Pārlekt uz galveno saturu

Iepirkumi

Nr.p.k.Iepirkuma procedūras nosaukums

Identifikācijas Nr.

Termiņš

Statuss

957

Cenu aptauja par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi

1.
Document
Noteikumi.docx (28.34 KB)

VS 24/42

20.06.2024. plkst.15.00

Izsludināts

956

Ieejas mezgla remonts Talsu ielā 84, Ventspils

1.
Document

VS 24/41

07.06.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

955

Kustīgās grīdas sistēmas remonts šķeldas padeves bedrē katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 2024/14

20.06.2024. plkst.10.00

Izsludināts

954

Šķeldas katlu "KIV" multiciklonu rotējošo aizvaru nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

1.
Document

VS 24/40

31.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

953

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas nomaiņas būvprojekta izstrāde

1.
Document
2.

VS 24/39

31.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

952

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde

1.
Document

VS 24/38

27.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

951

Šķeldas transportieru ķēžu un lāpstiņu iegāde un piegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 2024/15

06.06.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

950

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmu apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38, Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/37

27.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

949

Katlu māju ūdens sagatavošanas un katlu iekārtu tehniskā apkalpošana, Ventspilī

1.
Document

VS 24/36

31.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

948

Jumta ventilatora uzstādīšana katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1.
Document

VS 24/35

30.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

947

Šķeldas noliktavas sienu remonts ar nesošā karkasa pārbūvi katlu mājas Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1.
Document

VS 24/34

30.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

946

Dūmgāzu kondensatora tvertnes līmeņa kontroles vārsta piegāde un nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 24/33

31.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

945

Šķeldas katlu "KIV" Nr.1 un Nr.2 pelnu izvades šneku remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 24/32

31.05.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

944

Pelnu šneka izvades un šķeldas padeves šneka izgatavošana un piegāde šķeldas katlam "AK600" Pērkoņu ielā 21, Ventspils

1.
Document

VS 24/31

24.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

943

Būvuzraudzības pakalpojumi gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas iekārtu uzstādīšanai centralizētās siltumapgādes siltumavotā Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 2024/13

13.06.2024. plkst.10.00

Izsludināts

942

Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas iekārtu uzstādīšana centralizētās siltumapgādes siltumavotā Brīvības ielā 38, Ventspilī - būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība

VS 2024/12

13.06.2024. plkst.10.00

pagarināts līdz 27.06.2024. plkst.10.00

Izsludināts

941

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde

1.
Document

VS 24/30

16.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

940

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa pārbaude,  apkope un ugunsdzēsības hidrantu  pārbaude

1.
Document
Darba uzdevums.pdf (259.88 KB)
2.
Document

VS 24/29

20.05.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

939

Apkures katlu priekškurtuvju oderējumu remonts

VS 2024/11

23.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

938

Šķeldas katlu "KIV" multiciklonu rotējošo aizvaru nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

1.
Document

VS 24/28

14.05.2024. plkst.10.00

Pārtraukts

937

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde 

1.
Document

VS 24/27

30.04.2024. plkst.09.00

Pārtraukts

936

Būvuzraudzības pakalpojumi gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas iekārtu uzstādīšanai centralizētās siltumapgādes siltumavotā Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 2024/10

09.05.2024. plkst.10.00

Pārtraukts

935

Šķeldas padeves transportieru remonts katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

VS 2024/9

02.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

934

Reaģentu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

VS 2024/8

02.05.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

933

Katlu māju automatizētās kontroles un vadības sistēmu apkalpošana, Ventspilī - 05.04.2024. papildināts nolikums

VS 2024/7

18.04.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

932

Ārdu piegāde šķeldas apkures katliem Brīvības ielā 38, Ventspilī

VS 2024/6

18.04.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

931

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde

1.
Document

VS 24/26

04.04.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

930

Seguma remonts Riņķa ielā, Ventspilī

1.
Document
Noteikumi.docx (32.54 KB)
2.
Document
Darbu apjoms.xlsx (26.36 KB)
3.
Document
Pielikums Nr.3.pdf (110.73 KB)

VS 24/25

09.04.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

929

Šķeldas katla “KIV” Nr.1 dūmsūkņa esošo kustīgo savienojumu (kompensatoru) nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 24/24

28.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

928

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde

1.
Document

VS 24/23

25.03.2024. plkst.10.00

Bez rezultāta

927

Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšanas iekārtu uzstādīšana centralizētās siltumapgādes siltumavotā Brīvības ielā 38, Ventspilī - būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība

VS 2024/5

11.04.2024. plkst.10.00

Pagarināts līdz 25.04.2024. plkst.10.00

Pārtraukts

926

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 katlu kontūra atgaitas ūdens regulējušo vārstu elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/22

28.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

925

Lodveida krānu ar reduktoru piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspils

1.
Document

VS 24/21

18.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

924

Esošo nepārtrauktās barošanas avotu (UPS) nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/20

20.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

923

Kondicioniera uzstādīšana katlu mājas Brīvības ielā 38, šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 galvenajā elektrosadales telpā, Ventspilī

1.
Document

VS 24/19

14.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

922

Frekvenču pārveidotāja iegāde šķeldas katlu “BFB” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūknim katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document
2.

VS 24/18

15.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

921

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

VS 2024/4

21.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

920

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/17

15.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

919

Saspiestā gaisa skrūves tipa kompresora piegāde un uzstādīšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/16

08.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

918

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 katlu kontūra atgaitas ūdens regulējušo vārstu elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/15

08.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

917

Rezerves daļu piegāde sūknim "Allweiler" katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/14

11.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

916

Šķeldas katlu pelnu izvada transportiera ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document
2.
Document
Ķedes skice.pdf (63.2 KB)

VS 24/13

08.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

915

Elektrostatisko filtru apkalpošana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1.
Document

VS 24/12

08.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

914

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” attīstībai

VS 2024/1

14.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

913

Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem

1.
Document

VS 24/9

23.02.2024. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

912

Šķeldas transportēšana Ventspilī

VS 2024/3

07.03.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

911

Hidrocilindru izgatavošana un piegāde šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 šķeldas kustīgajām grīdām operatīvai nomaiņai, šķeldas katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1.
Document

VS 24/10

29.02.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

910

Projektēšanas darbi objektam “Ēku un inženiertīklu pievadu nojaukšana Rindas ielā 35, Ventspilī”

1.
Document
2.
Document
3.
Datne
Pielikumi.zip (7.51 MB)

VS 24/8

13.02.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

909

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1.
Document

VS 24/7

16.02.2024. plkst.14.00

(precizēta tehniskā specifikācija)

Noteikts uzvarētājs

908

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1.
Document

VS 24/6

16.02.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

907

Būvuzraudzības un projekta vadības pakalpojumi katlu mājas Brīvības ielā 38 modernizācijai ar efektivitātes paaugstināšanu

VS 2024/2

22.02.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

906

Sienas daļas pārbūve, durvju uzstādīšana garāžā Nr.6. Talsu ielā 84, Ventspilī

1.
Document

VS 24/5

12.02.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

905

Industriālās betona grīdas ieklāšana un sienu krāsošana garāžā Nr.1. Talsu ielā 84, Ventspilī

1.
Document

VS 24/4

12.02.2024. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

904

Siltumtrases izbūve ēkai Annas ielā 4, Ventspilī

1.
Document
2.
Document
Prasības.docx (14.84 KB)
3.
Datne
Dokumenti.zip (2.45 MB)

VS 24/2

29.01.2024. plkst.11.00

Bez rezultāta

903

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” attīstībai - apspriede ar piegādātājiem.

VS 2024/1

26.01.2024.

Noslēgusies

902

Bīstamo iekārtu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām, Ventspilī

1.
Document
Darba uzdevums.pdf (465.4 KB)

VS 23/99

12.01.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

901

Siltumtīklu izbūve ēkām Liepu ielā 1, 2/4-1, Rīgas ielā 5, Platā ielā 11, 13, Sinagogas ielā 8, 10, Ventspilī

VS 2023/20

11.01.2024. plkst.10.00

Pagarināts līdz 18.01.2024. plkst 10.00

Pārtraukts

900

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

VS 2023/19

04.01.2024. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

 

IEPIRKUMU ARHĪVS

2023. GADS

2022. GADS

2021. GADS

2020. GADS

2019. GADS

2018. GADS

2017. GADS

2016. GADS

2015. GADS