Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināts iepirkums būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumu par būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecībai Riņķa ielā 52.

Izsludinātajam iepirkumam piedāvājumi iesniedzami līdz 8. septembra plkst. 10.00 pašvaldības SIA „Ventspils siltums” administrācijas ēkas 16. kabinetā, Talsu ielā 84.

Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam ieinteresētās personas ar iepirkuma nolikumu var iepazīties uzņēmuma „Ventspils siltums” mājaslapā http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi, kā arī klātienē uzņēmuma Attīstības projektu daļā, Talsu ielā 84, katru darba dienu no plkst. 08.30 līdz plkst. 12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst. 17.00, bet piektdienās līdz plkst. 16.00.

Siltumtrases būvniecība 172 metru garumā tiks veikta ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Siltumtrases nodošana ekspluatācijā paredzēta līdz 2021. gada 1. aprīlim.

Būvuzraudzības pakalpojums tiks finansēts projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” (Nr. 4.3.1.0/18/A/012) ietvaros, kas tiks īstenots „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi” ietvaros.