Pārlekt uz galveno saturu

Izsludināts iepirkums par dūmgāzu kondensatora būvniecību

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" 20.jūnijā izsludinājusi iepirkumu par dūmgāzu kondensatora būvniecību Pārventas katlumājā Talsu ielā 69.

Iepirkums paredz gan dūmgāzu kondensācijas ekonomaizera piegādi un montāžu, gan iedarbināšanu un ieregulēšanu, tostarp saistītos būvdarbus un funkcionālos pieslēgumus inženiertīkliem, kas nepieciešami iekārtas darbināšanai ar esošajiem ūdenssildāmajiem biomasas katliem.

Pretendentu piedāvājumi iesniedzami līdz šā gada 20.jūlijam. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019.gada 1.marts. Plašāk ar iepirkuma nosacījumiem var iepazīties šeit.

Būvdarbi tiks veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana Pārventas katlumājā dos iespēju palielināt biokurināmā katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti un maksimāli efektīvi izmantot siltumu, kas rodas šķeldas sadegšanas procesā. Ar jaunās iekārtas palīdzību tiks kondensēts tvaiks un iegūtais siltums novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai biomasas katlos saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks. Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados.