Pārlekt uz galveno saturu

Par mums

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

 

ĪPAŠUMA STRUKTŪRA

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” kapitāla daļas 100% apmērā pieder Ventspils valstspilsētas pašvaldībai. 

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums”  nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

 

KOMERCDARBĪBAS VEIDI

Statūtos noteiktie Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" komercdarbības veidi (NACE klasifikators);

         Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30) 

                                                                             Elektroenerģijas ražošana (35.11)

 

DARBĪBAS VIRZIENI

Pašvaldības SIA “Ventspils Siltums” darbība vērsta uz ekonomiski pamatotu siltumenerģijas ražošanas procesa nodrošināšanu - siltumenerģijas ražošanu, pārvadi, sadali un tirdzniecību.

Uzņēmuma galvenais uzdevums - nodrošināt videi draudzīgu un efektīvu siltumenerģijas ražošanu un piegādi, kā arī nepārtrauktu un ilgtspējīgu pakalpojuma nodrošināšanu Ventspils iedzīvotājiem, kuri izvēlējušies centralizētās siltumapgādes pieslēgumu.

 

UZŅĒMUMA TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS

SILTUMAVOTI

Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas specifiskā iezīme ir tās dalījums divās atsevišķās sistēmās. Ventas labajā krastā atrodas galvenie rūpniecības uzņēmumi un daļa no pilsētas dzīvojamā sektora, kas tiek apgādāti ar centralizēto siltumenerģiju no katlu mājas Talsu ielā 69.

Ventas kreisajā krastā galvenokārt atrodas dzīvojamā un komunālā sektora patērētāji, kuriem siltumenerģijas padeve tiek nodrošināta no katlu mājas Brīvības ielā 38. Paralēli tām darbojas arī divas lokālās katlu mājas.

Ventspils pilsētas labā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkliem pieslēgta  katlu māja Talsu ielā 69. Tās kopējā uzstādītā siltuma jauda ir 41,4 MW,  kurināmais - šķelda un  akmeņogles, bet pīķa slodzēm - dīzeļdegviela. Elektroenerģijas ražošanai izmanto tvaika turbīnu ar jaudu zem 1 MW.

Ventspils pilsētas kreisā krasta centralizētās siltumapgādes sistēmas tīkliem  pieslēgta centrālā katlu māja Brīvības ielā 38.  Tās kopējā uzstādītā siltuma jauda ir 45,0 MW, kurināmais -  koksnes šķelda, bet pīķa slodzēm - dīzeļdegviela.

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" apkalpo arī  nelielus lokālus siltuma avotus:

  • pansionāta „Selga” katlu māja Pērkoņu ielā 21 - uzstādītā jauda 0,890 MW, kurināmais – koksnes šķelda, granulas un avārijas kurināmais dīzeļdegviela;

  • ēkas Fabrikas ielā 2a katlu māja  – uzstādītā jauda 0,39 MW, kurināmais – granulas un avārijas situācijā - dīzeļdegviela.

SILTUMTĪKLI

Kopš 1992. gada maģistrālo siltumtrašu nomaiņas rezultātā ir nodrošināts stabils siltumapgādes sistēmas darbs un samazināti siltuma zudumi.

Ventspils pilsētas ārējo siltumtīklu kopējais garums pārsniedz 55 km un šobrīd 100 % siltumtrašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm.