Siltumtrašu rekonstrukcija 2015.gads

Rekonstrukcija Pils ielā