Pārlekt uz galveno saturu

Siltumtrašu rekonstrukcijas projekti

 

2014.GADA  –  2020.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS

 

Projekts „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”

(Nr. 4.3.1.0/17/A/059)

2018. gada 29. martā Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/059 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis ir paaugstināt siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, veicot 3 posmu rekonstrukciju ar kopējo garumu 303 metri, kā arī izbūvējot 3 jaunus posmus ar kopējo garumu 222,4 metri.

         Rekonstruējamie posmi:

 1. siltumtīklu rekonstrukcija posmā no ēkas Celtnieku ielā 3 līdz ēkai Celtnieku ielā 5, Ventspilī.

 2. siltumtīklu rekonstrukcija Lielajā prospektā 65, Ventspilī.

 3. siltumtīklu rekonstrukcija ēkai Pērkoņu ielā 13, Ventspilī.

         Jaunbūvējamie posmi:

 1. siltumtīklu izbūve ēkai Dzintaru ielā 50, Ventspilī.

 2. siltumtīklu izbūve ēkai Ozolu ielā 4A, Ventspilī.

 3. siltumtīklu izbūve Lielās Dzirnavu ielas – Lielā prospekta krustojumā, Ventspilī.

Projekta realizācijas rezultātā plānots, ka:

 1. siltumenerģijas pārvades zudumi samazinās par 201,74 MWh gadā;

 2. tiks ietaupīts kurināmā daudzums un samazināsies kurināmā izmaksas par aptuveni 2,5 tūkstošiem EUR gadā (rēķinot ar pašreiz spēkā esošā tarifa kurināmā izmaksām), kā arī tiks panākts uzturēšanas izmaksu samazinājums par aptuveni 7,3 tūkstošiem EUR;

 3. samazināsies emisijas atmosfērā. 

Realizējot šo projektu, Ventspils pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā būs rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu.

Projekta plānotās izmaksas ir 328 915,19 EUR, tostarp Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 97 312,97 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš 29.03.2018.-28.09.2019.

 

PUBLIKĀCIJAS

06.06.2019. Parakstīts līgums par jaunu siltumtīklu būvniecību


15.01.2019. Arvien vairāk ventspilnieku apmierināti ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti


23.11.2018. Ventspilī pilnībā rekonstruētas visas siltumtrases


13.08.2018.Ventspilī tiek veikta siltumtrašu rekonstrukcija


22.05.2018. Paraksta līgumu par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu siltumtrašu rekonstrukcijai


14.05.2018.Paraksta būvdarbu līgumus par siltumtrašu rekonstrukciju


29.03.2018. "Ventspils siltums" īstenos divus investīciju projektus

 

 

2007.GADA  –  2013.GADA PLĀNOŠANAS PERIODS

 

 

Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 20.06.2012. noslēdza līgumu Nr. L-PCS-12-0037 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”  īstenošanu, ko līdzfinansē Kohēzijas fonds.

Projekta mērķis bija Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Projekta galvenās aktivitātes bija kanālu atrakšana un balstu demontāža, esošo cauruļvadu demontāža, jauno cauruļvadu komplektēšana un montāža, virskārtas seguma un balstu atjaunošana.

Uz projekta realizācijas sākumu siltumtīklu kopējais garums Ventspils pilsētā bija 44,3 kilometri, no kuriem 79,2% bija rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Pārējie siltumtīkli pārsniedza savu normatīvo kalpošanas ilgumu un bija sliktā tehniskā stāvoklī. Tika izmantotas siltumtrases, kuras būvētas pat 1970.gadā un vairs nav drošas ekspluatācijā.

Realizējot šo projektu, šobrīd Ventspils pilsētā jau 98% siltumtrašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Rekonstrukcija ļauj samazināt siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās, kurināmā patēriņu, emisijas atmosfērā, kā arī avārijas riskus. Pateicoties projektam, Ventspils iedzīvotājiem tiek nodrošināta liekāka siltumenerģijas piegādes drošība, kas it sevišķi svarīgi ir ziemā, kad siltumenerģijas piegādes pārtraukumi nav pieļaujami.

Rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks, kā arī minimāla apkalpošana tās ekspluatējot. Caurules ir apgādātas ar avārijas signalizāciju.

Projekts ir atbalstīts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” ietvaros organizētajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē.

Kopējās plānotās projekta attiecināmās izmaksas ir 2.97 milj. eiro bez PVN, tai skaitā 1,19 milj. eiro Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kas ir 40% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām.

Projekts realizēts no 2012.-2014. gadam.

Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” objektu saraksts:

Objekta nosaukums

Jaunās trases garums, m

2012

 

Ganību-Pētera-Saules-Lielais prospekts kvartāls

351

Sarkanmuižas dambis 19-21

257

Inženieru-81, 81a, 83, 85, 95, 97, 99 kvartāls

202

Lielā Dzirnavu-19, Ganību-18,20 kvartāls

206

Lielais prospekts 72-74 trase (no SP līdz ēkām)

66

No Talsu ielas trases līdz Talsu ielai Nr.48

62

 

1 144

2013

 

Maģistrālā trase uz balstiem - 1.posms

1 568

Inženieru iela no Katoļu ielas līdz Dzeņu ielai

396

Lielais prospekts 57-59 kvartāls

78

No Ozolu ielas Nr.2 līdz Ozolu ielai Nr.4

124

 

2 166

2014

 

Dzeņu-Lakstīgalu ielu trase

202

Maģistrālā trase no Celtnieku ielas Nr.8 līdz Rindas ielas Nr.50 un Siguldas  ielā Nr.29 (3.etaps)

527

No Siguldas ielas Nr.25 līdz Siguldas ielai Nr.23, Nr.21, Nr.19

395

No maģistrālās siltumtrases līdz Talsu ielai Nr.112

247

Maģistrālā trase uz balstiem 2.posms

999

Maģistrālā trase uz balstiem 3.posms

563

Maģistrālā trase uz balstiem 4.posms

708

Maģistrālā trase uz balstiem  5.posms

421

 

4 062

KOPĀ:

7 372

Projekta progress:

 

 

Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana  

2015. gada 20. martā Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0127 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta  mērķis ir būtiski paaugstināt siltumenerģijas pārvades efektivitāti, samazinot siltumenerģijas zudumus pārvades un sadales sistēmās.

Projekta ietvaros paredzēts 2015. gadā rekonstruēt 9 siltumtīklu posmus ar kopējo garumu 1465 m un izbūvēt no jauna vienu posmu ar garumu 131 m. Izbūvējot jauno posmu, tiks pieslēgti jauni patērētāji, un siltumenerģijas realizācija palielinās par 362 MWh gadā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir siltumenerģijas patērētāji, kas izmanto centralizētās siltumapgādes siltumenerģiju un Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pakalpojumus. Netiešā mērķauditorija ir visi Ventspils iedzīvotāji, kurus ietekmē emisijas atmosfērā no pilsētas siltumavotiem.

Realizējot projektu, tiks panākti sekojoši ieguvumi:

 • siltumenerģijas zudumu samazinājums siltumtīklos par 1718,03 MWh un siltumenerģijas realizācijas pieaugums par 362,0 MWh gadā;

 • kurināmā patēriņa samazinājums par 1550,30 MWh jeb 100,58 t mazuta un 692,95 m3ber šķeldas gadā;

 • kurināmā izmaksu samazinājums par aptuveni 59342,52 EUR gadā;

 • ietekmes uz vidi samazinājums - samazināsies CO2 emisiju apjoms atmosfērā par 290,17 t CO2 gadā.

Projekts ir atbalstīts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 6. kārtā.

Kopējās projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”  izmaksas bez PVN plānotas 588 086.12 EUR, tai skaitā 195 565.69 EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 15. novembris.

Projekta progress: