Pārlekt uz galveno saturu

Iepirkumi 2019. gads

Nr.p.k.Iepirkuma procedūras nosaukumsIdentifikācijas Nr.TermiņšStatuss
491

Projektēšanas darbi objektam “Siltumtrases izbūve ēkām Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī”

1. Projektēšanas uzdevums

2. Precizēts projektēšanas uzdevums (12.12.2019)

VS 19/80

17.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
490

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/79

10.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
489

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde Zvaigžņu- Viduma-Stārķu-Ērgļu ielā, Kuldīgas ielā 134, 138, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums

VS 19/78

03.12.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
488

Kondensāta neitralizācijas sistēmas remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/77

19.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
487

Portatīvā datora piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/76      12.11.2019.       līdz plkst 14.00Noteikts uzvarētājs
486

Industriālas betona grīdas ieklāšana garāžā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/75

12.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
485

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Paziņojums par lēmumu (12.12.2019.)

VS 19/72 KF

04.12.2019.

līdz plkst 10.00

izsludināts (31.10.2019.)

Noteikts uzvarētājs (11.12.2019.)

484

Siltumtīklu būvniecība Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1, 2, Ventspilī (1. kārta) projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

6. Paziņojums par grozījumiem

7. Grozījumi

8. Grozījumi pielikumā Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

9. Paziņojums par lēmumu (20.12.2019.)

VS 2019/22 KF

05.12.2019.

līdz plkst 15.00

Pagarināts līdz

12.12.2019.

līdz plkst 15.00

izsludināts (30.10.2019.)

Grozījumi izsludināti (22.11.2019.)

Noteikts uzvarētājs (19.12.2019.)

 

483

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (21.11.2019.)

VS 2019/23

14.11.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs
482

Individuālo aizsardzības līdzekļu piegāde

1. Darba uzdevums

VS 19/74

19.11.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
481

Skaitītāju “ELKORA” servisa apkalpošana KM Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38, Pērkoņu ielā 21 un Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/73

29.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
480

Hidrostaciju remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/70

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
479

Šķeldas noliktavas hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/69

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
478

Dūmgāzu kondensatora esošā flokulanta dozācijas mezgla renovācija Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/68

01.10.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
476

Katlu mājas tvaika padeves sistēmas regulatora ar elektropiedziņu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/66

24.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
475

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.10.2019.)

VS 2019/20

26.09.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs
474

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

2. Paziņojums par lēmumu (03.10.2019.)

VS 2019/19

26.09.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs
473

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/65

10.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
472

Katlu mājas pelnu konteinera remonts Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/63

03.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
471

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana 2019. gadā, elektroniskā veidā atbilstoši “Valsts Zemes Dienests” prasībām saskaņā ar “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” prasībām

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/62

02.09.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
470

Šķeldas padeves konveijeru PE grīdas un vadotņu nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/59

06.08.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
469

Garāžas vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/58

23.07.2019.

līdz plkst 16.00

Noteikts uzvarētājs
468

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2019/18

01.08.2019.

līdz plkst 15.00

Noteikts uzvarētājs
467

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtrases izbūvei Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/57

09.07.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
466

Ūdenssildāmo katlu “KIV” remontu darbi katlumājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums tehniskajām specifikācijām

VS 2019/17

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
465

Skrūves transportieru nomaiņa šķeldas katlu uzkrāšanas bunkurā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/15

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
464

Šķeldas padeves transportiera rekonstrukcija katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/13

12.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
463

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtrases izbūvei posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 19/56

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
462

Garāžu Nr.6;7 vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/55

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
461

Šķeldas katla AK 600 SE konvektīvās daļas bojāto cauruļu nomaiņa Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/54

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
460

Sadales RU6/04kV esošā nepārtrauktās barošanas avota (UPS) nomaiņa, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/53

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
459

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā "Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī""

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

VS 19/52

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
458

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Noteikumi

VS 19/51 KF

25.06.2019.

līdz plkst 14.00

izsludināts

(19.06.2019.)

Noteikts uzvarētājs

(26.06.2019.)

 

457

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/16

05.07.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
456

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtrases izbūvei Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/9

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
455

Par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2019/14

28.06.2019.

līdz plkst 13.00

Noteikts uzvarētājs
454

Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas nomaiņa katlu mājā Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/50

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
453

UPS akumulatoru bateriju nomaiņa VVS sadalē, katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/49

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
452

Biroja krēslu piegāde, Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/48

18.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
451

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/47

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
450

Katlu mājas Brīvības ielā 38 šķeldas katlu KIV Nr.1 un Nr.2 priekškurtuvju apmūrējuma remonts, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/46

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
449

Granulu katla GRANDEG Turbo 200 remonts ar degļa nomaiņu katlu mājā Fabrikas ielā 2A, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/45

11.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
448

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/44

05.06.2019.

līdz plkst 10.00

Noteikts uzvarētājs
447

Pelnu izvades gliemežtransportiera nomaiņa, Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Nolikums

VS 19/43

04.06.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
446

Ārdu piegāde šķeldas katlam AK 6000 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

2. Grozījumi 1

3. Grozījumi 2

4. Grozījumi 3

VS 2019/12

21.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
445

Teritorijas labiekārtojuma atjaunošana, jauna auto stāvlaukuma klientiem izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī 1.kārta

1. Nolikums

2. Projekts

3. Pielikums 1

4. Pielikums 2

5. Grozījumi projektā

6. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

Paziņojums par lēmumu (05.07.2019.)

VS 2019/11

21.06.2019.

līdz plkst 13.30

Pagarināts līdz

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

 

Noteikts uzvarētājs
444

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un apkope

1. Darba uzdevums

VS 19/42

28.05.2019.

līdz plkst 16.00

Noteikts uzvarētājs
443

Siltumtrases izbūve Kuldīgas, Zvaigžņu, Riņķa un Ganību ielā, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

8. Pielikums 7

9. Pielikums 8

10. Pielikums 9

11. Pielikums 10

12. Pielikums 11

13. Pielikums 12

14. Atbilde uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem

15. Grozījumi

16. Atbildes uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem-1

17. 1.pielikums atbildēm uz Ieinteresētā piegādātāja jautājumiem-1

Paziņojums par lēmumu - 1.daļa (05.07.2019.)

Paziņojums par lēmumu - 2.daļa (05.07.2019.)

VS 2019/8

14.06.2019.

līdz plkst 13.30

Pagarināts līdz

28.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
442

 Siltumtrases izbūve posmā no Dzeņu ielas līdz ēkām Vasarnīcu ielā 56, Riņķa ielā 2, Ventspilī

1. Nolikums

2. Pielikums 1

3. Pielikums 2

4. Pielikums 3

5. Pielikums 4  

6. Pielikums 5

7. Pielikums 6

VS 2019/10

14.06.2019.

līdz plkst 13.30

Noteikts uzvarētājs
441

Dūmgāzu kondensatora sūkņu nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/41

21.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
440

Siltumtrases būvniecība Pils ielā 57, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Projekts 1

3. Projekts 2

4. Projekts 3

5. Pielikums

VS 19/40

28.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
439

Katla cauruļu sienu biezuma mērījumi

1. Tehniskā specifikācija

2. Pielikums

VS 19/39

15.05.2019.

līdz plkst 10.00

Noteikts uzvarētājs
438

Kondensatora dozatora sūkņu apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/38

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
437

Šķeldas katlu siltummaiņu regulatoru 4gab. elektropiedziņu nomaiņa Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/37

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
436

Būvprojekta izstrāde objektam “Siltumtrases izbūve Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī”

1. Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

VS 19/36

14.05.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
435

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde ēkām Pils ielā 14, Tirgus ielā 8, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/35

14.05.2019.

līdz plkst 14:00

Noteikts uzvarētājs
434

Šķeldas katlu BFB Nr.1 un Nr.2 iekārtu tehniskā apkalpošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/34

29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
433

Skābekļa devēja piegāde Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/33

29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
432

Ārdu nomaiņa šķeldas katlam AK 6000 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Tāmes struktūra

VS 19/32

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Pārtraukts
431

Trīs pelnu konteineru remonts Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/31

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
430

Šķeldas noliktavas hidrostaciju telpas ventilatora uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/30

pagarināts līdz 29.04.2019.

līdz plkst 14.00

Noteikts uzvarētājs
429

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī, projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

Paziņojums par lēmumu (04.06.2019.)

VS 19/29 KF

17.05.2019.

līdz plkst 11.00

izsludināts (16.04.2019.)

Noteikts uzvarētājs (04.06.2019.)

428

Siltumtīklu būvniecība Vasarnīcu ielā 9, 14, 20, Līvu ielā 2, Ventspilī, projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums)

5. Pielikums Nr.3 (nolikuma 12. pielikums)

Paziņojums par lēmumu (27.05.2019.)

VS 2019/4 KF

17.05.2019.

līdz plkst 13.30

izsludināts (16.04.2019.)

Noteikts uzvarētājs (24.05.2019.)

427

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2019/6

10.05.2019.

līdz plkst.13.30

Pārtraukts
426

Ieejas durvju mezgla nomaiņa Talsu iela 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/28

16.04.2019.

līdz plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs
425

Ventilācijas sistēmas izbūve putekļu savākšanai no šķeldas transportēšanas mezgla telpas katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/2711.04.2019.Noteikts uzvarētājs
424

Elektroinstalācijas rekonstrukcija sagādes un transporta iecirkņa 2 un 3 stāvā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

2. Tāme

VS 19/2611.04.2019.Noteikts uzvarētājs
423

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Tehniskās specifikācijas

VS 19/2502.04.2019.Noteikts uzvarētājs
422

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Ūdens ielā 6, Ventspilī projekta „Siltumtīklu būvniecība 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Tehniskās specifikācijas

2. Pielikums Nr.1.

3. Pielikums Nr.2.

4. Pielikums Nr.3.

5. Pielikums Nr.4.

6. Pielikums Nr.5.

VS 19/24 KF02.04.2019.Noteikts uzvarētājs
421

Jumta seguma nomaiņa, Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/2302.04.2019.Noteikts uzvarētājs
420

Elektroinstalācijas rekonstrukcija sagādes un transporta iecirkņa 2 un 3 stāvā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/2202.04.2019.Pārtraukts
419

Šķeldas katlu pelnu izvada transportiera ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/2102.04.2019.Noteikts uzvarētājs
418

Katlu mājas sūkņu telpas gala vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/2002.04.2019.Noteikts uzvarētājs
417

Katla KE 25-14-250 kurtuves labās puses un daļēji apakšējās daļas ugunsizturīgā oderējuma, betonējuma un izolācijas slāņa un metāla apšuvuma atjaunošana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1926.03.2019.Noteikts uzvarētājs
416

Ārējā apgaismojuma izbūve un esošā apgaismojuma stabu pieslēgšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1826.03.2019.Noteikts uzvarētājs
415

Apgaismojuma remonts k/m pirmajā stāvā un kāpņu telpā, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1726.03.2019.Noteikts uzvarētājs
414

Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai Ūdens ielā 6, Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros”

1. Iepirkuma noteikumi

VS 19/15 KF26.03.2019.Noteikts uzvarētājs
413

Šķeldas katla BFB Nr.1 esošo siltummaiņu regulatoru (4 gab.) elektropiedziņu piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1626.03.2019.Noteikts uzvarētājs
412

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Brīvības iela 38, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/14

19.03.2019.

Pagarināts līdz 22.03.2019.

Noteikts uzvarētājs
411

Grīdas kanālu betonēšana un logu aizmūrēšana sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1319.03.2019.Noteikts uzvarētājs
410

Siltumenerģijas skaitītāja uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1219.03.2019.Noteikts uzvarētājs
409

Siltumenerģijas skaitītāja piegāde Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1119.03.2019.Noteikts uzvarētājs
408

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1019.03.2019.Noteikts uzvarētājs
407

Logu nomaiņa sagādes un transporta iecirknī Talsu ielā 69, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/919.03.2019.Noteikts uzvarētājs
406

Hidrauliskā pacēlāja piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/819.03.2019.Noteikts uzvarētājs
406

Šķeldas bunkuru (2gab.) līmeņa mērītāju piegāde, Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/7

12.03.2019.

.

Noteikts uzvarētājs
405

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšanai

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/629.03.2019.izsludināts
404

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/522.03.2019.izsludināts
403

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/419.03.2019.Noteikts uzvarētājs
402

Jumta seguma nomaiņa, Talsu ielā 84, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/312.03.2019.Pārtraukts
401

Siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu paketes pārdošana

Greenhouse gas emission allowances trading

1. Sludinājums

2. Regulations

3. Noteikumi

VS 2019/308.03.2019.

izsludināts (25.02.2019.)

Noteikts uzvarētājs (15.03.2019.)

400

Bīstamo iekārtu apkalpojošā personāla apmācība, atestācija un atkārtota zināšanu pārbaude atbilstoši LR likumdošanas prasībām

1. Darba uzdevums

VS 19/212.02.2019.Noteikts uzvarētājs
399

Būvuzraudzības pakalpojumi siltumtīklu būvniecībai 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Iepirkuma procedūras norise:

3.1. Nolikuma apstiprināšana.

3.2. Piedāvājumu atvēršana.

3.3. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (14.03.2019.)

VS 2019/2 KF

01.03.2019.

līdz plkst 13:30

izsludināts (30.01.2019.)

Noteikts uzvarētājs (08.03.2019.)

398

Siltumtīklu būvniecība 2019. gadā Ventspilī projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros

1. Paziņojums par iepirkuma izsludināšanu

2. Nolikums

3. Pielikums Nr.1 (nolikuma 8.1. pielikums)

4. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums - 1.daļa)

5. Pielikums Nr.2 (nolikuma 8.2. pielikums - 2.daļa)

6. Pielikums Nr.3.1 (nolikuma 12. pielikums)

7. Pielikums Nr.3.2 (nolikuma 12. pielikums)

8. Pielikums Nr.3.3 (nolikuma 12. pielikums)

9. Pielikums Nr.3.4 (nolikuma 12. pielikums)

10. Pielikums Nr.3.5 (nolikuma 12. pielikums)

11. Iepirkuma procedūras norise:

11.1. Nolikuma apstiprināšana.

11.2. Piedāvājumu atvēršana.

11.3. Piedāvājumu vērtēšana

11.4. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

Paziņojums par lēmumu (26.03.2019.)

 

 

VS 2019/1 KF

01.03.2019.

līdz plkst 13:30

izsludināts (30.01.2019.)

Noteikts uzvarētājs (22.03.2019.)

397

Dzīvokļa remontdarbi, Ventspils

1. Tehniskā specifikācija

VS 19/1

30.01.2019.

plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs