Pārlekt uz galveno saturu

Projekti

 

Pateicoties veiktajām investīcijām un ražošanas modernizācijas darbiem Ventspils pilsētā siltumapgādes jomā ir notikušas nozīmīgas pārmaiņas, kas devušas ne tikai ekonomiskus, bet arī nozīmīgus rezultātus vides jomā.

Lai samazinātu siltumenerģijas ražošanas izmaksas un paaugstinātu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, Ventspilī rekonstruētas abas centrālās katlu mājas Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, kur fosilais kurināmais (mazuts) aizstāts ar atjaunojamo energoresursu - koksnes biomasu. Pateicoties tam, siltumenerģijas ražošanas process šobrīd vairs nav atkarīgs no naftas produktu iepirkumu cenu krasajām svārstībām, jo ar koksnes biomasas izmantošanu siltumenerģijas ražošanā tarifu ir iespējams uzturēt daudz vienmērīgāku.

Kā viens no nozīmīgākajiem risinājumiem ir Brīvības ielas katlu mājā uzstādītais dūmgāzu kondensators, kas ļauj maksimāli efektīvi  izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ja iepriekš daļa siltuma ar karstajām dūmgāzēm pa skursteni nonāca atmosfērā, tad tagad tās vispirms nonāk kondensatorā, kur notiek to atdzesēšana un attīrīšana. Atdzesētās un tīrās dūmgāzes nonāk atmosfērā, bet iegūtā siltumenerģija nonāk atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā tiek palielināta siltumenerģijas ražošanas efektivitāte un nodrošināts ievērojami mazāks izmešu daudzums atmosfērā. Pateicoties uzstādītajam dūmgāzu kondensatoram, kurināmā ietaupījums ir vairāk nekā 18%. Tas nozīmē, ka dūmgāzu kondensatora būvniecībā ieguldītās investīcijas 1,4 miljonu eiro apmērā, no tiem 0,5 miljoni eiro ES Kohēzijas fonda līdzekļu, ir atmaksājušās.

Vēl viens būtisks ieguvums siltumapgādes jomā ir īstenotais siltumtrašu rekonstrukcijas projekts. Līdz ar to šobrīd Ventspils pilsētā visi siltumtīkli rekonstruēti 100 % apmērā, nomainot vecās caurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstinājusies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazinājušies siltumenerģijas zudumi.

Mērķtiecīga darba rezultātā uzņēmumam „Ventspils siltums” kopš 2013. gada izdevies pakāpeniski samazināt siltumenerģijas tarifu par vairāk nekā 13%.  Pēc katlumājas Brīvības ielā 38 nodošanas ekspluatācijā 2013. gada 1. decembrī tarifs Ventspilī tika samazināts par 5,7 %. Savukārt, īstenojot katlumājas Talsu ielā 69 rekonstrukciju,  2015. gada 1. jūlijā Ventspilī centralizētās siltumapgādes tarifs tika samazināts vēl par 2,1%. Kopš 2017. gada 1. marta siltumenerģijas tarifs Ventspilī  ir  54,90 EUR/MWh un tas ir par 5,8% mazāks nekā pirms tam esošais tarifs.