Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināti iepirkumi par jaunu siltumtīklu būvniecību

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumus par jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecību  un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu. 

Siltumtīklu būvniecības iepirkums sastāv no divām daļām. Pirmā iepirkuma daļa paredz jaunas siltumtrases būvniecību 121 m garumā posmā no Rīgas ielas 34 līdz Vasarnīcu ielai. Otrā iepirkuma daļa paredz jaunu siltumtrašu būvniecību 244 m kopgarumā  Ūdens ielā 6,  Kuldīgas ielā 13 un Strazdu ielā 5. Tāpat arī plānota siltumtīklu maģistrāles būvniecība no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam. Šīs siltumtrases garums būs 286 m garumā.

Jaunu siltumtrašu būvniecība tiks veikta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējās projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, izmaksas ir 1 323 925,91 EUR. Abiem izsludinātajiem iepirkumiem - gan par siltumtrašu būvniecību, gan par būvuzraudzības nodrošināšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 1.marts.

Plašāk par iepirkumiem var uzzināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” mājaslapā: http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi