Līgumi

 

Saistībā ar grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un  Ministru kabineta noteikumiem Nr. 524 no 2016.gada 1.janvāra Ventspilī ieviestas izmaiņas norēķinos par komunālajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par siltumenerģijas pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības SIA "Ventspils siltums".

 

LĪGUMA PROJEKTS - TIEŠIE NORĒĶINI

 

 Ar daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašniekiem pārslēgto līgumu saraksts

         
 

N.p.k.

Dzīvojamā ēka

Līguma numurs

 
 

1

Sarkanmuižas dambis 24

Nr.2-2016

 
 

2

Celtnieku iela 8

Nr.3-2016

 
 

3

Rindas iela 36

Nr.4-2016

 
 

4

Stradiņa iela 5

Nr.5-2016

 
 

5

Stradiņa iela 11

Nr.6-2016

 
 

6

Stradiņa iela 13

Nr.7-2016

 
 

7

Stradiņa iela 14

Nr.8-2016

 
 

8

Talsu iela 3

Nr.9-2016

 
 

9

Talsu iela 7

Nr.10-2016

 
 

10

Talsu iela 11

Nr.11-2016

 
 

11

Talsu iela 13

Nr.12-2016

 
 

12

Talsu iela 58

Nr.13-2016

 
 

13

Tārgales iela 65

Nr.14-2016

 
 

14

Tārgales iela 67

Nr.15-2016

 
 

15

Ugāles iela 17

Nr.16-2016

 
 

16

Ugāles iela 19

Nr.17-2016

 
 

17

Biedrības iela 1

Nr.18-2016

 
 

18

Inženieru iela 58

Nr.19-2016

 
 

19

Inženieru iela 85

Nr.20-2016

 
 

20

Katoļu iela 50

Nr.21-2016

 
 

21

Lielais prospekts 53

Nr.22-2016

 
 

22

Lielais prospekts 59

Nr.23-2016

 
 

23

Lielais prospekts 73

Nr.24-2016

 
 

24

Pētera  iela 28

Nr.25-2016

 
 

25

Pils iela 25*

Nr.26-2016

 
 

26

Pils iela 27*

Nr.27-2016

 
 

27

Saules iela 44

Nr.28-2016

 
 

28

Saules iela 56

Nr.29-2016

 
 

29

Saules iela 108

Nr.30-2016

 
 

30

Lielais prospekts 54**

Nr.31-2016

 
 

31

Lielais prospekts 58

Nr.32-2016

 
 

32

Sarkanmuižas dambis 16

Nr.33-2016

 
 

33

Lielais prospekts 58a

Nr.34-2016

 
 

34

Balasta iela 5

Nr.35-2016

 
 

35

Celtnieku iela 10

Nr.36-2016

 
 

36

Lidotāju  iela 13

Nr.37-2016

 
 

37

Lidotāju iela 15

Nr.38-2016

 
 

38

Lidotāju iela 17

Nr.39-2016

 
 

39

Lidotāju iela 18

Nr.40-2016

 
 

40

Lidotāju iela 19

Nr.41-2016

 
 

41

Lidotāju iela 20

Nr.42-2016

 
 

42

Lidotāju iela 21

Nr.43-2016

 
 

43

Lidotāju iela 24

Nr.44-2016

 
 

44

Ozolu iela 2

Nr.45-2016

 
 

45

Ozolu iela 4

Nr.46-2016

 
 

46

Rindas iela 40

Nr.47-2016

 
 

47

Rindas iela 44

Nr.48-2016

 
 

48

Saldus iela 1

Nr.49-2016

 
 

49

Saldus iela 3

Nr.50-2016

 
 

50

Stradiņa iela 3

Nr.51-2016

 
 

51

Stradiņa iela 6

Nr.52-2016

 
 

52

Talsu iela 24

Nr.53-2016

 
 

53

Talsu iela 26

Nr.54-2016

 
 

54

Talsu iela 37

Nr.55-2016

 
 

55

Talsu iela 64

Nr.56-2016

 
 

56

Tārgales iela 15

Nr.57-2016

 
 

57

Tārgales iela 69

Nr.58-2016

 
 

58

Ugāles iela 32/1

Nr.59-2016

 
 

59

Ugāles iela 32/2

Nr.60-2016

 
 

60

Fabrikas iela 2a

Nr.61-2016

 
 

61

Dzintaru iela 26

Nr.62-2016

 
 

62

Aleksandra iela 13

Nr.63-2016

 
 

63

Aleksandra iela 15

Nr.64-2016

 
 

64

Aleksandra iela 17

Nr.65-2016

 
 

65

Brīvības iela 11

Nr.66-2016

 
 

66

Brīvības iela 17

Nr.67-2016

 
 

67

Brīvības iela 21

Nr.68-2016

 
 

68

Brīvības iela 23

Nr.69-2016

 
 

69

Brīvības iela 25

Nr.70-2016

 
 

70

Brīvības iela 29

Nr.71-2016

 
 

71

Brīvības iela 31

Nr.72-2016

 
 

72

Brīvības iela 33/35

Nr.73-2016

 
 

73

Inženieru iela 77

Nr.74-2016

 
 

74

Inženieru iela 89

Nr.75-2016

 
 

75

Inženieru iela 91

Nr.76-2016

 
 

76

Inženieru iela 95

Nr.77-2016

 
 

77

Inženieru iela 97

Nr.78-2016

 
 

78

Inženieru iela 99

Nr.79-2016

 
 

79

Saules iela 3

Nr.80-2016

 
 

80

Saules iela 33

Nr.81-2016

 
 

81

Saules iela 106

Nr.82-2016

 
 

82

Saules iela 110

Nr.83-2016

 
 

83

Jūras iela 1

Nr.84-2016

 
 

84

Jūras iela 3

Nr.85-2016

 
 

85

Jūras iela 10

Nr.86-2016

 
 

86

Jūras iela 17

Nr.87-2016

 
 

87

Lielais prospekts 11

Nr.88-2016

 
 

88

Lielais prospekts 13

Nr.89-2016

 
 

89

Lielais prospekts 15

Nr.90-2016

 
 

90

Lielais prospekts 16

Nr.91-2016

 
 

91

Lielais prospekts 17

Nr.92-2016

 
 

92

Lielais prospekts 18

Nr.93-2016

 
 

93

Lielais prospekts 19

Nr.94-2016

 
 

94

Lielais prospekts 20

Nr.95-2016

 
 

95

Lielais prospekts 22

Nr.96-2016

 
 

96

Lielais prospekts 23

Nr.97-2016

 
 

97

Lielais prospekts 24

Nr.98-2016

 
 

98

Lielais prospekts 25

Nr.99-2016

 
 

99

Lielais prospekts 26

Nr.100-2016

 
 

100

Lielais prospekts 27

Nr.101-2016

 
 

101

Lielais prospekts 30

Nr.102-2016

 
 

102

Lielais prospekts 32

Nr.103-2016

 
 

103

Lielais prospekts 34

Nr.104-2016

 
 

104

Lielais pospekts  36

Nr.105-2016

 
 

105

Lielais prospekts 37

Nr.106-2016

 
 

106

Lielais prospekts 38

Nr.107-2016

 
 

107

Lielais prospekts 39

Nr.108-2016

 
 

108

Lielais prospekts 40

Nr.109-2016

 
 

109

Lielais prospekts 41

Nr.110-2016

 
 

110

Lielais prospekts 42

Nr.111-2016

 
 

111

Lielais prospekts 46

Nr.112-2016

 
 

112

Lielais prospekts 49

Nr.113-2016

 
 

113

Lielais prospekts 51

Nr.114-2016

 
 

114

Lielā Dzirnavu iela 15

Nr.115-2016

 
 

115

Lielā Dzirnavu iela 19

Nr.116-2016

 
 

116

Peldu iela 5

Nr.117-2016

 
 

117

Peldu iela 8

Nr.118-2016

 
 

118

Pētera iela 2

Nr.119-2016

 
 

119

Pētera iela 6

Nr.120-2016

 
 

120

Kuldīgas iela 23

Nr.121-2016

 
 

121

Sarkanmuižas dambis 3

Nr.122-2016

 
 

122

Sarkanmuižas dambis 5

Nr.123-2016

 
 

123

Sarkanmuižas dambis 7

Nr.124-2016

 
 

124

Sarkanmuižas dambis 11

Nr.125-2016

 
 

125

Sarkanmuižas dambis 12

Nr.126-2016

 
 

126

Sarkanmuižas dambis 13

Nr.127-2016

 
 

127

Sarkanmuižas dambis 15

Nr.128-2016

 
 

128

Sarkanmuižas dambis 17

Nr.129-2016

 
 

129

Sarkanmuižas dambis 18

Nr.130-2016

 
 

130

Sarkanmuižas dambis 20

Nr.131-2016

 
 

131

Sarkanmuižas dambis 21

Nr.132-2016

 
 

132

Sarkanmuižas dambis 22

Nr.133-2016

 
 

133

Lielais prospekts 21

Nr.134-2016

 
 

134

Sarkanmuižas dambis 14

Nr.135-2016

 
 

135

Dzintaru iela 34

Nr.136-2016

 
 

136

Siguldas iela 21

Nr.137-2016

 
 

137

Dzintaru iela 28

Nr.138-2016

 
 

138

Stradiņa iela 4

Nr.139-2016

 
 

139

Tārgales  iela 66/68

Nr.140-2016

 
 

140

Aleksandra iela 9

Nr.141-2016

 
 

141

Pērkoņu iela 13

Nr.142-2016

 
 

142

Inženieru iela 75

Nr.143-2016

 
 

143

Saules iela 112

Nr.144-2016

 
 

144

Siguldas iela 12

Nr.145-2016

 
 

145

Siguldas iela 12a

Nr.146-2016

 
 

146

Siguldas iela 14

Nr.147-2016

 
 

147

Siguldas iela 16

Nr.148-2016

 
 

148

Usmas  iela 7

Nr.149-2016

 
 

149

Usmas iela 9

Nr.150-2016

 
 

150

Usmas iela 11

Nr.151-2016

 
 

151

Usmas iela 14

Nr.152-2016

 
 

152

Rindas iela 34

Nr.153-2016

 
 

153

Rindas iela 46

Nr.154-2016

 
 

154

Rindas iela 48

Nr.155-2016

 
 

155

Celtnieku iela 5

Nr.156-2016

 
 

156

Katoļu iela 34

Nr.157-2016

 
 

157

Lielais prospekts 67

Nr.158-2016

 
 

158

Lielais prospekts 68

Nr.159-2016

 
 

159

Celtnieku iela 16

Nr.160-2016

 
 

160

Usmas iela 18

Nr.161-2016

 
 

161

Stradiņa iela 17

Nr.162-2016

 
 

162

Usmas iela 20

Nr.163-2016

 
 

163

Rindas iela 50

Nr.164-2016

 
 

164

Celtnieku iela 18

Nr.165-2016

 
 

165

Embūtes iela 53

Nr.166-2016

 
 

166

Dzintaru iela 30

Nr.167-2016

 
 

167

Talsu iela 25

Nr.168-2016

 
 

168

Talsu iela 82**

Nr.169-2016

 
 

169

Stradiņa iela 15

Nr.170-2016

 
 

170

Poruka iela 13

Nr.171-2016

 
 

171

Saules iela 35

Nr.172-2016

 
 

172

Talsu iela 35

Nr.173-2016

 
 

173

Ugāles iela 13

Nr.174-2016

 
 

174

Celtnieku iela 3

Nr.175-2016

 
 

175

Embūtes iela 51

Nr.176-2016

 
 

176

Aleksandra iela 10

Nr.177-2016

 
 

177

Inženieru iela 71

Nr.178-2016

 
 

178

Inženieru iela 73

Nr.179-2016

 
 

179

Inženieru iela 79

Nr.180-2016

 
 

180

Inženieru iela 81

Nr.181-2016

 
 

181

Jūras iela 4

Nr.182-2016

 
 

182

Lielais prospekts 57***

Nr.183-2016

 
 

183

Lielais prospekts 70

Nr.184-2016

 
 

184

Lielā Dzirnavu iela 17

Nr.185-2016

 
 

185

Saules/Platā iela 7

Nr.186-2016

 
 

186

Saules iela 58

Nr.187-2016

 
 

187

Saules iela 116

Nr.188-2016

 
 

188

Sarkanmuižas dambis 4

Nr.189-2016

 
 

189

Jūras iela 51

Nr.190-2016

 
 

190

Lidotāju iela 22

Nr.191-2016

 
 

191

Brīvības iela 32/34

Nr.192-2016

 
 

192

Saules iela 2

Nr.193-2016

 
 

193

Lielais prospekts 29

Nr.194-2016

 
 

194

Lielais prospekts 44

Nr.195-2016

 
 

195

Balasta iela 3

Nr.196-2016

 
 

196

Aleksandra iela 11

Nr.197-2016

 
 

197

Katoļu iela 33

Nr.198-2016

 
 

198

Lielais prospekts 55

Nr.199-2016

 
 

199

Pils iela 31

Nr.200-2016

 
 

200

Lielais prospekts 35

Nr.201-2016

 
 

201

Pils iela 54

Nr.202-2016

 
 

202

Poruka iela 14

Nr.203-2016

 
 

203

Katoļu iela 52

Nr.204-2016

 
 

204

Inženieru iela 93

Nr.205-2016

 
 

205

Lidotāju iela 26

Nr.206-2016

 
 

206

Tārgales iela 72

Nr.207-2016

 
 

207

Celtnieku iela 14*

Nr.208-2016

 
 

208

Celtnieku iela 12*

Nr.209-2016

 
 

209

Embūtes iela 55

Nr.210-2016

 
 

210

Talsu iela 48

Nr.211-2016

 
 

211

Talsu iela 66

Nr.212-2016

 
 

212

Talsu iela 68

Nr.213-2016

 
 

213

Tārgales iela 64

Nr.214-2016

 
 

214

Talsu iela 56

Nr.215-2016

 
 

215

Talsu iela 60

Nr.216-2016

 
         

*  cita metodika - MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524   3.pielikums ar papildinājumu, ievērojot noteikumu 23.p.

** cita metodika- MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524  1.pielikums (sadale tikai apkurei)

*** cita metodika- MK 15.09.2015. noteikumu Nr.524  9.pielikums (metodikas 14.p.aprēķinu veic MESA)

 

P.S. Pārējām ēkām piemērojama MK 15.09.2015. Nr.524  noteikumu 3.pielikuma metodika