Par plānoto siltumenerģijas tarifa samazināšanu (02.02.2017.)