Pārlekt uz galveno saturu

Maksājumu veikšana par siltumenerģiju

 

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu, Ventspils valstspilsētā no 01.08.2023. siltumenerģijas tarifs  ir  86,69 EUR / MWh +  PVN

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu:

VASARAS SEZONĀ 

No 1. maija līdz 30. septembrim 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,047 MWh/m3  (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra ir +15° C). 

 • Maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir 4,07 EUR  +  PVN

ZIEMAS SEZONĀ 

 No 1. oktobra līdz 30. aprīlim 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,058 MWh/m3 (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra ir +5° C).

 • Maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir 5,03 EUR + PVN


NORĒĶINU KONTI

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Reģistrācijas numurs 40003007655

 • AS "Swedbank"         LV45HABA0001402060112

 • AS "SEB banka"        LV64UNLA0050007599067

 • AS „Luminor Bank”    LV31RIKO0002013000874

 • AS "Citadele banka"  LV79PARX0004002140001


INFORMĀCIJA PAR MAKSĀJUMU VEIKŠANU

 • Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" kasēs -  Pils ielā 12; Talsu ielā 84

 • Jebkurā norēķinu vietā (bankās);

 • Veicot pārskaitījumu internetbankā.

Ja maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem veicat ar internetbanku vai bankas starpniecību - ieteicams izmantot piedāvātos bankas definētos maksājumus. Ja definētais maksājums nav izveidots, tad, veicot maksājumu, precīzi norādiet:

 • Abonenta numuru;

 • Adresi (par kuru īpašumu vai īres telpām tiek veikts maksājums);

 • Rēķina numuru.


KONSULTĀCIJAS UN MAKSĀJUMU SALĪDZINĀŠANA

Konsultācijas par sev interesējošiem jautājumiem, tostarp maksājumu salīdzināšanu un precizēšanu, iespējams saņemt, vēršoties pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Abonentu daļā klātienē:

 • Pils ielā 12 

 • Talsu ielā 84

Tāpat arī iespējams sazināties ar Abonentu daļu pa tālruni 63600800 vai pa e - pastu: siltums.abonenti@ventspils.lv


APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKS UN KASES DARBA LAIKS PILS IELĀ 12 UN TALSU IELĀ 84

PIRMDIENA09.00 - 12.0013.00 - 17.30
OTRDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
TREŠDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
CETURTDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
PIEKTDIENA09.00 - 12.0013.00 - 15.00