Pārlekt uz galveno saturu

Iepirkumi 2022. gads

789

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Rindas ielā 35, Ventspilī

1.
Document

VS 22/64

22.12.2022. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

788

Kompetentas institūcijas pakalpojuma sniegšana darba aizsardzības jautājumos un darba aizsardības sistēmas uzturēšana

1. 
Document

VS 22/62

20.12.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

786

Šķeldas pelnu izvešana no pašvaldības SIA “Ventspils siltums” katlu mājām

1. Nolikums

VS 2022/28

24.11.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

785

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde saules paneļu uzstādīšanai Talsu ielā 69, Ventspils

1. Noteikumi

2. Shēma

VS 22/61

31.10.2022. plkst.11.00

Noteikts uzvarētājs

784

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/27

03.11.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

783

Industriālas betona grīdas ieklāšana un sienu krāsošanu Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/60

25.10.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

782

Seguma atjaunošanas darbi pēc siltumtrases izbūves Riņķa ielā 77, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/59

17.10.2022. plkst.12.00

Noteikts uzvarētājs

781

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde

1. Nolikums

VS 2022/26

17.11.2022. plkst.15.00

Bez rezultāta

780

Katlu mājas Brīvības ielā 38 modernizācijas ar efektivitātes paaugstināšanu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība

1. Nolikums

VS 2022/25

07.11.2022. plkst.15.10

Noteikts uzvarētājs

779

Logu mazgāšana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/58

04.10.2022. plkst.16.00

Noteikts uzvarētājs

778

Šķeldas katlu pelnu izvada transportieru ķēžu saišu, skrāpju, tapu, gredzenu piegāde Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/57

21.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

777

Saimniecības preču piegāde Talsu ielā 84, Ventspilī.

1. Noteikumi

VS 22/56

20.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

776

Jumta remonts katlu mājas ēkai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/55

15.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

775

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu un fasondetaļu piegāde Riņķa ielas 77 siltumtrases izbūvei

1. Noteikumi

VS 22/54

13.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

774

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” valdījumā esošo ārējo tīklu ATIS datu atjaunošana 2022. gadā, elektroniskā veidā atbilstoši “Valsts Zemes Dienests” prasībām saskaņā ar “Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likuma” prasībām

1. Noteikumi

VS 22/53

13.09.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

773

Šķeldas katla "AK 6000"papildus signālu integrāciju SCADA sistēmā katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/52

14.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

772

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošā nepārtrauktā barošanas avota (UPS) nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/51

01.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

771

Lodveida metināmās noslēgarmatūras ar reduktoru iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/50

01.09.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

770

Elektrostatisko filtru apkalpošana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/49

17.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

769

Kokskaidu granulu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/23

18.08.2022. plkst.15.05

Noteikts uzvarētājs

768

Garāžu jumta dzegas koka apšuvuma krāsošana un jumta notekreņu izbūve Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/48

16.08.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

767

Sagādes un transporta iecirkņa ēkas telpu remonts Talsu ielā 69, Ventspils

1. Noteikumi.

2. Tāmes veidne

VS 22/47

11.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

766

Ūdens piebarošanas sistēmas sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/46

10.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

765

Siltumtrases izbūve ēkai Riņķa ielā 77, Ventspilī

1. Noteikumi

2. Lokālā tāme

3. Būvprojekta ģenerālplāns

VS 22/45

10.08.2022. plkst.10.00

Bez rezultāta

764

Skābekļa devēja ar atloku aizsargčaulu iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/44

03.08.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

763

Ūdens piebarošanas sistēmas sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/43

25.07.2022. plkst.10.00

Pārtraukts

762

Šķeldas transportieru lāpstiņu izgatavošana un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/42

19.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

761

Kondensāta sūkņa piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/41

19.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

760

Šķeldas katla rotācijas vārsta piegāde katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/22

04.08.2022. plkst.15.10

Noteikts uzvarētājs

759

Apkures katla priekškurtuves oderējuma remonts

1. Nolikums

VS 2022/21

04.08.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

758

Šķeldas katla priekškurtuves kustīgās grīdas ārdu rāmja remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/20

04.08.2022. plkst.15.05

Noteikts uzvarētājs

757

Amatpersonas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

1. Nolikums

VS 2022/15

11.08.2022. plkst.15.00

Pārtraukts

756

Pieguļošās teritorijas uzturēšana Brīvības iela 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/40

07.07.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

755

Pārnēsājama indukcijas sildītāja iegāde katlu mājai Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/39

07.07.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

754

Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 iekšējā kontūra cirkulācijas sūkņa frekvenču pārveidotāja nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/38

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

753

Motorreduktoru piegāde katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/37

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

752

Kompresoru apkope katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/36

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

751

Rezerves ārdu piegāde šķeldas katliem “KIV” Nr.1 un Nr.2 Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/35

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

750

Dīzeļģeneratoru apkalpošana katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69

1. Noteikumi

VS 22/34

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

749

Šķeldas katlu “KIV” Nr.1 un Nr.2 ārdu dzesēšanas kontūru sistēmu remonts katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumii

VS 22/33

30.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

748

Šķeldas noliktavas trīs hidrostaciju apkope katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/32

29.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

747

Katlu māju ūdens sagatavošanas un katlu iekārtu tehniskā apkalposana, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/31

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

746

Automātisko ugunsgrēka atklāšanas sistēmu apkope PSIA “Ventspils siltums” objektos, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/30

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

745

Siltumenerģijas skaitītāja “ELKORA” Dn300 verifikācija KM Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/29

15.06.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

744

Šķeldas padeves un pelnu izvades transportieru remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/16

28.06.2022. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs

743

Rezerves daļu piegāde sūknim “Grundfos” katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/28

09.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

742

Cenu aptauja par mizas piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/14

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

741

Cenu aptauja par malkas piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/13

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

740

Cenu aptauja par koksnes biomasas (šķelda) piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/12

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

739

Cenu aptauja par koksnes biomasas (šķelda) piegādi

1. Noteikumi

VS 2022/11

15.06.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

738

Virzuļkompresora piegāde katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/27

02.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

737

Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/26

02.06.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

736

Plākšņu siltummaiņu remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/6

09.06.2022. plkst.15:20

Noteikts uzvarētājs

735

Lietus ūdens noteksistēmas remonts katlu mājā Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/25

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

734

Operatoru telpas ārdurvju nomaiņa katlu mājā Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/24

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

733

Šķeldas katlu “BFB” Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinajumu nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/23

31.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

732

Garderobes, sanitārā mezgla remonts pagrabstāvā Talsu ielā 84, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/22

26.05.2022. plkst.14:00

Noteikts uzvarētājs

731

Par starpniecības pakalpojumiem siltumnīcefekta gāzu emisiju kvotu pārdošanai

Brokerage services for greenhouse gas emissions allowances trading

1. Sludinājums

2. Regulations

3. Noteikumi

VS 2022/10

02.06.2022. plkst.15:20

Noteikts uzvarētājs

730

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības hidrantu  pārbaude

1. Noteikumi

VS 22/21

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

729

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskās apkopes veikšana

1. Noteikumi

VS 22/20

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

728

Ugunsdzēsības aparātu piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Noteikumi

VS 22/19

25.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

727

Ārdu komplekta piegāde šķeldas katlam AK 600SE Pērkoņu ielā 21, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/18

18.05.2022. plkst.10:00

Noteikts uzvarētājs

726

Koksnes biomasas (šķeldas) piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/9

26.05.2022. plkst.15.25

Pārtraukts

725

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par koksnes biomasas (šķeldas) piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/8

26.05.2022. plkst.15.20

Pārtraukts

724

VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS par malkas piegādi pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/7

26.05.2022. plkst.15.15

Pārtraukts

723

Plazmas griešanas iekārtas  iegāde” Ventspilī

1. Noteikumi

2. Grozījumi

VS 22/17

06.05.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

722

Šķeldas padeves un pelnu izvades transportieru remonts katlu mājās Talsu ielā 69 un Brīvības ielā 38, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2022/4

19.05.2022. plkst.15.10

Pārtraukts

721

Šķeldas uzglabāšanas pakalpojumu sniegšana

1. Nolikums

VS 2022/5

28.04.2022. plkst.15.20

Noteikts uzvarētājs

720

Siltumavota Talsu ielā 69 pārbūve uzstādot ar dīzeļdegvielu darbināmu rezerves jaudas ūdenssildāmo katlu Ventspilī – būvprojekta izstrāde, būvniecības darbi un autoruzraudzība

1. Nolikums

VS 2022/2

16.05.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

719

Šķeldas transportieru ķēžu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Nolikums

2. Grozījumi nolikumā

VS 2022/3

12.05.2022. plkst.15.30

Pagarināts līdz 26.05.2022. plkst.15.00

Noteikts uzvarētājs

718

Siltumenerģijas skaitītāju verificēšana

1. Noteikumi

VS 22/16

25.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

717

Siltumenerģijas skaitītāju iegāde

1. Noteikumi

VS 22/15

25.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

716

Katlu mājas Talsu ielā 69 esošā automātiskās ugunsdzēsības atklāšanas signalizācijas (UAS) paneļa nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/14

23.03.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

715

Celtniecības sastatņu iegāde ar piegādi Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/12

15.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

714

Informācijas sniegšana par pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sniegtajiem pakalpojumiem

1. Noteikumi

VS 22/11

09.03.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

713

Tehnoloģiskās smilts piegāde pašvaldības SIA “Ventspils siltums”

1. Nolikums

VS 2022/1

03.03.2022. plkst.15.30

Noteikts uzvarētājs

712

Labiekārtošanas darbi Ventspilī

1. Prasības

2. Lokālā tāme

3. Plāns

4. Segumu griezumi

VS 22/10

04.03.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

711

Šķeldas transportēšana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/9

28.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

710

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu fasondetaļu piegāde

1. Noteikumi

VS 22/8

15.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

709

Garāžu Nr.3 vārtu piegāde un uzstādīšana Talsu ielā 84, Ventspilī,

1. Noteikumi

VS 22/7

10.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

708

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika katlu mājās Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/6

08.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

707

Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošā nepārtrauktā barošanas avota (UPS) nomaiņa, Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/5

04.02.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

706

Piekabe vieglajai automašīnai cauruļvadu transportam ar piegādi Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/4

08.02.2022. plkst.14.00

Noteikts uzvarētājs

705

CE kategoriju transportlīdzekļu vadītāju apmācība un kvalifikācijas iegūšana atbilstoši LR likumdošanas prasībām.

1. Darba uzdevums

VS 22/3

26.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

704

Rūpnieciski izolēto cauruļvadu remontmateriālu piegāde

1. Noteikumi

VS 22/2

21.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

703

Skaitītāju “ELKORA” servisa apkalpošana Ventspilī

1. Noteikumi

VS 22/1

12.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

702

Arheoloģiskās uzraudzības pakalpojumu sniegšana siltumtīklu būvniecībai objektam „Siltumtrases pievads Skolas ielā 6, Ventspilī”

1. Tehniskās specifikācijas

VS 21/79

07.01.2022. plkst.10.00

Noteikts uzvarētājs

701

Siltumtrases izbūve ēkām Skroderu ielā 11 un 13, Ventspilī

1. Nolikums

VS 2021/26

06.01.2022. plkst.14.30

Noteikts uzvarētājs