Statūti

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" STATŪTI

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" STATŪTI