siltumtrases pievada izbūve Skolas ielā 6, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/25

16.12.2021. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

699

Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/78

09.12.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

698

Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/77

09.12.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

697

Skaitītāju “ELKORA” servisa apkalpošana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/76

01.12.2021. plkst.10.00

Pārtraukts

696

Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī – 3.kārta

1. Noteikumi.

2. Pielikums Nr.2.- tāmes

3. Prasības

4. Pielikums - SAT

5. Paskaidrojums

VS 21/75

08.12.2021. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

695

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2021/24

09.12.2021. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

694

Katlu mājas Brīvības ielā 38 modernizācijas ar efektivitātes paaugstināšanu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

1. Nolikums

2. Grozījumi

3. Grozījumi 2

VS 2021/22

16.12.2021. plkst.13.00

pagarināts līdz 27.01.2022.   plkst.13.00

izsludināts

693

Kondensāta sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/74

12.11.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

692

Ķimikālijas ūdens mīkstināšanai, pH vērtības nodrošināšanai Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/73

10.11.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

691

Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/23

08.11.2021. plkst.13.00

Noteikts uzvarētājs

690

Noliktavas remonts Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/72

02.11.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

689

Logu mazgāšana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/70

14.10.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

688

Pārvietojams dūmu nosūkšanas ventilators MNF 2400 m3/h ar piegādi” Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/69

29.09.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

687

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2021/21

24.09.2021. plkst.12.00

Noteikts uzvarētājs

686

Sagādes un transporta iecirkņa ēkas remonts, Talsu ielā 69, Ventspils

1. Nolikums

2.Tāmes veidne

VS 2021/20

24.09.2021. plkst.12.00

Noteikts uzvarētājs

685

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana 2021. gadā, elektroniskā veidā atbilstoši “Valsts Zemes Dienests” prasībām saskaņā ar “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” prasībām

1. Noteikumi

VS 21/68

15.09.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

684

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

1. Darba uzdevums

2. Specifikācija un piedāvājuma veidlapa

VS 21/67

17.09.2021. plkst.16.00

Noteikts uzvarētājs

683

Labiekārtošanas darbi Ventspilī

1. Prasibas

2. Pielikums - 1

3. Pielikums - 2

4. Pielikums - 3

5. Pielikums - 4

6. Pielikums - 5

7. Pielikums - 6

VS 21/66

14.09.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

682

Motorreduktora piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/65

14.09.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

681

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2021/19

17.09.2021. plkst.12.00

Bez rezultāta

680

Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem

1. Noteikumi

VS 21/64

07.09.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

679

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/63

01.09.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

678

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/62

31.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

677

Jumta ventilatora uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/61

31.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

676

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu savienojuma uzmavu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/60

17.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

675

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu ventiļu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/59

17.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

674

Kondicioniera uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69 vadības pults telpā, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/58

03.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

673

Siltumenerģijas skaitītāju “SIEMENS” verifikācija KM Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/57

03.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

672

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve Meža ielā posmā no Lielā prospekta līdz Jūras ielai, Ventspilī”

1. Prasības

2. Projektēšanas uzdevums

3. Pielikums Nr.1.

4. Pielikums Nr.2.

5. Pielikums Nr.3.

VS 21/56

27.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

671

Apmūrējuma remonts ogļu katlam KE 25-14-250 katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/55

27.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

670

Siltumtrases izbūve ēkām Vanagu ielā 1, 3, 4, 5, 7, 8 un Stārķu ielā 8, 10, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/17

05.08.2021. plkst.14.00

izsludināts

669

Ventilācijas sistēmu apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/54

27.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

668

Nosēdumu un nogulšņu savākšanas maisu sistēmas integrācija esošajā dūmgāžu kondensatora vadības un kontroles sistēmā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/53

27.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

667

Kondicionēšanas sistēmu apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Labota tehniskā specifikācija (punkts Nr.2.)

VS 21/52

27.07.2021. plkst.14.00

Pagarināts līdz 03.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

666

Projektēšanas darbi objektam “Siltummezgla izbūve p.i.i. “Bitīte” ēkai Kuldīgas ielā 134, Ventspilī”

1. Noteikumi

VS 21/51

20.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

665

Ūdenssildāmā katla AK-6000 remontu darbi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/16

12.08.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

664

Dūmgāžu kondensatora nosēdumu un nogulšņu savākšanas sistēmas izgatavošana un piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/50

15.07.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

663

Šķeldas katla BFB Nr.1 gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/49

15.07.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

662

Garāžu vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/48

13.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

661

Apmūrējuma remonts ogļu katlam KE 25-14-250 katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/47

13.07.2021. plkst.14.00

Pārtraukts

660

Koksnes biomasas (šķeldas) piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2021/13

15.07.2021. plkst.14.00

izsludināts

659

Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/14

15.07.2021. plkst.14.30

izsludināts

658

Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtu piegāde, Ventspilī

1. Nolikums

2. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumu

VS 2021/15

15.07.2021. plkst.14.00

izsludināts

657

Nepārtrauktās elektroapgādes (UPS) sistēmas apkalpošanu katlu mājās Brīvības ielā 38, Talsu ielā 69 un Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/46

29.06.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

656

Elektroietaišu pārbaudes katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/45

29.06.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

655

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/44

29.06.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

654

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” energoaudits

1. Darba uzdevums

VS 21/43

29.06.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

653

Dīzeļdegvielas degļa rezerves daļu piegāde, montāža un ieregulēšana Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/42

22.06.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

652

Saspiestā gaisa attīrīšanas sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskās dokumentācijas izstrāde biokurināmā katliem “KIV” Nr.1 un Nr.2, Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumu

VS 2021/12

15.07.2021. plkst.14.00

izsludināts

651

Siltumtrases pievads Pils ielā 26, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Tāme

3. Projekts

VS 21/41

11.06.2021. plkst.11.00

Pārtraukts

650

Katlu mājas Talsu ielā 69 fasādes otrā stāva logu aplīmēšana ar saules gaismu atstarojošo plēvi, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/39

09.06.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

649

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/38

07.06.2021. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

648

Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69

1. Noteikumi

VS 21/37

28.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

647

Apkures katlu apmūrējuma remonts

1. Nolikums.

2. Pielikums - tāmes (apjomi)

VS 2021/10

01.07.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

646

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskās apkopes veikšana.

1. Noteikumi

VS 21/36

28.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

645

Ugunsdzēšamo hidrantu pārbaude un pārbaudes aktu noformēšana.

1. Noteikumi

VS 21/35

28.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

644

Ugunsdzēsības aparātu piegāde.

1. Noteikumi

2. Precizēts Noteikumu punkts Nr.2.3.

VS 21/34

28.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

643

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai objektam „Siltumtrases pievads Pils ielā 26, Ventspilī”

1. Noteikumi

VS 21/33

25.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

642

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Siltumtrases pievads Pils ielā 26, Ventspilī”

1. Noteikumi

VS 21/32

28.05.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

641

Siltumtrases pievads Pils ielā 26, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Tāme

3. Projekts

VS 21/31

28.05.2021. plkst.14.00

Pārtraukts

640

Katlu mājas Talsu ielā 69 ēkas gala fasāžu šuvju remonts, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par termiņa pagarinājumu

3. Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem un precizējumi

VS 2021/11

13.05.2021. plkst.14.00

Pagarināts līdz     27.05.2021.      plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

639

KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī

1. Nolikums

VS 21/30

22.04.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

638

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Pils ielā 13, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

VS 21/29

13.04.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

637

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Skroderu ielā 11, 13, Ventspilī”

1. Projektēšanas uzdevums

VS 21/28

30.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

636

Cirkulācijas sūkņa ar frekvenču pārveidotāju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/7

08.04.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

635

Jumta malas apšūšana ar profilētām skārdu loksnēm garāžām Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/27

23.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

634

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Noteikumi

VS 21/26

23.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

633

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Noteikumi

VS 21/25

23.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

632

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (18.03.2021.)

VS 2021/8

18.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

631

Verifikācijas ziņojumu sagatavošana

1. Noteikumi

2. Veidlapa

VS 21/24

16.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

630

Vides uzraudzības pakalpojumu sniegšana  atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Noteikumi

2. Veidlapa

VS 21/23

16.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

629

KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/22

16.03.2021. plkst.14.00

Pārtraukts

628

Metāla konteinera piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/21

16.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

627

Šķeldas padeves transportiera remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/6

01.04.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

626

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 21/20

16.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

625

Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (08.04.2021.)

VS 2021/4

01.04.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

624

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (09.03.2021.)

VS 2021/5

04.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

623

Ogļu katla deaeratora Nr.2 kombinētās tvaika izvadīšanas drošības sistēmas remonts katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/18

02.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

622

Elektrosadales skapju nomaiņa Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/17

02.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

621

Šķeldas katla BFB gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/3

25.03.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

620

Katlu mājas Talsu ielā 69 ēkas gala fasāžu šuvju remonts, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/2

25.03.2021. plkst.14.00

Pārtraukts

619

KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/16

23.02.2021. plkst.14.00

Pārtraukts

618

Sūkņa piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/15

23.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

617

Šķeldas noliktavas hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/14

23.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

616

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekārtu tehniskā apkalpošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/13

23.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

615

Saules bateriju piegāde un uzstādīšana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/12

23.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

614

Ārdu komplekta piegāde šķeldas katlam AK 600SE Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/11

23.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

613

Divu aizbīdņu Dn250/Pn25 nomaiņa biokurināmā katlu siltummaiņu apsaistes kontūrā, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/10

16.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

612

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Noteikumi

VS 21/9

16.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

611

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošās sūkņu vadības un automatizācijas sistēmas rekonstrukcija, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/8

16.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

610

Siltumtrases atgaisotāja piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/7

09.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

609

Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) piegāde un uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī teritorijā

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (04.03.2021.)

VS 2021/1

25.02.2021. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

608

Metāla darba galdu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/5

09.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

607

Katlu mājas Brīvības ielā 38 dūmgāzu kondensatora dūmeņa un dūmeju tīrīšana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/4

09.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

606

Metāla divviru vārtu piegāde katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/3

09.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

605

Gala sienas apšūšana ar profilētām skārdu loksnēm garāžām Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/2

03.02.2021. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

604

Industriālas betona grīdas ieklāšana garāžā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 21/1

02.02.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

603

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana un remonts, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Grozījumi

VS 20/96

12.01.2021. plkst.14.00

Pagarināts līdz   15.01.2021.      plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
602

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/95 12.01.2021. plkst.14.00 Noteikts uzvarētājs

601

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par koksnes biomasas (mizas) piegādi Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (14.01.2021.)

VS 2020/27

07.01.2021. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

600

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai objektam „Siltumtrases pievads Peldu ielā 32, Ventspilī”

1. Tehniskās specifikācijas

2. Tehniskie noteikumi

3. Projekts

VS 20/94

22.12.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

599

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde siltumtrases izbūvei Peldu ielā 23, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/93

01.12.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

598

IP telefonijas paplašināšana

1. Noteikumi

VS 20/92

26.11.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

597

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

1. Nolikums

2. Līgums

VS 2020/24

30.11.2020. plkst.14.20

Noteikts uzvarētājs

SIA „Baltimar VT”, reģ.Nr.40103091281

596

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (17.12.2020.)

VS 2020/25

10.12.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

595

Grīdas seguma nomaiņa katlu mājas Brīvības ielā 38 vadības pults telpā un gaitenī, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/91

19.11.2020. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

594

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS  par koksnes biomasas (mizas) piegādi Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.12.2020.)

VS 2020/20

26.11.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

593

Stacionāras radiācijas mērīšanas iekārtas (vārtu) izbūve katlu mājas Talsu ielā 69, Ventspilī, teritorijā

1. Nolikums

VS 2020/23

10.12.2020. plkst.14.30

Pagarināts līdz   07.01.2021.      līdz plkst 14.30

Pārtraukts

592

Sanitārā mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspils

1. Noteikumi

VS 20/90

17.11.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

591

Zibens aizsardzības uzstādīšana uz administrācijas ēkas  un garāžām  Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Projekts

VS 20/89

17.11.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

590

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 elektroapgādes pēcuzskaites tīkla izbūve, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Projekts

VS 20/88

03.11.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

589

Fasādes apšūšana ar profilētām skārdu loksnēm garāžām Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/86

27.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

588

Labiekārtošanas darbu veikšana pēc siltumtrase izbūves Mazā zvaigžņu ielā 32, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/85

20.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

587

Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/84

20.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

586

Piecu hidrostaciju remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/83

20.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

585

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas noliktavas sienu remonts

1. Noteikumi

VS 20/82

20.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

584

Telpu kosmētiskais remonts Talsu ielā 84, Ventspils

1. Noteikumi

VS 20/81

13.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

583

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Specifikācija

2. Piedāvājuma veidlapa

3. Atbilde uz jautājumu

VS 20/80

13.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

582

Katlu mājas Brīvības ielā 38 maģistrālo siltumtīklu izvadu siltumizolācijas ar cinkotā skārda pārklājumu atjaunošana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/79

06.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

581

Skābekļa devēja iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/78

06.10.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

580

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde siltumtrases izbūvei Zvaigžņu ielā 32, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/76

22.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

579

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (08.10.2020.)

VS 2020/19

01.10.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

578

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde siltumtrases izbūvei Vasarnīcu iela 22, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/74

15.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

577

Abonentu daļas ieejas mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Nolikums

2.Pielikums Nr.1. (nolikuma 3. pielikums)

3. Pielikums Nr.2. (nolikuma 6. pielikums)

4. Pielikums Nr.3. (nolikuma 7. pielikums)

5. Pacēlāja tehniskā specifikācija

6. Paziņojums par lēmumu (08.10.2020.)

VS 2020/21

01.10.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

576

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (08.10.2020.)

VS 2020/18

01.10.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

575

Atvelkamu PVC auduma vārtu izbūve garāžām Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/73

15.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

574

Betona grīdas krāsošana katlu mājā Brīvības ielā 38 šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 zālē, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/72

22.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

573

Gaisa apmaiņas sistēmas izbūve starp katlu mājas Pērkoņu ielā 21 katlu un kustīgās grīdas telpām, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/71

22.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

572

Paceļamo vārtu un metāla karkasa piegāde un uzstādīšana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/70

22.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

571

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana

1. Noteikumi

VS 20/69

15.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

570

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde siltumtrases izbūvei Kuldīgas ielā 63, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/68

15.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

569

Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 52, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 9.1. pielikums

6. Pielikums Nr.4 (nolikuma 12. pielikums)

7. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumu

8. Paziņojums par lēmumu (08.10.2020.)

VS 2020/17 KF

24.09.2020. plkst.14.30

izsludināts (04.09.2020.)

Noteikts uzvarētājs (08.10.2020.)

568

Papildus rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde Bērzu ielas pārbūve posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 20/67

01.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

567

Rezerves daļu komplekta iegāde katlu mājas Talsu ielā 69 šķeldas padošanas sistēmas un BFB katlu nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, Ventspilī

1. Tehniskās specifikācijas

VS 20/66

15.09.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

566

Būvuzraudzības pakalpojumi „Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 52, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Paziņojums par lēmumu (09.09.2020.)

VS 20/65 KF

08.09.2020. plkst.10.00

izsludināts (26.08.2020.)

Noteikts uzvarētājs (09.09.2020.)

565

Abonentu daļas ieejas mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Nolikums

2.Pielikums Nr.1. (nolikuma 3. pielikums)

3. Pielikums Nr.2. (nolikuma 6. pielikums)

4. Pielikums Nr.3. (nolikuma 7. pielikums)

5. Pacēlāja tehniskā specifikācija

VS 2020/16

03.09.2020. plkst.14.00

Pārtraukts

564

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskās specifikācijas

VS 20/64

18.08.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

563

Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 52, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 9.1. pielikums

6. Pielikums Nr.4 (nolikuma 12. pielikums)

VS 2020/14 KF

27.08.2020. plkst.14.30

izsludināts (07.08.2020.)

pārtraukts (03.09.2020.)

562

Priekškurtuvju apmūrējuma remonts šķeldas apkures katliem KIV Nr.1 un Nr.2 katlu māja Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.09.2020.)

VS 2020/15

27.08.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

561

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (06.08.2020.)

VS 2020/12

30.07.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

560

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Siltumtrases izbūve ēkām Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī

1. Tehniskās specifikācijas

2. Prasības

VS 20/63

14.07.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

559

Priekškurtuvju apmūrējuma remonts šķeldas apkures katliem KIV Nr.1 un Nr.2 katlu māja Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2020/13

30.07.2020. plkst.14.30

Pārtraukts

558

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtrases būvniecībai objektā “Bērzu ielas pārbūve posmā no Ganību ielas līdz Zvaigžņu ielai, Ventspilī.”

1. Tehniskās specifikācijas

2. Prasības

VS 20/62

14.07.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

557

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/61

14.07.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

556

Kondicionieru uzstādīšana katlu mājas Talsu ielā 69 elektrosadales telpā, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/60 14.07.2020. plkst.14.00 Noteikts uzvarētājs

555

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Pils ielā posmā no ēkas Akmeņu ielā 2 līdz ēkai Pils ielā 14, Ventspilī objektam „Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1

3. Pielikums Nr.2

4. Pielikums Nr.3

VS 20/59 02.07.2020. plkst.14.00 Noteikts uzvarētājs

554

Siltumtrases izbūve ēkām Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Paziņojums par lēmumu (06.08.2020.)

VS 2020/11

16.07.2020. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

553

Sagādes un transporta iecirkņa ēkas jumta remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Nosacījumi

2. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

VS 20/58

16.06.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

552

Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (25.06.2020.)

VS 2020/10

18.06.2020. plkst.14.30

izsludināts (29.05.2020.)

Noteikts uzvarētājs (25.06.2020.)

551

Katlu mājas Brīvības ielā 38 esošās vadības un automatizācijas sistēmas modernizācijas tehnisko risinājumu izstrāde

1. Nolikums

VS 2020/7

18.06.2020. plkst.14.30

Pārtraukts

550

Šķeldas uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (25.06.2020.)

VS 2020/9

18.06.2020. plkst.14.30

izsludināts (29.05.2020.)

Noteikts uzvarētājs (25.06.2020.)

549

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtrases izbūvei Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Paziņojums par lēmumu (02.07.2020.)

VS 20/54 KF

17.06.2020. plkst.10.00

izsludināts (29.05.2020.)

Noteikts uzvarētājs (02.07.2020.)

548

Priekškurtuvju apmūrējuma remonts šķeldas katlam AK 6000 katlu mājā Brīvības ielā 38 un ogļu katlam KE 25-14-250 katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (02.07.2020.)

VS 2020/8

18.06.2020. plkst.14.30

izsludināts (22.05.2020.)

Noteikts uzvarētājs (02.07.2020.)

547

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/57

26.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

546

Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/56

26.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

545

Katlu cauruļu sienu biezuma mērījumi

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/55

02.06.2020. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

544

Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Paziņojums par termiņa pagarinājumu

7. Paziņojums par lēmumu (07.07.2020.)

 

VS 2020/6 KF

18.06.2020. plkst.14.30

Pagarināts līdz   25.06.2020.      līdz plkst 14.30

izsludināts (18.05.2020.)

Noteikts uzvarētājs (02.07.2020.)

543

Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/52

26.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

542

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Grozījumi iepirkuma nolikumā

3. Grozījumi iepirkuma nolikumā - 1

VS 2020/5

11.06.2020. plkst.14.40

Pagarināts līdz 25.06.2020. plkst.14.40

Pagarināts līdz 09.07.2020. plkst.14.30

Pārtraukts

541

Divu siltumenerģijas skaitītāju piegāde katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspils.

1. Tehniskās specifikācijas

VS 20/51

12.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

540

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve viesnīcai “Villa Leonardo” Vasarnīcu ielā 48, 48A, 48B, Ventspilī”

1. Projektēšanas uzdevums

2. Prasības pretendentam

3. Precizējums

VS 20/50

12.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

539

Siltumtrases projektēšanas darbi objektiem Ganību ielā 93, Inženieru ielā 7, Plosta ielā 6, Riņķa ielā 58, Riņķa ielā 65A un 71, Riņķa ielā 77, Riņķa ielā 89, Stārķu ielā 3, Zvaigžņu ielā 24, Ventspilī

1. Projektēšanas uzdevums

2. Projektēšanas uzdevums 1

3. Projektēšanas uzdevums 2

4. Projektēšanas uzdevums 3

5. Projektēšanas uzdevums 4

6. Projektēšanas uzdevums 5

7. Projektēšanas uzdevums 6

8. Projektēšanas uzdevums 7

9. Projektēšanas uzdevums 8

10. Prasības pretendentam

 

VS 20/49

12.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

538

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Kuldīgas ielā 56, 58, 60, 64, Ventspilī"

1. Projektēšanas uzdevums

2. Prasības pretendentam

VS 20/48

12.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

537

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Vanagu ielā 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, Stārķu ielā 8, Ventspilī”

1. Projektēšanas uzdevums

2. Prasības pretendentam

VS 20/47

12.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

536

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana, jauna auto stāvlaukuma klientiem izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī 2. un 3.kārta”

1. Tehniskās specifikācijas

VS 20/46

07.05.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

535

Telpu remonts katlu mājā Talsu iela 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Tāmes

VS 2020/4

28.05.2020.

plkst.14.40

Bez rezultāta

534

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 52, Ventspilī”

1. Nolikums

VS 20/45

28.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

533

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Riņķa ielā no Ganību ielas līdz ēkai Riņķa ielā 52, Ventspilī

1. Nolikums

VS 20/44

28.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

532

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Peldu ielā 32, Ventspilī”

1. Nolikums

VS 20/43

28.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

531

Šķeldas katla AK6000 pelnu izvades transportieru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

3. Paziņojums par lēmumu (28.05.2020.)

VS 2020/3

14.05.2020.

plkst.14.40

izsludināts (14.04.2020.)

Noteikts uzvarētājs (28.05.2020.

530

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošās šķeldas padeves sistēmas renovācija, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/42

21.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

529

Šķeldas transportieru ķēžu kronšteinu un lāpstiņu izgatavošana un montāža uz jauno ķēdi katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/41

21.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

528

Elektrotehnisko mērījumu veikšana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, ieskaitot termovīziju

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/40

21.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

527

Divu granulu katlu uzstādīšana, ieskaitot apsaistes izveidi, katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Shēma

VS 20/39

21.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

526

Apliecinājuma kartes izstrāde

1. Prasības pretendentam

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

VS 20/38

07.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

525

Siltumtrases pievada izbūve ēkai Rūpniecības ielā Nr.2, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

5. Pielikums Nr.4.

6. Pielikums Nr.5.

VS 20/37

03.04.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

524

Katlu mājas Talsu ielā 69 fasādes logu aplīmēšana ar saules gaismu atstarojošo plēvi, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/36

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

523

Četru motorreduktoru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/35

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

522

Katlu mājas pelnu konteineru remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/34

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

521

Šķeldas katla rotācijas vārsta korpusa piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/33

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

520

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekārtu tehniskā apkalpošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/32

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

519

Dīzeļģeneratora apkalpošana katlu mājā
Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/31

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

518

Metināšanas iekārtas – invertera iegādi” Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/30

31.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

517

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī

1. Nolikums

2. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu iesniegšanas kārtību iepirkumā!!!

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī COVID -19  dēļ, aicinām pretendentus piedāvājumus  iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu veidā vai skanētā (skanēts Pdf formātā) veidā (papildus finanšu piedāvājumu iesniegt arī elektroniskā veidā (Excel formātā))  nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@ventspils.lv

3. Paziņojums par lēmumu (29.04.2020.)

VS 2020/2

16.04.2020.

plkst.14.40

izsludināts (13.03.2020.)

Noteikts uzvarētājs (23.04.2020.)

516

Atloku lodveida noslēgarmatūras piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/28

17.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

515

Katlu mājas Talsu ielā 69 šķeldas padeves  transportiera remonts, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/25

17.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

514

Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana, jauna auto stāvlaukuma klientiem izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī 2. un 3.kārta

1. Nolikums

2. Projekts

3. Pielikums 1

4. Pielikums 2

5. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

PAZIŅOJUMS par piedāvājumu iesniegšanas kārtību iepirkumā!!!

Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī COVID -19  dēļ, aicinām pretendentus piedāvājumus  iesniegt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu veidā vai skanētā (skanēts Pdf formātā) veidā (papildus finanšu piedāvājumu iesniegt arī elektroniskā veidā (Excel formātā))  nosūtot uz e-pasta adresi konkurss@ventspils.lv

6. Paziņojums par lēmumu (24.04.2020.)

VS 2020/1

09.04.2020.

plkst.14.40

izsludināts (05.03.2020.)

Noteikts uzvarētājs (23.04.2020.)

513

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/24

17.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

512

Būvprojekta izstrāde objektam “Abonentu daļas ieejas mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Esošās situācijas plāns

3. Zemes gabala plāns

4. Foto - 1

5. Foto - 2

6. Projekts

VS 20/22

10.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

511

Šķeldas katla BFB Nr.2 gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/21

10.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

510

Šķeldas katla BFB Nr.2 gaisa padeves un dūmgāzu recirkulācijas līniju regulatoru elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/20

10.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

509

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/19

28.02.2020.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

508

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/18

03.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

507

Katlu mājas Brīvības ielā 38 esošās videonovērošanas sistēmas rekonstrukcija un jaunas videonovērošanas sistēmas izveidošana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Precizēta tehniskā specifikācija

3. Skaidrojums tehniskajai specifikācijai

VS 20/17

25.02.2020.

plkst.14.00

Pagarināts līdz

03.03.2020.

līdz plkst 14.00

Pagarināts līdz

10.03.2020.

līdz plkst 14.00

Pagarināts līdz

17.03.2020.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

506

Industriālas betona grīdas ieklāšana garāžā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/16

25.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

505

Garāžu vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/15

25.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

504

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/14

03.03.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

503

Divu kabinetu remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/13

03.03.2020.

plkst.14.00

Pārtraukts

502

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde ēkai Pils ielā 26, Vasarnīcu ielā 22, Zvaigžņu ielā 32, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Esošās situācijas plāns - 1

3. Esošās situācijas plāns - 2

4. Esošās situācijas plāns - 3

VS 20/12

20.02.2020.

plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

501

Būvprojekta izstrāde objektam “Abonentu daļas ieejas mezgla pārbūve Talsu ielā 84, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Esošās situācijas plāns

3. Zemes gabala plāns

4. Foto - 1

5. Foto - 2

6. Projekts

VS 20/11

19.02.2020.

plkst.09.30

Pārtraukts

500

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/10

18.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

499

Šķeldas transportieru ķēžu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikumi

VS 20/9

18.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

498

Augstspiediena mazgātāja piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/8

11.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

497

Putekļu sūcēja sausai un slapjai sūkšanai ar aprīkojumu piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/7

11.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

496

Apgaismojuma remonts katlu mājas Talsu ielā 69 deaeratoru zālē, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Telpas plāns

VS 20/6

11.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

495

Šķeldas katlu pelnu izvada transportiera ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 20/5

11.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

494

Kompetentas institūcijas pakalpojumu sniegšana darba aizsardzības jautājumos - darba aizsardzības sistēmas uzturēšana

1. Darba uzdevums

VS 20/3

18.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

493

Bīstamo iekārtu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Darba uzdevums

VS 20/2

18.02.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

492

Akreditētas laboratorijas pakalpojumi

1. Darba uzdevums

2. Piedāvājuma veidlapa

VS 20/1

28.01.2020.

plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

491

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī”

1. Projektēšanas uzdevums

2. Precizēts projektēšanas uzdevums (12.12.2019)

VS 19/80

17.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

490

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/79

10.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

489

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Zvaigžņu- Viduma-Stārķu-Ērgļu ielā, Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums

VS 19/78

03.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

488

Kondensāta neitralizācijas sistēmas remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/77

19.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

487

Portatīvā datora piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/76

      12.11.2019.       līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

486

Industriālas betona grīdas ieklāšana garāžā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/75

12.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

485

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Paziņojums par lēmumu (12.12.2019.)

VS 19/72 KF

04.12.2019.

līdz plkst 10.00

izsludināts (31.10.2019.)

Noteikts uzvarētājs (11.12.2019.)

484

Siltumtīklu būvniecība Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Paziņojums par grozījumiem

7. Grozījumi

8. Grozījumi pielikumā Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

9. Paziņojums par lēmumu (20.12.2019.)

VS 2019/22 KF

05.12.2019.

līdz plkst 15.00

Pagarināts līdz

12.12.2019.

līdz plkst 15.00

izsludināts (30.10.2019.)

Grozījumi izsludināti (22.11.2019.)

Noteikts uzvarētājs (19.12.2019.)

 

483

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (21.11.2019.)

VS 2019/23

14.11.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs

482

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

1. Darba uzdevums

VS 19/74

19.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

481

Skaitītāju “ELKORA” servisa apkalpošana KM Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21 un Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/73

29.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

480

Hidrostaciju remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/70

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

479

Šķeldas noliktavas hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/69

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

478

Dūmgāzu kondensatora esošā flokulanta dozācijas mezgla renovācija Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/68

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

476

Katlu mājas tvaika padeves sistēmas regulatora ar elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/66

24.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

475

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.10.2019.)

VS 2019/20

26.09.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs

474

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.10.2019.)

VS 2019/19

26.09.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs

473

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/65

10.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

472

Katlu mājas pelnu konteinera remonts Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/63

03.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

471

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana 2019. gadā, elektroniskā veidā atbilstoši “Valsts Zemes Dienests” prasībām saskaņā ar “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/62

02.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

470

Šķeldas padeves konveijeru PE grīdas un vadotņu nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/59

06.08.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

469

Garāžas vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/58

23.07.2019.

līdz plkst 16.00

Noteikts uzvarētājs

468

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2019/18

01.08.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs

467

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtrases izbūvei Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/57

09.07.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

466

Ūdenssildāmo katlu “KIV” remontu darbi katlumājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums tehniskajām specifikācijām

VS 2019/17

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

465

Skrūves transportieru nomaiņa šķeldas katlu uzkrāšanas bunkurā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/15

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

464

Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/13

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

463

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtrases izbūvei posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 19/56

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

462

Garāžu Nr.6;7 vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/55

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

461

Šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu nomaiņa Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/54

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

460

Sadales RU6/04kV esošā nepārtrauktās barošanas avota (UPS) nomaiņa, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/53

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

459

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī""

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

VS 19/52

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

458

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Noteikumi

VS 19/51 KF

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

izsludināts

(19.06.2019.)

Noteikts uzvarētājs

(26.06.2019.)

 

457

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/16

05.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

456

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtrases izbūvei Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/9

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

455

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2019/14

28.06.2019.

līdz plkst 13.00

Noteikts uzvarētājs

454

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas nomaiņa katlu mājā Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/50

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

453

UPS akumulatoru bateriju nomaiņa VVS sadalē, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/49

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

452

Biroja krēslu piegāde, Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/48

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

451

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/47

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

450

Katlu mājas Brīvības ielā 38 šķeldas katlu KIV Nr.1 un Nr.2 priekškurtuvju apmūrējuma remonts, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/46

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

449

Granulu katla GRANDEG Turbo 200 remonts ar degļa nomaiņu katlu mājā Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/45

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

448

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/44

05.06.2019.

līdz plkst 10.00

Noteikts uzvarētājs

447

Pelnu izvades gliemežtransportiera nomaiņa, Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Nolikums

VS 19/43

04.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

446

Ārdu piegāde šķeldas katlam AK 6000 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Grozījumi 1

3. Grozījumi 2

4. Grozījumi 3

VS 2019/12

21.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

445

Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana, jauna auto stāvlaukuma klientiem izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī 1.kārta

1. Nolikums

2. Projekts

3. Pielikums 1

4. Pielikums 2

5. Grozījumi projektā

6. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Paziņojums par lēmumu (05.07.2019.)

VS 2019/11

21.06.2019.

līdz plkst 13.30

Pagarināts līdz

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

 

Noteikts uzvarētājs

444

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un apkope

1. Darba uzdevums

VS 19/42

28.05.2019.

līdz plkst 16.00

Noteikts uzvarētājs

443

Siltumtrases izbūve Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

8. Pielikums 7

9. Pielikums 8

10. Pielikums 9

11. Pielikums 10

12. Pielikums 11

13. Pielikums 12

14. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

15. Grozījumi

16. Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem-1

17. 1.pielikums atbildēm uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem-1

Paziņojums par lēmumu - 1.daļa (05.07.2019.)

Paziņojums par lēmumu - 2.daļa (05.07.2019.)

VS 2019/8

14.06.2019.

līdz plkst 13.30

Pagarināts līdz

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

442

 

 Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4  

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

VS 2019/10

14.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs

441

Dūmgāzu kondensatora sūkņu nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/41

21.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

440

Siltumtrases būvniecība Pils ielā 57, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Projekts 1

3. Projekts 2

4. Projekts 3

5. Pielikums

VS 19/40

28.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

439

Katla cauruļu sienu biezuma mērījumi

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums

VS 19/39

15.05.2019.

līdz plkst 10.00

Noteikts uzvarētājs

438

Kondensatora dozatora sūkņu apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/38

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

437

Šķeldas katlu siltummaiņu regulatoru 4gab. elektropiedziņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/37

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

436

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 19/36

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

435

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde ēkām Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/35

14.05.2019.

līdz plkst 14:00

Noteikts uzvarētājs

434

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekārtu tehniskā apkalpošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/34

29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

433

Skābekļa devēja piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/33

29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

432

Ārdu nomaiņa šķeldas katlam AK 6000 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Tāmes struktūra

VS 19/32

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Pārtraukts

431

Trīs pelnu konteineru remonts Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/31

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

430

Šķeldas noliktavas hidrostaciju telpas ventilatora uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/30

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs

429

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī, projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

Paziņojums par lēmumu (04.06.2019.)

VS 19/29 KF

17.05.2019.

līdz plkst 11.00

izsludināts (16.04.2019.)

Noteikts uzvarētājs (04.06.2019.)

428

Siltumtīklu būvniecība Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī, projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

Paziņojums par lēmumu (27.05.2019.)

VS 2019/4 KF

17.05.2019.

līdz plkst 13.30

izsludināts (16.04.2019.)

Noteikts uzvarētājs (24.05.2019.)

427

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/6

10.05.2019.

līdz plkst.13.30

Pārtraukts

426

Ieejas durvju mezgla nomaiņa Talsu iela 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/28

16.04.2019.

līdz plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

425

Ventilācijas sistēmas izbūve putekļu savākšanai no šķeldas transportēšanas mezgla telpas katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/27

11.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

424

Elektroinstalācijas rekonstrukcija sagādes un transporta iecirkņa 2 un 3 stāvā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Tāme

VS 19/26

11.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

423

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Tehniskās specifikācijas

VS 19/25

02.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

422

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Ūdens ielā 6, Ventspilī projekta „Siltumtīklu būvniecība 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Tehniskās specifikācijas

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

5. Pielikums Nr.4.

6. Pielikums Nr.5.

VS 19/24 KF

02.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

421

Jumta seguma nomaiņa, Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/23

02.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

420

Elektroinstalācijas rekonstrukcija sagādes un transporta iecirkņa 2 un 3 stāvā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/22

02.04.2019.

Pārtraukts

419

Šķeldas katlu pelnu izvada transportiera ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/21

02.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

418

Katlu mājas sūkņu telpas gala vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/20

02.04.2019.

Noteikts uzvarētājs

417

Katla KE 25-14-250 kurtuves labās puses un daļēji apakšējās daļas ugunsizturīgā oderējuma, betonējuma un izolācijas slāņa un metāla apšuvuma atjaunošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/19

26.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

416

Ārējā apgaismojuma izbūve un esošā apgaismojuma stabu pieslēgšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/18

26.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

415

Apgaismojuma remonts k/m pirmajā stāvā un kāpņu telpā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/17

26.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

414

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Ūdens ielā 6, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros”

1. Iepirkuma noteikumi

VS 19/15 KF

26.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

413

Šķeldas katla BFB Nr.1 esošo siltummaiņu regulatoru (4 gab.) elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/16

26.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

412

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Brīvības iela 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/14

19.03.2019.

Pagarināts līdz 22.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

411

Grīdas kanālu betonēšana un logu aizmūrēšana sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/13

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

410

Siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/12

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

409

Siltumenerģijas skaitītāja piegāde Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/11

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

408

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/10

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

407

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/9

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

406

Hidrauliskā pacēlāja piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/8

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

406

Šķeldas bunkuru (2gab.) līmeņa mērītāju piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/7

12.03.2019.

.

Noteikts uzvarētājs

405

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanai

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/6

29.03.2019.

izsludināts

404

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/5

22.03.2019.

izsludināts

403

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/4

19.03.2019.

Noteikts uzvarētājs

402

Jumta seguma nomaiņa, Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/3

12.03.2019.

Pārtraukts

401

Siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu paketes pārdošana

Greenhouse gas emission allowances trading

1. Sludinājums

2. Regulations

3. Noteikumi

VS 2019/3

08.03.2019.

izsludināts (25.02.2019.)

Noteikts uzvarētājs (15.03.2019.)

400

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Darba uzdevums

VS 19/2

12.02.2019.

Noteikts uzvarētājs

399

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Iepirkuma procedūras norise:

3.1. Nolikuma apstiprināšana.

3.2. Piedāvājumu atvēršana.

3.3. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (14.03.2019.)

VS 2019/2 KF

01.03.2019.

līdz plkst 13:30

izsludināts (30.01.2019.)

Noteikts uzvarētājs (08.03.2019.)

398

Siltumtīklu būvniecība 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums - 1.daļa)

5. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums - 2.daļa)

6. Pielikums Nr.3.1 (nolikuma 12. pielikums)

7. Pielikums Nr.3.2 (nolikuma 12. pielikums)

8. Pielikums Nr.3.3 (nolikuma 12. pielikums)

9. Pielikums Nr.3.4 (nolikuma 12. pielikums)

10. Pielikums Nr.3.5 (nolikuma 12. pielikums)

11. Iepirkuma procedūras norise:

11.1. Nolikuma apstiprināšana.

11.2. Piedāvājumu atvēršana.

11.3. Piedāvājumu vērtēšana

11.4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (26.03.2019.)

 

 

VS 2019/1 KF

01.03.2019.

līdz plkst 13:30

izsludināts (30.01.2019.)

Noteikts uzvarētājs (22.03.2019.)

397

Dzīvokļa remontdarbi, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1

30.01.2019.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

396

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/85

21.12.2018.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

395

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana un remonts

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/84

21.12.2018.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

394

Sienas un ventilācijas lūku apdare, Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/82

27.11.2018.

Noteikts uzvarētājs

393

Šķeldas transportiera ķēdes kronšteinu un lāpstiņu izgatavošana un montāža uz jauno ķēdi Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/81

28.11.2018.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

392

Šķeldas konveijera ķēdes piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/80

28.11.2018.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

391

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2018/21

07.12.2018.

Noteikts uzvarētājs

390

Kurināmā padeves hidrostaciju HYLTH92-180-30-01-033-IA tehniskā apkope

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/79

20.11.2018.

Noteikts uzvarētājs

389

Motoru reduktoru piegāde komplektā ar elektromotoru

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/78

20.11.2018.

Noteikts uzvarētājs

388

Vārsta piedziņas motora piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/77

20.11.2018.

Noteikts uzvarētājs

387

Siltumenerģijas skaitītāja „Elkora” S-25 plūsmas devēja piegāde Brīvības iela 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/76

06.11.2018.

Noteikts uzvarētājs

386

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecības objektā “Siltumtīklu izbūve Akmeņu ielā 3, Lielā ielā 11, 16, Pils ielā 21, 23, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/75

23.10.2018.

Noteikts uzvarētājs

385

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā “Siltumtīklu izbūve Akmeņu ielā 3, Lielā ielā 11, 16, Pils ielā 21, 23, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/74

23.10.2018.

Noteikts uzvarētājs

384

Apsildes kabeļa izbūve spiedkanalizācijai Talsu ielā 69

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/73

16.10.2018.

Noteikts uzvarētājs

383

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai posmā no Rīgas ielas līdz „Jūras vārtiem” K.Valdemāra ielā, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/72

09.10.2018.

izsludināts

382

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai posmā no Rīgas ielas līdz „Jūras vārtiem” K.Valdemāra ielā, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/71

09.10.2018.

izsludināts (03.10.2018.)

Noteikts uzvarētājs (10.10.2018)

381

Šķeldas uzglabāšanas laukuma noma

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/70

03.10.2018.

līdz plkst. 10:00

Noteikts uzvarētājs

380

Piesārņojošās darbības atļaujas grozījumu un SEG atļaujas grozījumu iesniegumu izstrāde, kā arī  iesniegšana  Ventspils Reģionālā vides pārvalde atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Darba uzdevums

VS 18/69

09.10.2018.

līdz plkst. 14:00

Noteikts uzvarētājs

379

Sensoru (PH līmeņa noteikšanai) piegāde katlumājai Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/68

28.09.2018.

līdz plkst. 11:00

Noteikts uzvarētājs

378

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu materiālu piegāde Brīvības  ielā 38, Ventspils

1. Iepirkuma noteikumi

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

VS 18/67

28.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

377

Lodveida krāna piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/66

25.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

376

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pieteikums

VS 18/65

25.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

375

Siltumtīklu izbūve Akmeņu ielā 3, Lielā ielā 11, 16, Pils ielā 21, 23, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

3. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

4. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

VS 2018/19

19.10.2018.

Noteikts uzvarētājs

374

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī autoruzraudzība

1. Noteikumi

VS 18/64

21.09.2018.

līdz plkst 11:00

izsludināts (14.09.2018.)

Noteikts uzvarētājs (21.09.2018)

373

Katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses un daļēja augšējās daļas ugunsizturīgās izolācijas un metāla apšuvuma izolācijas nomaiņa

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 18/63

21.09.2018.

līdz plkst 11:00

Noteikts uzvarētājs

372

Kondensatora dozatora sūkņu apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/62

18.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

371

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

1. Nolikums

2. Papildus informācija Nr.1.

VS 2018/16

21.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

370

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2018/17

21.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

369

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai posmā no Rīgas ielas līdz „Jūras vārtiem” K.Valdemāra ielā, Ventspilī (1.kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Iepirkuma procedūras norise:

3.1. Nolikuma apstiprināšana.

3.2. Piedāvājumu atvēršana.

3.3. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (15.10.2018.)

 

VS 2018/12 KF

05.10.2018.

līdz plkst 13:30

 

izsludināts (04.09.2018.)

Noteikts uzvarētājs (12.10.2018.)

368

Siltumtīklu būvniecība posmā no Rīgas ielas līdz „Jūras vārtiem” K.Valdemāra ielā, Ventspilī (1.kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Paziņojums par grozījumiem.

7. Grozījumi (14.09.2018,)

8.Grozījumu Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.2. pielikums)

9. Grozījumu Pielikums Nr.2.1 (nolikuma 12. pielikums)

10. Grozījumu Pielikums Nr2.2 (nolikums 12.pielikums)

11. Papildus informācija Nr.1. (26.09.2018.).

12. Iepirkuma procedūras norise:

12.1. Nolikuma apstiprināšana.

12.2. Nolikuma grozījumu apstiprināšana

12.3. Piedāvājumu atvēršana.

12.4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (15.10.2018.)

 

VS 2018/11 KF

05.10.2018.

līdz plkst 13:30

 

izsludināts (04.09.2018.)

Grozījumi publicēti 18.09.2018.

Noteikts uzvarētājs (12.10.2018.)

367

Logu mazgāšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/61

04.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

366

Katlu režīmu iestatīšana

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/60

04.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

Noteikts uzvarētājs

365

Siltumtrases materiālu piegāde objektam “SILTUMTĪKLU IZBŪVE LĀČPLĒŠA IELĀ 1, RŪPNIECĪBAS IELĀ 1, 2, VENTSPILĪ - 3.1. KĀRTA”

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

 

VS 18/59

04.09.2018.

Noteikts uzvarētājs

364

Katlumājas dienvidu puses kāpņu telpas logu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/58

21.08.2018.

Noteikts uzvarētājs

363

Pelnu transportiera remonts KIV katliem, Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/57

21.08.2018.

Noteikts uzvarētājs

362

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Paziņolums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Papildus informācija Nr.1. (publicēts 27.08.2018.)

Paziņojums par lēmumu (26.09.2018.)

VS 2018/15 KF

14.09.2018.

līdz plkst 13:30

 

izsludināts (14.08.2018.)

Noteikts uzvarētājs (21.09.2018.)

361

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros

1. Nolikums

2. Paziņolums par iepirkuma izsludināšanu

Paziņojums par lēmumu (25.09.2018.)

VS 2018/14 KF

14.09.2018.

līdz plkst 13:30

izsludināts (14.08.2018.)

Noteikts uzvarētājs (21.09.2018.)

360

Eļļas hidrauliskā sūkņa piegāde Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/56

07.08.2018.

Noteikts uzvarētājs

359

Dūmgāzu analizatora piegāde Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/55

07.08.2018.

Noteikts uzvarētājs

358

Siltumtīklu būvniecība Ganību ielā 30, 32, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1. (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2. (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3. (nolikuma 12. pielikums)

Paziņojums par lēmumu (24.08.2018.)

VS 2018/13 KF

17.08.2018

līdz plkst 13:30

.

izsludināts (17.07.2018.)

Noteikts uzvarētājs (27.08.2018.)

357

KIV 2  katla kurtuves apmūrējuma remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/54

17.07.2018.

Noteikts uzvarētājs

356

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros

1. Nolikums

2. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Paziņojums par lēmumu (03.08.2018.)

VS 2018/5 KF

27.07.2018.

līdz plkst 13:30

izsludināts (05.07.2018.)

Pārtraukts (07.08.2018)

355

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Ganību ielā 30, 32, Ventspilī projekta

„Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Nolikums

2. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Paziņojums par lēmumu (07.08.2018.)

VS 18/53 KF

25.07.2018

līdz plkst 11:00.

izsludināts (05.07.2018.)

Noteikts uzvarētājs (07.08.2018.)

354

Smilts padeves vakumsūkņa piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/52

17.07.2018.

Noteikts uzvarētājs

353

Šķeldas katlu cirkulācijas sūkņa aprīkošana ar frekvenču pārveidotāju

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/51

17.07.2018.

Noteikts uzvarētājs

352

Kondicioniera ārējās daļas piegāde Brīvības iela 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/50

03.07.2018.

Noteikts uzvarētājs

351

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Papildus informācija Nr.1. (publicēts 05.07.2018.)

7. Papildus informācija Nr.2. (publicēts 13.07.2018.)

Paziņojums par lēmumu (03.08.2018.)

VS 2018/3 KF

20.07.2018.

līdz plkst 13:30

izsludināts (20.06.2018.)

Bez rezultāta (07.08.2018.)

350

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Nolikums

2. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Paziņojums par lēmumu (05.07.2018)

VS 18/48 KF

04.07.2018.

līdz plkst 11:00

izsludināts (12.06.2018.)

Noteikts uzvarētājs (05.07.2018.)

349

Siltumtīklu būvniecība projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkumu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1.

4. Pielikums Nr.2.

5. Pielikums Nr.3.

6. Pielikums Nr.4.

7. Pielikums Nr.5:

    - dokumenti;

    - rasējumi (1.daļa);

    - rasējumi (2.daļa).

8. Pielikums Nr.6.

Paziņojums (13.07.2018.)

 

VS 2018/10 KF

06.07.2018.

līdz plkst 13:30

izsludināts (06.06.2018.)

Noteikts uzvarētājs (17.07.2018.)

348

Divu virszemes ugunsdzēsības hidrantu remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/49

12.06.2018.

plkst. 10:00

Noteikts uzvarētājs

347

Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2018/7

29.06.2018.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Akvarius"

reģ.Nr.40103031530

84,10 EUR/t

346

Ventspils 1.pamatskolas  katlu mājas skursteņa atsaišu demontāža Pļavas ielā 27, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

2. Apliecinājuma karte

3. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi

VS 18/47

29.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

345

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskateun apkope

1. Darba uzdevums

VS 18/46

22.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

344

Katla KE 25-14-250 kurtuves ogļu izdedžu savākšanās konusa, ugunsizturīgā oderējuma un ugunsizturīgā apmūrējuma atjaunošana

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/45

22.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

343

Projektēšanas darbi objektam "Siltumtrases izbūve posmā no Lielā prospekta līdz ēkām inženieru ielā 1, Ganību ielā 103, 105, 154A, Pļavas ielā 27, Zvaigžņu ielā 7, Ventspilī"

1. Darba uzdevums

2. Precizēts pielikums Nr.2 - Prasības pretendentam.

VS 18/44

22.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

342

Tvaika spiediena vārsta elektropiedziņas piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/43

15.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

341

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Protokols

VS 2018/6

22.06.2018.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Bērzi plus"

reģ.Nr.41202008941

340

Elektroinstalācijas rekonstrukcija garāžās, Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/42

08.05.2018.

Noteikts uzvarētājs

339

Katlumājas iekārtu tehniskā apkope” katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/41

24.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

338

Audits par fizisko personu datu aizsardzības regulas ieviešanu un sistēmas sakārtošanu atbilstoši regulai.

1. Nolikums

VS 18/40

30.04.2018.

Pagarināts līdz 02.05.2018.

plkst. 10:00

Noteikts uzvarētājs

337

KIV 1  katla kurtuves apmūrējuma remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/39

24.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

336

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde Talsu  iela 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/38

24.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

335

SCADA staciju Nr.1, Nr.2. serveru tehniskā apkope, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/37

17.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

334

Katla AK-6000 siltummaiņa nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/36

17.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

333

Katlu mājas jumta remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/35

17.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

332

Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.3.1.0/17/A/059) ietvaros

1. Nolikums

2. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

Paziņojums (09.05.2018)

VS 18/31 KF

25.04.2018

plkst.11:00

izsludināts (10.04.2018.)

Noteikts uzvarētājs (14.05.2018.)

331

Katlu mājas jumta remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/34

12.04.2018

plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

330

Pelnu konteinera iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/33

17.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

329

3000 - 5000 m3 koksnes biomasas (šķeldas) piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Cenu aptaujas dokumenti

VS 18/32

06.04.2018

plkst.15:00

Noteikts uzvarētājs

328

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā, Riņķa ielā, Ganību ielā posmā no Lielā prospekta līdz SIA “Bucher Municipal” ēkai Ganību ielā 105, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Esošās situācijas plāns

VS 18/31

04.04.2018.

Noteikts uzvarētājs

327

Vides uzraudzības pakalpojumu sniegšana atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/30

27.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

326

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas apkalpošana

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/29

20.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

325

Siltumtīklu rekonstrukcija projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.3.1.0/17/A/059) ietvaros

  1. Paziņojums par iepirkumu
  2. Nolikums
  3. Nolikuma pielikums Nr.8-1
  4. Nolikuma pielikums Nr.8-2
  5. Nolikuma pielikums Nr.8-3
  6. Nolikuma pielikums Nr.12-1
  7. Nolikuma pielikums Nr.12-2
  8. Paziņojums par grozījumiem iepirkuma nolikumā
  9. Grozījumi iepirkuma nolikumā (29.03.2018)

Paziņojums (27.04.2018)

VS 2018/2 KF

06.04.2018.

Pagarināts līdz 13.04.2018.

izsludināts (07.03.2018.)

Grozījumi izsludināti (29.03.2018.)

Noteikts uzvarētājs (03.05.2018.)

324

Apkures katlu tīrīšanas iekārta

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/28

13.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

323

Siltumiekārtu ekspluatācijas inženiera kabineta remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/27

13.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

322

Projektēšanas darbi objektam “Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana, jauna auto stāvlaukuma klientiem izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendentam

VS 18/26

13.03.2018.

Pagarināts līdz 27.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

321

Bīstamo iekārtu tehniskās pārbaudes atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/25

06.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

320

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/24

06.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

319

Primārā gaisa ventilatora elektromotora nomaiņa, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/23

20.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

318

Skursteņa tehniskās apsekošanas veikšana katlu mājā Pļavas ielā 27, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/22

07.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

317

Būvprojekta ekspertīzes veikšana

1. Darba uzdevums

2. Būvprojekts

3. Precizēts darba uzdevums

VS 18/21

06.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

316

Elektroinženiera kabineta kosmētiskais remonts

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/20

27.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

315

Katlu mājas sienas remonts Brīvības iela 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

2. Foto - 1

3. Foto - 2

VS 18/19

27.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

314

Būvprojekta izstrāde objektam "Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī"

1. Tehniskā specifikācija

2. Prasības pretendentam

VS 18/18

27.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

313

Elektroinstalācijas nomaiņa (āra apgaismojums, ventilatori, vadi) atslēdznieku telpā, metinātavā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/17

06.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

312

Elektroinstalācijas nomaiņa ģeneratoru telpā, noliktava, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/16

06.03.2018.

Noteikts uzvarētājs

311

Laborantes kabineta remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/15

15.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

310

AK 6000 katla kurtuves remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/14

13.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

309

Par tiesībām noslēgt rūpniecisko gāzu piegādes un balonu nomas līgumu ar PSIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/13

13.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

308

Siltummezgla jaudas noteikšana objektiem Ventspilī

1. Darba uzdevums

VS 18/12

13.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

307

Logu nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Logu skices - 1

3. Logu skices - 2

4. Logu skices - 3

5. Logu skices - 4

6. Logu skices - 5

7. Precizēta tehniskā specifikācija

8. Protokols

VS 2018/1

23.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

SIA „Kurzemes Jumti”

Reģ.Nr.41203058899

EUR 42 557,44

306

Pelnu konteinera iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/11

06.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

305

Zāles pļaujamā traktora piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/10

06.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

304

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/9

13.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

303

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

Materiālu piegāde līdz 13.03.2018

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 18/8

30.01.2018

Noteikts uzvarētājs

302

Vieglās automašīnas piekabes piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/7

30.01.2018

Noteikts uzvarētājs

301

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/6

06.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

300

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/5

06.02.2018.

Noteikts uzvarētājs

299

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 18/4

23.01.2018

bez rezultāta

298

Grīdas seguma maiņa katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/3

16.01.2018

Noteikts uzvarētājs

297

Koridora kosmētiskais remonts katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 18/2

16.01.2018

Noteikts uzvarētājs

296

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika

1.Tehniskā specifikācija

VS 18/1

09.01.2018

Noteikts uzvarētājs

295

Videonovērošanas sistēmas izveide Talsu ielā 84, Ventspilī.

1.Tehniskā specifikācija

VS 17/92

22.12.2017

plkst.11:00

Noteikts uzvarētājs

294

Par tiesībām noslēgt rūpniecisko gāzu piegādes un balonu nomas līgumu ar PSIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/91

27.12.2017

 

bez rezultāta

293

Šķeldas noliktavas hidrostaciju ikgadējā tehniskā apkope Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/90

20.12.2017

Noteikts uzvarētājs

292

Katla KE 25-14-250 darba režīma ieregulēšana, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/89

12.12.2017

Noteikts uzvarētājs

291

Optiskā kabeļa ieguldīšana un pieslēgšana starp katlumāju un sagādes un transporta iecirkni, Talsu iela 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/88

07.12.2017

Noteikts uzvarētājs

290

Honeywell – gaisa patēriņa mērītāja ST700 iegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/87

21.11.2017

Noteikts uzvarētājs

289

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2017/8

24.11.2017

Noteikts uzvarētājs

SIA „Retran”

Reģ.Nr.41203011116

EUR 14 304,00

288

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

1. Darba uzdevums

2. Tehniskā specifikācija un cenu piedāvājuma veidlapa

VS 17/86

30.11.2017

plkst.16:00

Noteikts uzvarētājs

287

Katlu automātikas pārbaudes testēšana Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/85

14.11.2017

pārtraukts

286

Spēka skapju (0.4KV) kontaktu pārbaude ar termovīzoru PSIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/84

07.11.2017

Noteikts uzvarētājs

285

Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/83

31.10.2017

Noteikts uzvarētājs

284

Kondensatoram nepieciešamo ķimikāliju piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

Iepirkuma tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk Likums) 9.panta divdesmit pirmās daļas kārtībā, saskaņā ar PIL 8.panta septītās daļas otro punktu b) apakšpunktu

VS 2017/7

 

Noteikts uzvarētājs

SIA "Enerstena Latvija",

43603069627,

EUR 22 377,49

283

Jaudas noteikšana objektiem Ventspilī, lai pieslēgtos centralizētās siltumapgādes sistēmai

1. Darba uzdevums

VS 17/82

24.10.2017

plkst. 16:00

Noteikts uzvarētājs

282

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Sarkanmuižas dambī 28, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

2. Prasības pretendentiem

VS 17/81

20.10.2017

Noteikts uzvarētājs

281

Būvprojekta izstrādes pakalpojumi objektam „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

5. Pielikums Nr.4.

VS 17/80

17.10.2017

Noteikts uzvarētājs

280

Elektriskā apkures katla iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/79

12.10.2017

Noteikts uzvarētājs

279

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Ganību ielā 30, 32, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendentiem

3. Pielikums Nr.1.

4. Pielikums Nr.2.

5. Pielikums Nr.3.

VS 17/78

10.10.2017

Noteikts uzvarētājs

278

Apakšzemes komunikāciju meklētāja ģeneratora piegāde ar apmācības kursu

1.Tehniskā specifikācija

VS 17/77

03.10.2017

Noteikts uzvarētājs

277

Ugunsdzēsības signalizācijas ierīkošana transporta iecirkņa telpās, Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/76

03.10.2017

Noteikts uzvarētājs

276

Projekta iesnieguma, t.sk. ieguvumu un izmaksu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde KF finansējuma piesaistei projektam „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”

1. Darba uzdevums

VS 17/75

03.10.2017

Noteikts uzvarētājs

275

Pārnēsājamais trīsfāzu jaudas analizators

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/74

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

274

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve Akmeņu ielā 3, Lielā ielā 11, 16, Pils ielā 21, 23, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendentiem

VS 17/73

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

273

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve Ūdens ielā 6, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendetam

VS 17/72

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

272

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve ēkai Strazdu ielā 5, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendetam

VS 17/71

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

271

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve Kuldīgas ielā 13, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendetam

VS 17/70

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

270

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrase posmā no Rīgas ielas līdz “Jūras vārtiem” K.Valdemāra ielā, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Pielikums - shēma

3. Prasības pretendetam

VS 17/69

26.09.2017

Noteikts uzvarētājs

269

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Plāns - 1

3. Plāns - 2

4. Plāns - 3

5. Plāns - 4

6. Plāns - 5

7. Plāns - 6

VS 17/68

22.09.2017

plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

268

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/67

12.09.2017

Noteikts uzvarētājs

267

"Elkora” uzskaites aparātu servisa apkalpošana

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/66

12.09.2017

Noteikts uzvarētājs

266

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

Protokols

VS 2017/6

15.09.2017

Noteikts uzvarētājs

SIA „Baltimar VT”,

reģ.Nr.40103091281

EUR 35 960,00

 

265

Šķeldas noliktavas kustīgās grīdas remonts, Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/65

29.08.2017

Noteikts uzvarētājs

264

Apkures katlu režīmu iestatīšana

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/64

29.08.2017

Noteikts uzvarētājs

263

Granulu degļa nomaiņa Karlīnes ielā 40, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/63

29.08.2017

Noteikts uzvarētājs

262

Specapģērbu piegāde Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

2. Atbildes uz pretendenta jautājumiem.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/62

12.09.2017

Pārttraukts

261

Auto svaru remonts

1.Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

 

VS 17/61

22.08.2017

Noteikts uzvarētājs

260

Horizontālo ārējo žalūziju piegāde un montāža logu blokam ēkai Talsu ielā 69

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/60

22.08.2017

Noteikts uzvarētājs

259

Šķeldas noliktavas aspirācijas iekārtas putekļu filtru iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/59

08.08.2017

Noteikts uzvarētājs

258

Slāpekļa ģeneratora pilna apkope

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/58

08.08.2017

Noteikts uzvarētājs

257

Siltumtrases projektēšana Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī

1. Projektēšanas uzdevums

2. Prasības pretendenam

VS 17/57

08.08.2017

Noteikts uzvarētājs

256

Sarunu procedūra "Ogļu katla KE–25–14–250C remonta materiālu piegāde un uzstādīšana līdz 2020.gadam"

1. Protokols

VS 2017/2

 

Noteikts uzvarētājs

Komandītsabiedrība "Zamer"

KRS0000270281

EUR 130000,00

255

UPS 30kVA, modelis B8033fxc, izgatavotājs „BORRI” Industrial Pover Solutions piegāde

1.Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/56

25.07.2017

Noteikts uzvarētājs

254

Siltumenerģijas skaitītāju plānveida nomaiņa

1.Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/55

25.07.2017

Noteikts uzvarētājs

253

Sāls tablešu iegāde.

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/54

11.07.2017

Noteikts uzvarētājs

252

Šķeldas transportiera Nr.2. Nr.3. remonts, Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/53

04.07.2017

Noteikts uzvarētājs

251

AK-600  katla kurtuves apmūrējuma remonts Pērkoņu ielā 21, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/52

04.07.2017

Noteikts uzvarētājs

250

KIV 1  katla kurtuves apmūrējuma remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/51

04.07.2017

Noteikts uzvarētājs

249

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Protokols

VS 2017/4

14.07.2017

Noteikts uzvarētājs

SIA "Kurzemes granulas",

41203019783,

EUR 44 592,00

248

Video novērošanas sistēmas paplašināšana Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

2. Pretendenta pieteikums

3. Finanšu piedāvājuma un materiālu specifikācijas veidlapas

VS 17/47

27.06.2017.

Noteikts uzvarētājs

247

Katla KE 25-14-250 labās puses ugunsizturīgās izolācijas un ārējā metāla apšuvuma izolācijas nomaiņa

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/46

27.06.2017.

Noteikts uzvarētājs

246

Kompresora nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/45

27.06.2017.

Noteikts uzvarētājs

245

Ogļu katla KE-25-14-250 skābekļa analizatora iegāde

1.Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

 

VS 17/44

20.06.2017.

Noteikts uzvarētājs

244

Katla KE 25-14-250 labās puses ugunsizturīgās izolācijas un ārējā metāla apšuvuma izolācijas nomaiņa

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/43

13.06.2017.

bez rezultāta

243

Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Protokols

VS 2017/3

07.07.2017.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Akvarius"

reģ.Nr.40103031530

79,40 EUR/t

 

242

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Protokols

VS 2017/1

07.07.2017.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Bērzi plus"

reģ.Nr.41202008941

9,18 EUR/m3

241

Apkopes darbi gaisa kompresoram BOGE, C-20

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/42

06.06.2017.

Noteikts uzvarētājs

240

Ugunsdzēsības aparātu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/41

30.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

239

Dūmgāzu analizatora piegāde Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/40

30.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

238

Ugunsdzēsības sūkņu stacijas ēkas jumta remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/38

23.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

237

Apkures katlu cauruļu konservācija Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniska specifikācija

VS 17/37

23.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

236

Logu mazgāšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/36

16.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

235

Ekonomaizera tīrīšanas iekārta

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/35

16.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

234

KIV 2  katla kurtuves apmūrējuma remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/34

11.05.2017.

Noteikts uzvarētājs

233

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

2. Logu shēma

VS 17/33

12.05.2017.

pārtraukts

232

AK6000  katla apmūrējuma remonts

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/32

25.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

231

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Parka ielā posmā no Vasarnīcu ielas līdz akvaparkam Medņu ielā 19, Loču ielā posmā no Parka ielas līdz Medņu ielai, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Esošās situācijas plāns

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/31

25.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

230

Grīdas seguma maiņa operatoru telpās katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/30

Pagarināts līdz 24.04.2017. plkst.10:00

(18.04.2017.)

Noteikts uzvarētājs

229

Dūmgāzu recirkulācijas ventilatora nomaiņa apkures katlam KIV-2, Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/29

Pagarināts līdz 24.04.2017. plkst.10:00

(18.04.2017.)

Noteikts uzvarētājs

228

Šķeldas transportiera Nr.1. remonts, Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

VS 17/28

Pagarināts līdz 24.04.2017. plkst.10:00

(18.04.2017.)

Noteikts uzvarētājs

227

Siltumtrases izbūve ēkai Jūras ielā 1A, Ventspilī

1. Darba uzdevums

2. Tehniskā specifikācija

3. Lokālās tāmes veidlapa

4. Pielikums Nr.1.

5. Pielikums Nr.2.

6. Pielikums Nr.3.

7. Pielikums Nr.4.

8. Pielikums Nr.5.

9. Pielikums Nr.6.

10. Pielikums Nr.7.

11. Pielikums Nr.8.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/27

11.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

226

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

2. Materiālu specifikācija

VS 17/26

11.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

225

Grīdas seguma maiņa klientu apkalpošanas telpās PSIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/25

11.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

224

"Katlu mājas iekārtu tehniskā apkope" katlu majā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/24

04.04.2017.

Noteikts uzvarētājs

223

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/23

31.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

222

Siltumtrases materiālu piegāde objektam Jūras ielā 1A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Materiālu specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/22

30.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

221

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/21

31.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

220

Veikt katlu BFB ieregulēšanas darbus mizas un šķeldas proporcijas optimizācijai

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/20

28.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

219

Projekta iesnieguma, t.sk. ieguvumu un izmaksu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde KF finansējuma piesaistei projektam „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendentam

3. Siltumtīklu rekonstrukcijas objekti un izmaksas

4. Eiropas Savienības fondu Uzraudzības komitejas 07.12.2016. lēmums Nr. L-2016/59.2 „Par projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanu”

5. Cenu aptaujas piedāvājuma forma

VS 17/19

28.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

218

Katlu mājas Brīvības iela 38 automatizācijas tehnoloģijas remonts

1. Tehniskā specifikācija

2. Automātikas shēma

3. Dearatora shēma

4. Katlu māju algoritms

5. Tabula

6. Tehnoloģijas shēma

VS 17/18

14.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

217

Padziļināta NAIK reģenerācijas iekārtu projekta informācijas sagatavošana, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/17

14.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

216

Projekta iesnieguma, t.sk. ieguvumu un izmaksu analīzes un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde KF finansējuma piesaistei projektam „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. Darba uzdevums

2. Prasības pretendentam

3. Projekta iesnieguma vērtešanas kritēriji

4. Cenu aptaujas piedāvājuma forma

5. Testēšanas pārskati 2016.g. 1.ceturksnis

6. Testēšanas pārskati 2016.g. 2.ceturksnis

7. Testēšanas pārskati 2016.g. 3.ceturksnis

8. Testēšanas pārskati 2016.g. 4.ceturksnis

VS 17/16

21.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

215

Sāls tablešu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/15

07.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

214

Apkures katla AK 6000 šķeldas padeves konveijera remonts, Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

2. Iekārtas shēma

VS 17/14

07.03.2017.

Noteikts uzvarētājs

213

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 17/13

28.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

212

Publiskas ēkas Talsu ielā 84, Ventspilī būvju tehniskā apsekošana

1. Tehniskā specifikācija

2. Ēkas Talsu ielā 84 esošā inventarizācijas lieta

VS 17/12

28.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

211

Bīstamo iekārtu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/11

28.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

210

Apsardzes un videonovērošanas sistēmas izgatavošana un montāža Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

2. Finanšu piedāvājuma veidlapa un materiālu  specifikācija.

3. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” jaunbūves apsardzes un videonovērošanas sistēmas tehniskais projekts.

VS 17/8

14.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

209

Katlu mājas teritorijas iekļuves sistēmas izveidošana

1. Tehniskā specifikācija

2. Papildus iesniedzamā informācija

VS17/7

10.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

208

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS17/6

10.02.2017.

Pārtraukts

207

Kompetentas institūcijas pakalpojumu sniegšana darba aizsardzības jautājumos - darba aizsardzības sistēmas uzturēšana

1. Tehniskā specifikācija

VS17/5

20.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

206

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši Latvijas Republikas prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/4

14.02.2017.

Noteikts uzvarētājs

205

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmas apsekošana

1. Tehniskā specifikācija

VS 17/3

31.01.2017.

Noteikts uzvarētājs

204

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika

1.Tehniskā specifikācija

VS 17/2

10.01.2017.

Noteikts uzvarētājs

203

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana un remonts

1.Tehniskā specifikācija

VS 17/1

10.01.2017.

Noteikts uzvarētājs

202

Būvuzraudzības pakalpojumi kanalizācijas spiedvada izbūvei Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums 1

3.  Pielikums 2

4.  Pielikums 3

5.  Pielikums 4

6. Pielikums 5

VS 16/81

28.12.2016.

plkst. 10:00

.

Noteikts uzvarētājs

201

Topogrāfisko uzmērījumu izstrāde Atpūtas ielā, Loču ielā, K.Valdemāra ielā, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/80

27.12.2016.

Noteikts uzvarētājs

200

Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3.  Pielikums 2

4.  Pielikums 3

5.  Pielikums 4

6. Pielikums 5

VS 16/79

21.12.2016.

plkst. 10:00

Noteikts uzvarētājs

199

Lielā elektroenerģijas patērētāja PSIA "Ventspils siltums"objektu energoaudita veikšana

1. Darba uzdevums

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/78

30.12.2016.

Noteikts uzvarētājs

198

Spiedkanalizācijas izbūve posmā no sūkņu stacijas līdz pieslēguma vietai pie katlumājas Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3.  Pielikums 2

4.  Pielikums 3

5.  Pielikums 4

VS 2016/16

16.12.2016.

Pārtraukts

197

Horizontālo ārējo žalūziju piegāde un montāža logu blokiem ēkai Talsu ielā 84

1. Tehniskā specifikācija

2. Projekts

3. Kvalifikācijas prasības

VS 16/77

13.12.2016.

Noteikts uzvarētājs

196

Katla KE 25-14-250 darba režīma ieregulēšana

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/76

06.12.2016.

Noteikts uzvarētājs

195

BFB katla kurtuves temperatūras devēju kabatu izolējošās čaulas

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/75

06.12.2016.

Noteikts uzvarētājs

194

1. Katlu zāles kabeļu trases remonts Talsu ielā 69;

2. Tvaika reducējošo iekārtu elektroinstalācijas remonts Talsu ielā 69

Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/74

29.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

193

Topogrāfisko uzmērījumu izstrāde četriem siltumtrašu rekonstrukcijas objektiem Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Esošais plāns

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/73

22.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

192

Pelnu izvešana no Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2016/15

02.12.2016

Noteikts uzvarētājs

SIA „Retran”

Reģ.Nr.41203011116

EUR 13 968,00

 

191

Katla KE 25-14-250 gāzejas ar diametru 1000 mm izolēšana

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/72

15.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

190

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas un dūmeņa izbūves katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī projektēšana

1. Projektēšanas uzdevums.

2. Prasības pretendentiem.

3. Situācijas plāns.

VS 16/71

15.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

189

Šķeldošanas pakalpojums Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/70

07.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

188

Horizontālo ārējo žalūziju piegāde un montāža logu blokiem ēkai Talsu ielā 84

1. Tehniskā specifikācija

2. Telpu plāns

VS 16/69

01.11.2016.

pārtraukts

187

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Rindas ielā 35, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/68

01.11.2016.

Noteikts uzvarētājs

186

Verdošā slāņa katlu regulēšanas apmācība Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/67

28.10.2016.

Noteikts uzvarētājs

185

Ultraskaņas korelācijas siltuma-ūdens skaitītāja iegāde

1. Nolikums

VS 16/66

18.10.2016.

Noteikts uzvarētājs

184

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

Noslēgtais līgums

VS 2016/14

21.10.2016.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Kurzemes granulas",

41203019783,

EUR 39 376,00

183

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2016/13

14.10.2016.

pārtraukts

182

Šķeldas noliktavas aspirācijas iekārtas „FbriPulse M filter 6-252” filtrēšanas kasešu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/65

27.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

181

Sāls tablešu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/64

27.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

 

180

Apakšzemes komunikāciju meklētāju piegāde ar apmācības kursu

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/63

27.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

 

179

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/62

27.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

178

Reduktora ar elektrodzinēju nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/61

13.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

177

Hidrosūkņa maiņa, Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/60

05.09.2016.

Noteikts uzvarētājs

176

Siltumtrases demontāža Jūras ielas 3a iekškvartālā

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/59

24.08.2016.

līdz plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

175

Katlu tehniskais audits un režīmu iestatīšanas darbi

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/58

23.08.2016.

Bez rezultāta

174

Logu nomaiņa Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Tehniskā specifikācija

2. Telpu plāns

VS 16/57

09.08.2016.

Noteikts uzvarētājs

173

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

Noslēgtais līgums

VS 2016/12

05.08.2016.

Noteikts uzvarētājs

SIA „Baltimar VT”,

reģ.Nr.40103091281

EUR 27 869,00

172

Spiedkanalizācijas izbūves projektēšana

1. Projektēšanas uzdevums

2. Esošās situācijas plāns

3. Jauna spiedvada izpildshēma

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/56

02.08.2016.

Noteikts uzvarētājs

171

Tvaika turboģeneratora Nr.1. kapitālais remonts Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

Noslēgtais līgums

VS 2016/11

05.08.2016.

Noteikts uzvarētājs

UAB „Gandras Energoefektas”

reģ.Nr.155909013

EUR 22 842,00

170

Pieprasījuma sagatavošana un iesniegšana tiesā un Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nokavējuma naudas atgūšanai no VID prettiesiski aizturētiem naudas līdzekļiem

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/55

02.08.2016.

Noteikts uzvarētājs

169

KIV-1 katlu apmūrējuma velves remonts

1. Nolikums

VS 16/54

2016.07.12.

Noteikts uzvarētājs

168

Kondensatoram nepieciešamo ķimikāliju piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

Noslēgtais līgums

VS 2016/10

2016.07.08.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Enerstena Latvija"

reģ.Nr.43603069627

EUR 22 314,67

167

Bijušās katlu mājas, bijušās katlu mājas pamatu demontāža un siltumtrases posma pārbūve Sofijas ielā Nr.2, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikumi - 1

3. Pielikumi - 2

4. Pielikumi - 3

5. Pielikumi - 4

Noslēgtais līgums

VS 2016/9

2016.06.22.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Ostas celtnieks"

reģ.Nr.41203004237

EUR 28 933,42

 

166

Katla KE 25-14-250 otrreizējā gaisa ventilatora iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/53

2016.06.07

Noteikts uzvarētājs

165

Katla KE 25-14-250 dūmgāzes vada ar diametru 1100 mm atjaunošana

1.Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/52

2016.06.07

Noteikts uzvarētājs

164

Arheouzraudzības pakalpojumi objektā Sofijas ielā 2, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija.

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/51

2016.06.07

Noteikts uzvarētājs

163

Katlu režīmu iestādīšana Brīvības ielā 38

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/50

2016.05.31

Noteikts uzvarētājs

162

Logu mazgāšana katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/49

2016.05.31

Noteikts uzvarētājs

161

Katlu KIV multiciklonu remonts Brīvības iela 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/48

2016.05.31

Noteikts uzvarētājs

160

Siltumtrases rekonstrukcijas projekta izstrāde objektam Jūras ielā 1A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/47

2016.06.07

Noteikts uzvarētājs

159

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Sofijas ielā 2, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikumi

3. Pielikumi Nr.1.

4. Pielikumi Nr.2.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/46

2016.06.07

Noteikts uzvarētājs

158

Arheouzraudzības pakalpojumi objektā Baznīcas ielā 2, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

5. Pielikums Nr.4.

6. Pielikums Nr.5.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/45

2016.05.24

Noteikts uzvarētājs

157

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Baznīcas ielā 2, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Materiālu specifikācija

3. Pielikumi

VS 16/44

2016.05.24

Noteikts uzvarētājs

156

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde saules kolektoru uzstādīšanai Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Darba uzdevums

2. Katlu mājas darba parametri

3. Temperatūras grafiks

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/43

2016.05.31

Noteikts uzvarētājs

155

Katlu tehniskais audits pēc apkures sezonas beigām (defektācija)

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/42

2016.05.24

Pārtraukts

154

Katla KE 25-14-250 kurtuves kreisās puses ugunsizturīgās izolācijas un metāla apšuvuma izolācijas atjaunošana

1. Tehniskā specifikācija

2. Labota tehniskā specifikācija 18.05.2016.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/41

Pagarināts līdz 2016.05.24

(2016.05.17)

Noteikts uzvarētājs

153

Piebarošanas sistēmas pārbūve Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/40

Pagarināts līdz 2016.05.24

(2016.05.17)

Noteikts uzvarētājs

152

Siltumtrases izbūve Baznīcas ielā 2, Ventspilī

1. Nolikums

2. Tehniskais projekts

VS 16/39

2016.05.17

Noteikts uzvarētājs

151

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde saules kolektoru uzstādīšanai Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Darba uzdevums

2. Katlu mājas darba parametri

3. Temperatūras grafiks

VS 16/38

2016.05.17

Pārtraukts

150

Kurināmā padeves konveijeru Nr.1 un Nr.2 remonts Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/37

2016.05.03

Noteikts uzvarētājs

149

Ārdu rāmja remonts apkures katlam KIV Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/36

2016.05.03

Noteikts uzvarētājs

148

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 22.jūnijs plkst 14:00

Noslēgtais līgums

VS 2016/7

2016.06.22

Noteikts uzvarētājs

SIA "Bērzi plus"

reģ.Nr.41202008941

10,29 EUR/MWh

147

Šķeldas padeves transportiera remonts

1. Nolikums

Noslēgtais līgums

VS 2016/8

2016.05.13

Noteikts uzvarētājs

SIA „Siltums & enerģētika”

Reģ.Nr.42803001276

EUR 27 871,00

146

Spiedkanalizācijas izbūves projektēšana

1. Projektēšanas uzdevums

2. Esošās situācijas plāns

3. Jauna spiedvada izpildshēma

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/35

2016.05.10

Bez rezultāta

145

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā Celtnieku ielā 8A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Paskaidrojuma raksts

3. Rasējumi

4. Izejmateriāli

5. Korekcijas projektā

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/34

2016.05.03

Noteikts uzvarētājs

144

Telpas tehnisko kanālu likvidēšana un grīdas nolīdzināšana

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/33

2016.05.03

Noteikts uzvarētājs

143

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

2. Atbildes uz jautājumiem

VS 16/32

2016.05.10

Noteikts uzvarētājs

142

Katlu tehniskais audits pēc apkures sezonas beigām (defektācija)

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/31

2016.05.03

Bez rezultāta

141

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanas

1.Tehniskā specifikācija

VS 16/30

2016.05.10

Noteikts uzvarētājs

140

KIV-1 katlu apmūrējuma velves remonts

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/29

2016.04.19.

Noteikts uzvarētājs

139

Sanācijas darbu turpināšana neattīrītā piesārņojuma izplatības teritorijā Brīvības 38

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/28

2016.04.19.

Noteikts uzvarētājs

138

Katlam KE 25 14-250 sildvirsmu attīrīšanas membrānas iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/27

2016.04.19.

Noteikts uzvarētājs

137

Akmeņogļu piegāde Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. 17.06.2016. grozījumi iepirkuma nolikumā

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš pagarināts līdz 2016.gada 22.jūlijam

Noslēgtais līgums

VS 2016/6

Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņš pagarināts līdz

2016.07.22

(2016.06.22.)

(2016.05.27).

Noteikts uzvarētājs

SIA "Akvarius"

reģ.Nr.40103031530

52,40 EUR/t

136

Katla KE 25-14-250 ogļu iekraušanas bunkura kapitālais remonts

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/26

2016.04.05..

Noteikts uzvarētājs

135

Katla KE 25-14-250 ekonomaizera konusa izgatavošana un montāža

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/25

2016.04.05..

Noteikts uzvarētājs

134

K/m Talsu iela 69 II stāva dienvidu puses logu nomaiņa

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/24

2016.04.05..

Noteikts uzvarētājs

133

Šķeldas noliktavā hidrostacijas telpas siltināšanā

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/23

2016.04.05..

Noteikts uzvarētājs

132

Nefunkcionējoša siltumpunkta ēkas demontāža Celtnieku ielā 8a Ventspilī

1. Nolikums

2. Paskaidrojuma raksts

3. Rasējumi

4. Izejmateriāli

5. Korekcijas projektā

6. Tāmes

Noslēgtais līgums

VS 2016/4

2016.04.14.

Noteikts uzvarētājs

SIA "Stalkers K"

Reģ.Nr.41203008807

EUR 20 608,18

131

Vides uzraudzības pakalpojumu sniegšana

1. Darba uzdevums

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/22

2016.03.29.

Noteikts uzvarētājs

130

Šķeldas transportiera remonts

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/21

2016.03.29.

Noteikts uzvarētājs

129

Frekvenču pārveidotāja iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/20

2016.03.29.

Noteikts uzvarētājs

128

Jaunu siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/19

2016.03.29.

Bez rezultāta

127

Katla KE 28-14-250 ārdu ķēžu velkošo zvaigznīšu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/18

2016.03.29.

Noteikts uzvarētājs

126

Katla KE 28-14-250 izdedžu skrāpera ķēdes posmu, lāpstiņu, atslēgu iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/17

2016.03.29.

Noteikts uzvarētājs

125

Ogļu bunkuram N2 rūpnieciskā vibratora iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/16

2016.03.15.

Noteikts uzvarētājs

124

Katlam KE 25-14-250 aizputekļa uztvērēja ventilatora iegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/15

2016.03.15.

Noteikts uzvarētājs

123

Iecirkņa telpu elektrosistēmas nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspils

1.Tehniskā specifikācija

Ar telpu izvietojumu ir iespējams iepazīties apmeklējot katlu māju Talsu ielā 69, Ventspils pēc iepriekšējas pieteikšanās - S.Poļakovs tel.29351900

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/14

2016.03.08.

Noteikts uzvarētājs

122

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/13

2016.03.08.

Noteikts uzvarētājs

121

Perforatora piegāde Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/12

2016.03.08.

Noteikts uzvarētājs

120

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Tehnmiskā specifikācija

VS 2016/5

2016.03.11.

Pārtraukts

119

Ugunsgrēka signalizācijas sistēmu un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas apkalpošana

1. Tehniskā specifikācija un apkalpošanas grafiks

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 16/11

2016.02.23.

Noteikts uzvarētājs

118

Kurināmā padeves automātikas aizsardzības telpu būvniecība

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/10

2016.02.23.

Noteikts uzvarētājs

117

Bīstamo iekārtu apkalpojoša personāla apmācību un atbildīgo personu apmācību

1. Darba uzdevums

VS 16/9

2016.02.17.

plkst. 10:00

Noteikts uzvarētājs

116

Kases aparātu iegāde Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/8

2016.02.08.

Noteikts uzvarētājs

115

Mazuta saimniecības Talsu ielā 69, Ventspilī, nomas tiesību piešķiršana

1. Izsoles nolikums

VS 2016/2

2016.02.08.

Noteikts uzvarētājs

114

Kases telpu izveidošana abonentu daļas telpās Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 16/7

2016.02.02.

Noteikts uzvarētājs

113

Ventspils iedzīvotāju telefonaptaujas veikšana 2016. gada februārī

1. Iepirkuma nolikums

VS 16/6

2016.02.03.

plkst.10:00