Pārlekt uz galveno saturu

Kontakti

PAŠVALDĪBAS SIA „VENTSPILS SILTUMS”Reģ. Nr. 40003007655
ADRESETalsu iela 84, Ventspils, Latvija, LV- 3602
 
ADMINISTRĀCIJATālr. 63602200
 E-pasts: vent.siltums@ventspils.lv
 

 

 

 

ADMINISTRĀCIJAS DARBA LAIKS 

 

 

Pirmdiena       08.30 - 12.0012.30 - 18.00

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena         

08.30 - 12.00 12.30 - 17.00
Piektdiena08.30 - 12.0012.30 - 16.00
 

VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJS:

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS

 Pirmdiena   15.00 - 17.00
 
KLIENTU DAĻA:E-pasts: siltums.abonenti@ventspils.lv
Pils ielā 12 un Talsu ielā 84Tālr. 63600800
 

 

KLIENTU DAĻAS APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS

UN KASES DARBA LAIKS

Pirmdiena    09.00 - 12.0013.00 - 17.30

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

09.00 - 12.0013.00 - 16.00
Piektdiena09.00 - 12.0013.00 - 15.00
 
PROJEKTU IEVIEŠANAS GRUPATālr. 63602209
 
TEHNISKĀ DAĻA:Tālr.  63602217; 63602218
INŽENIERINSPEKTORSTālr. 63602214
 
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS DAĻA: 
GRĀMATVEDĪBATālr. 63602203;  63602224
EKONOMISTSTālr. 63602223
 
PERSONĀLDAĻATālr.63602204
 
JURISKONSULTSTālr. 63602207
 
SAGĀDES UN TRANSPORTA IECIRKNISTālr. 63602206
 
ĀRĒJO SILTUMTRAŠU AVĀRIJU PIETEIKŠANATālr. 63602240