Pārlekt uz galveno saturu

Kas ir maksa par "siltumcirkulāciju"?

 

Centralizētai apkures sistēmai pieslēgtajām ēkām siltumenerģija  vasaras  mēnešos tiek patērēta karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai, kas nepieciešama, lai uzturētu karstā ūdens temperatūru ēkas kopējā cirkulācijas sistēmā: stāvvados, siltummezglā, pagrabā, bēniņu cauruļvados, dvieļu žāvētājos.

Lai iedzīvotāji savos dzīvokļos saņemtu karsto ūdeni, tam visu laiku ir jācirkulē mājas iekšējā sistēmā. Karstais ūdens tiek sagatavots dzīvojamo māju siltumpunktos, bet cirkulējot pa ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu, ūdens atdziest, un tas atkārtoti ir jāuzsilda, lai nodrošinātu siltumpunktā ieregulēto ūdens temperatūru. Tā rodas siltumenerģijas patēriņš ūdens cirkulācijas nodrošināšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem, maksu par cirkulāciju aprēķina kā starpību starp ēkas siltumpuktā uzskaitīto siltumenerģijas daudzumu un karstā ūdens sagatavošanai izlietoto siltumenerģiju.

Tā kā cirkulācijas sistēma ir visas mājas kopīpašums, tad izdevumi par tās uzturēšanu tiek sadalīti vienādās daļās starp visiem dzīvokļu īpašniekiem.

Mājām, kas ar pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēgušas pakalpojumu līgumu,  atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu:

VASARAS SEZONĀ  1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,047 MWh/m3   (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra vasaras sezonā ir +15°C).