Projekta E-utilities ietvaros uzlabos skaitītāju nolasīšanas procesu (22.10.2014.)