Apkures sezona tuvojas

2019-09-25

Iestājoties vēsākiem laika apstākļiem, par apkures pieslēgšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās iedzīvotāji var lemt jebkurā sev vēlamā laikā.

▶ Kad tiek pieslēgta apkure?

Daudzi kļūdaini domā, ka apkure dzīvojamām mājām tiek pieslēgta tad, kad vidējā āra gaisa temperatūra trīs diennaktis pēc kārtas nepārsniedz +8 grādus. Šāds nosacījums nepastāv jau sen, jo katrā daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir ierīkots individuālais siltummezgls. Tas nozīmē, ka apkuri dzīvojamās mājās var pieslēgt pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas, kad vien tas ir nepieciešams, informējot par to pilnvaroto personu vai ēku apsaimniekotāju.

▶ Automatizētais individuālais siltummezgls ļauj izmantot siltumu racionāli un taupīgi

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju automatizētā siltummezgla priekšrocība ir tā, ka siltumpadevi iespējams noregulēt pēc nepieciešamības, atbilstoši komfortam, noteiktam periodam pie noteiktas āra gaisa temperatūras. Iestājoties vēsākiem laika apstākļiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltummezglos iespējams noregulēt siltuma padevi tā, lai  apkures sezonas sākumā nodrošinātu dzīvokļos komforta prasībām atbilstošu temperatūru ar minimālu siltumenerģijas patēriņu. Svarīgi arī nepieļaut dzīvojamo māju ārsienu atdzišanu, lai pēc tam, uzsākot apkures sezonu, ēkas apsildei nebūtu jāpatērē krietni lielāks siltumenerģijas daudzums.

▶ Ēkas siltummezglā tiek uzskaitīts mājas kopējais patērētais siltumenerģijas daudzums

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ražo un piegādā siltumenerģiju līdz dzīvojamo ēku ievadiem. Savukārt par ēkas iekšējās siltumapgādes sistēmas darbību, tostarp par apkures pieslēgšanu un regulēšanu, atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas apsaimniekotājs. To, cik apkures un karstā ūdens nodrošināšanai patērēta siltumenerģija, uzskaita mājas kopējais siltumskaitītājs. Attiecīgi pēc ēkas kopējā siltumskaitītāja rādījumiem tiek veikts maksājuma aprēķins par apkuri.

Ik mēnesi aktuālo informāciju par centralizētai apkures sistēmai pieslēgto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltumenerģijas patēriņu, kā arī katras mājas siltumenerģijas izmaksas uz 1 m2 iespējams aplūkot mājas lapas sadaļā E - pakalpojumi.