Pārlekt uz galveno saturu

Centralizētā siltumapgāde – ērti, droši, ilgtspējīgi

 
Kādi ir ieguvumi, izvēloties centralizēto siltumapgādi?

Izvēloties centralizēto siltumapgādi, ikviens klients saņem drošus, ērtus, automatizētus un izdevīgus apkures risinājumus. Būtiska nozīme ir komfortam, tieši tādēļ arvien vairāk klientu izvēlas centralizētās siltumapgādes veidu, kam ir vairākas būtiskas priekšrocības - nav jādomā par kurināmā iegādi, uzglabāšanu un kurināšanu. 

Viens no galvenajiem ieguvumiem – centralizētā siltumapgāde nodrošina vienmērīgu siltuma padevi un telpu apsilde notiek nepārtraukti. Līdz ar to nav jāraizējas, ka, atgriežoties no darba vai pēc ilgākas prombūtnes, mājoklis būs atdzisis. Mūsdienu tehnoloģiskie risinājumi ļauj izvēlēties sev ērtāko apkures režīmu, uzturot telpās labvēlīgu mikroklimatu un komfortu, tajā pat laikā nepārmaksājot par apkuri. Piemēram, dodoties prom no mājas, iespējams noregulēt apkures padevi tikai uzturēšanas režīmā, bet atgriežoties mainīt apkures padeves parametrus, lai iekštelpu temperatūra būtu komfortam atbilstoša.

Ērti centralizētās siltumapgādes risinājumi nozīmē, ka nav jāuztraucas arī par apkures iekārtu apkopi, ekspluatāciju, remontu, modernizāciju u.c.  Klients ir atbildīgs tikai par savas ēkas iekšējās apkures sistēmas un siltummezgla uzturēšanu.

Videi draudzīgi

Arvien aktuālāki kļūst vides aizsardzības jautājumi, kuros kā viens no galvenajiem kritērijiem ir CO2 izmešu apjoms, tāpēc centralizētā siltumapgāde ir viens no veidiem, kā ievērojami samazināt gaisa piesārņojumu.

Ventspilī siltumenerģijas ražošanā tiek izmantots biokurināmais jeb šķelda, kas ir viens no videi draudzīgākajiem siltumenerģijas ražošanas veidiem. Turklāt, papildus siltumenerģija tiek atgūta no karstajām dūmgāzēm, izmantojot dūmgāzu kondensācijas ekonomaizeru. Tas nozīmē, ka siltums, kas rodas no dūmgāzēm, tiek novadīts siltumapgādes sistēmā, tādejādi palielinot ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjomu, bet arī samazinot nepieciešamo kurināmā apjomu. Bez tam, izmantojot multiciklonu un dumgāzu kondesācijas ekonomaizeru, tiek maksimāli sadedzinātas cietās daļiņas, kā rezultātā samazinās to apjoms dūmgāzēs, kas nonāk apkārtējā vidē.

Tā kā siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales process ir modernizēts, klientam tiek nodrošināts videi draudzīgs apkures veids ar konkurētspējīgu tarifu. 

Ērti, droši, ilgtspējīgi

Centralizētās siltumapgādes sistēma garantē arī drošību, jo siltumenerģija līdz konkrētajai ēkai tiek nogādāta ar siltumnesēja palīdzību, līdz ar to tiek samazināti ugunsdrošības un sprādzienbīstamības riski, kas var rasties, ja ēkā ir uzstādīts autonoms apkures katls. 

 

NODERĪGA INFORMĀCIJA