Uzņēmuma "Ventspils siltums" talka 2016

Uzņēmums "Ventspils siltums"  rūpējas par zaļu un sakoptu apkārtējo vidi, organizējot katlu mājas Talsu ielā 69 teritorijas sakopšanas talku.