Pārlekt uz galveno saturu

Maksājumu veikšana par siltumenerģiju

 

Pamatojoties uz Sabiedrības pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2017.gada 2.februāra lēmumu Nr. 16 Ventspils pilsētas centralizētai siltumapgādei apstiprinātais tarifs  ir  54,90 EUR / MWh +  PVN. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.524 metodikai par siltumenerģijas maksājamās daļas noteikšanu:

VASARAS SEZONĀ 

No 1.maija līdz 30.septembrim 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,047 MWh/m3  (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra ir +15°C). 

 • Maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir 2,58 EUR  +  PVN.

ZIEMAS SEZONĀ 

 No 1.oktobra līdz 30.aprīlim 1m3 aukstā ūdens uzsildīšanai nepieciešamais siltumenerģijas daudzums ir 0,058 MWh/m3 (pieņemot, ka aukstā ūdens temperatūra ir +5°C).

 • Maksa par 1m3 karstā ūdens sagatavošanu ir 3,18 EUR + PVN.

Kā aprēķina maksu par karstā ūdens sagatavošanu un apkuri

Sākot ar 2016.gada janvāri iedzīvotājiem aukstā un karstā ūdens patēriņi katru mēnesi no 25. līdz 28.datumam ir jāziņo pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Abonentu daļu pa tālr. 63600800 vai pa e-pastu siltums.abonenti@ventspils.lv

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Klientu portālā iespējams pārskatīt maksājumus un bilanci par siltumenerģiju un karsto ūdeni, kā arī sazināties ar  Abonentu daļu.

Reģistrēties Klientu portālā var tikai tā persona, kura ir pašvaldības SIA “Ventspils siltums” klients. Skatīt šeit


Maksājumus par patērēto siltumenerģiju iespējams veikt:

 • Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" kasēs -  Pils ielā 12; Talsu ielā 84

 • Jebkurā norēķinu vietā (bankās);

 • Veicot pārskaitījumu internetbankā.

Ja maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem veicat ar internetbanku vai bankas starpniecību - ieteicams izmantot piedāvātos bankas definētos maksājumus. Ja definētais maksājums nav izveidots, tad, veicot maksājumu, precīzi norādiet:

 • Abonenta numuru;

 • Adresi (par kuru īpašumu vai īres telpām tiek veikts maksājums);

 • Rēķina numuru.

 

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Reģistrācijas numurs 40003007655

Norēķinu konti:

 • AS "Swedbank"         LV45HABA0001402060112

 • AS "SEB banka"        LV64UNLA0050007599067

 • AS „Luminor Bank”    LV31RIKO0002013000874

 • AS "Citadele banka"  LV79PARX0004002140001


Uzskaites un maksājumu salīdzināšana:

Vēršoties pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Abonentu daļā klātienē vai arī, zvanot pa tālruni, klientiem ir iespējams veikt uzskaites maksājumu salīdzināšanu un precizēšanu:

 • Pils ielā 12, tālrunis uzziņām 63600800

 • Talsu ielā 84, tālrunis uzziņām 63600800

 

Abonentu daļas apmeklētāju pieņemšanas laiks un kases darba laiks:  

PIRMDIENA09.00 - 12.0013.00 - 17.30
OTRDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
TREŠDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
CETURTDIENA09.00 - 12.0013.00 - 16.00
PIEKTDIENA09.00 - 12.0013.00 - 15.00