Ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu Ventspilī izbūvēti jauni siltumtīkli

2021-01-08

Vecpilsētā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu izbūvēti jauni siltumtīkli vairāk nekā 113 metru garumā. Līdz ar to centralizētā siltumapgāde turpmāk būs pieejama arī Pils ielā 14 un Tirgus ielā 8. Būvdarbus par 54 797,72 EUR nodrošināja SIA „Ostas celtnieks”, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu par 2 800 EUR - SIA „CC3”.

Paralēli būvdarbiem Vecpilsētā aizvadītā gadā beigās jauns pieslēgums centralizētajiem siltumapgādes tīkliem tika izbūvēts arī Riņķa ielā 52. Šo siltumtīklu būvniecību 172 metru garumā par 68 275 EUR īstenoja SIA „Wesemann”, bet būvuzraudzības pakalpojumu par 880 EUR nodrošināja SIA „CC3”.

Abos objektos siltumtīkli izbūvēti projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, ietvaros, piesaistot Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Šobrīd tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija objektu nodošanai ekspluatācijā, kas paredzēta šī mēneša beigās.

Lai paplašinātu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību ventspilniekiem, uzņēmums “Ventspils siltums” projekta īstenošanu uzsāka jau 2018. gadā, izbūvējot 11 jaunus siltumtīklu posmus, tostarp, Rīgas ielā, Vasarnīcu ielā, Līvu ielā, Kr.Valdemāra ielā, Kuldīgas un Ganību ielās, kā arī Strazdu ielā, Lāčplēša ielā un Rūpniecības ielā.

Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 1 323 925,91 EUR, tostarp 436 461,45 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums.