Pārlekt uz galveno saturu

Palīdzība maznodrošinātajiem

 

Ventspils pilsētā deklarētajiem iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem ir iespējams saņemt sociālo palīdzību, tajā skaitā dzīvokļa pabalstu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai mājokļos ar centralizēto siltumapgādi.

No 2021. gada 1. jūlija Latvijā ir ieviesta vienota mājokļa pabalsta saņemšanas un aprēķināšanas kārtība. Izmaiņas paredz, ka sociālā pabalsta piešķiršanai tiek izvērtēti trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību kopējie ienākumi. Līdz ar to mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai var atšķirties, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 "Par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Lai varētu aprēķināt mājokļa pabalsta apmēru, tajā skaitā par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, iedzīvotājiem ir jāvēršas Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā, iepriekš pierakstoties un līdzi ņemot dokumentus, kas apliecina personas ienākumus, kā arī rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem.

Ar mājokļa lietošanu saistītie maksājumu apliecinošie dokumenti:

  • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (apkuri un karsto ūdeni, elektroenerģiju, ūdeni, dabasgāzi, kanalizāciju vai asenizācijas nodrošināšanu, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu);
  • pakalpojumiem, kas saistīti ar telekomunikāciju un internetu;
  • ūdensskaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

 

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.