Pārlekt uz galveno saturu

Arvien vairāk ventspilnieku apmierināti ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti

Sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pērn novembrī veiktās aptaujas rezultāti liecina, ka Ventspils pilsētas pašvaldības darbu siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanā pozitīvi vērtē 72% aptaujāto. Šādu viedokli pauduši par 4,5 % aptaujāto vairāk nekā 2017.gada novembrī veiktajā aptaujā. 

Kopumā ar centralizētās siltumapgādes pakalpojumu kvalitāti Ventspilī pilnībā ir apmierināti turpat 29 % aptaujāto. Savukārt 7%  aptaujāto norādījuši, ka saņemtais siltumapgādes pakalpojums nav pietiekams un tas neapmierina.

Analizējot iedzīvotāju informētību par siltumenerģijas patēriņu, 2017. gadā un 2018.gadā iedzīvotāji biežāk nekā iepriekšējos gados norādījuši, ka ir informēti par siltumenerģijas patēriņu savā mājoklī. Pērn  35% aptaujāto norādījuši, ka zina precīzi, kāds ir siltumenerģijas patēriņš mēnesī par apkuri  un tikai nedaudz mazāk - 34% atzinuši, ka zina to aptuveni. Savukārt 31% no aptaujātajiem, kuri izmanto centralizēto siltumapgādes pakapojumu, aptaujā atzinuši, ka nezina kāds ir siltumenerģijas patēriņš viņu mājoklī.  

Līdz ar to var secināt, ka šāds rezultāts sasniegts, pateicoties ieviestajiem rēķiniem, ko pakalpojumu sniedzējs „Ventspils siltums” saviem klientiem ik mēnesi izsūta kopš 2016.gada sākuma, kad Ventspilī tika ieviesta jauna norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem. Klientiem nosūtītajos rēķinos tiek norādīta informācija gan par dzīvojamās mājas kopējo siltumenerģijas patēriņu megatavstundās, gan katra dzīvokļa īpašuma patērēto siltumenerģiju apkurei un cirkulācijai. Bez tam, ik mēnesi ar detalizētu informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu iedzīvotāji var iepazīties uzņēmuma „Ventspils siltums” mājas lapas sadaļā E-pakalpojumi: http://ventspilssiltums.lv/lv/e-pakalpojumi/informacija-par-eku-siltuma…

Neskatoties uz iedzīvotāju apmierinātību par pašvaldības ieguldīto darbu siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanā, tomēr joprojām vērojama tendence, ka ne visi iedzīvotāji izprot siltumapgādes pakalpojuma sniegšanas un nodrošināšanas pamatprincipus, jo pakalpojums ir sadalīts divos posmos. Turklāt, katrā posmā ir savs atbildīgais - siltumapgādes komersants, kas ražo siltumenerģiju un piegādā to līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ievadiem, un  dzīvojamās mājas apsaimniekotājs, kas uztur un apkalpo mājas iekšējo siltumapgādes sistēmu.

Lai paaugstinātu Ventspils pilsētas centralizētās  siltumapgādes sistēmas efektivitāti, pērn vasarā projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana”, Nr.4.3.1.0/17/A/059, ietvaros  ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu tika veikta siltumtrašu rekonstrukcija, nomainot esošos cauruļvadus ar rūpnieciski izolētām caurulēm. Līdz ar to šobrīd Ventspils pilsētas siltumtīkli jau 100% apmērā ir rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm, kas aprīkotas ar avārijas signalizāciju, lai ātri un nekļūdīgi noteiktu bojājuma vietu.

Savukārt Pārventas katlumājā – Talsu ielā 69 šobrīd tiek būvēts dūmgāzu kondensators ar kura  palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar šķeldu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. 

Ņemot vērā faktu, ka kurināmā izmaksas arvien pieaug, kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kā rezultātā  pastāv iespēja saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados.