Pārlekt uz galveno saturu

Gaisa piesārņojošo vielu emisiju samazināšana siltumapgādē

 

Piesārņots gaiss negatīvi ietekmē cilvēku veselību un dzīves kvalitāti, īpaši pilsētu teritorijās.

Saskaņā ar 2019. gadā veikto Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) vides raksturlielumu pārskatu,  viena no svarīgākajām Latvijas problēmām ir pastāvīgs gaisa piesārņojums ar smalkajām daļiņām, kā rezultātā turpat 90 % Latvijas iedzīvotāju ir pakļauti PM2,5 daļiņu iedarbībai, kas ir virs Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijās noteiktajai normai 10 µg/m3

Otrs lielākais PM2,5 daļiņu emisiju avots Latvijā, kas veido vairāk nekā 90 % no putekļu emisijām, ir enerģijas un siltuma ražošanas sektors. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem, koksnes produktus kā kurināmo izmantojošo katlu māju īpatsvars pēdējos 10 gados pieaudzis no 43% līdz 57%, kas apliecina arvien lielāku atjaunojamo energoresursu (AER) izmantošanu siltumapgādē un attiecīgi arī putekļu emisiju potenciāla pieaugumu.

Ņemot vērā to, ka gaisa kvalitātes rādītāji pilsētās ir tuvu vai pārsniedz normatīvo aktu prasības un Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijas, kā arī ņemot vērā Eiropas Savienības virzību uz  “zaļo kursu”, kā arī faktu, ka koksnes biomasas izmantošanas veicināšana centralizētajā siltumapgādē ir palielinājusi kopējās putekļu emisijas gaisā, ir izvirzītas jaunas emisiju prasības. Līdz ar to sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem siltumapgādes jomā jānodrošina esošo sadedzināšanas iekārtu pielāgošana jaunajām emisiju robežvērtībām, aprīkojot tās ar putekļu savākšanas iekārtām un tehnoloģijām, kas nodrošina augstu putekļu attīrīšanas efektivitāti. 

Sadedzināšanās iekārtām, kas nodotas ekspluatācijā pirms 2018. gada 20. decembra ar uzstādīto nominālo siltuma jaudu  5 MW – 20 MW, sākot no 2025. gada 1. janvāra būs jānodrošina, ka putekļu daļiņu emisijas nepārsniedz robežvērtību 50 mg/Nm3, bet iekārtām ar jaudu 20 MW – 50 MW, lai nepārsniedz robežvērtību 30 mg/Nm3.

Savukārt sadedzināšanās iekārtām, kas nodotas ekspluatācijā pirms 2018. gada 20. decembra ar uzstādīto nominālo siltuma jaudu 1 MW – 5MW, no 2030. gada 1. janvāra būs jānodrošina, ka putekļu emisijas nepārsniegs 50 mg/Nm3, līdzšinējā normatīva 1000 mg/Nm3 vietā. 

Lai šādas prasības izpildītu katlu māju esošajām iekārtām būs jāuzstāda atbilstošas putekļu (daļiņu) emisijas attīrīšanas iekārtas vai jāveic esošo iekārtu nomaiņa. 

 

KATLU MĀJAS BRĪVĪBAS IELĀ 38 IETEKMES ZONA 2 KM RĀDIUSĀ  

OBJEKTI, KAS ATRODAS KATLU MĀJAS BRĪVĪBAS IELĀ 38 IETEKMES ZONĀ - 2024

OBJEKTI, KAS ATRODAS KATLU MĀJAS BRĪVĪBAS IELĀ 38 IETEKMES ZONĀ - 2023