Pārlekt uz galveno saturu

Attālinātās datu nolasīšanas sistēma siltumskaitītājiem

 

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 01.03.2014. noslēdza līgumu ar projekta galveno partneri Kurzemes plānošanas reģionu par projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Uzņēmums „Ventspils siltums” 12. jūnijā noslēdza līgumu ar SIA „Teliko” par siltumenerģijas skaitītāju attālinātās datu nolasīšanas iekārtu piegādi un uzstādīšanu, un jau 7. jūlijā tika uzsākti pirmie sagatavošanas darbi datu nolasīšanas iekārtu ierīkošanai.

Projekta ietvaros  tika iegādātas un uzstādītas  519 attālinātās datu nolasīšanas iekārtas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopējiem siltumskaitītājiem, kas atrodas ēku siltumpunktos. Papildu ierīkotā sistēma sniedz arī iespēju pievienot attālinātās uzskaites mēraparātus individuālajiem ūdens patēriņa skaitītājiem, kas atrodas dzīvokļos.

Attālināta datu nolasīšana ir veiksmīgs risinājums, kā iegūt kvalitatīvus fiksētus datus no visiem ēku kopējiem siltumskaitītājiem vienlaicīgi. Ieguvēji ir gan siltuma patērētāji un ēku pārvaldnieki, gan siltuma ražotājs, jo informācija par ēkas siltumenerģijas patēriņu tiek iegūta bez nobīdēm, kas nozīmē, ka īsākā laika posmā ir iespējams veikt aprēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem. Būtisks ieguvums - iespēja operatīvi konstatēt novirzes vai bojājumus ēkas siltummezglā vai iekšējā siltumapgādes sistēmā.

Projekts atbalstīts Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam 5. projektu konkursā. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” bija viens no 16 partneriem Latvijas – Lietuvas  pārrobežu sadarbības programmas projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” īstenošanā.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” atvēlētais investīciju apjoms projekta īstenošanai  bija aptuveni 28 000 EUR, no tiem 85 % jeb aptuveni 24 000 EUR  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, bet 5 % jeb 1 427 EUR valsts budžeta finansējums.

Plašāk par Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu skatīt :  www.latlit.eu