Stratēģija

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DARBĪBAS STRATĒĢIJA

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" VIDĒJA TERMIŅA DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2022 - 2025.