Pārvaldes struktūra

 

PAŠVALDĪBAS SIA " VENTSPILS SILTUMS" ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA