Ekspluatācijā nodoti jaunizbūvētie siltumtīkli

2021-05-24

Šopavasar ekspluatācijā nodoti jaunizbūvētie siltumtīkli ēkām Riņķa ielā 52,  Pils ielā 12 un Tirgus ielā 8, kuru būvniecība īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu. 

Siltumtrases būvniecību Pils ielā 14 un Tirgus ielā 8 veica SIA „Ostas celtnieks” par līguma summu 54 258,44 EUR, savukārt būvuzraudzības pakalpojumu par 2 800 EUR nodrošināja SIA „CC3”.

Paralēli būvdarbiem Vecpilsētā aizvadītā gadā beigās jauns pieslēgums centralizētajiem siltumapgādes tīkliem tika izbūvēts arī Riņķa ielā 52. Šo siltumtīklu būvniecību par līguma summu 64 110,27 EUR īstenoja SIA „Wesemann”, bet būvuzraudzības pakalpojumu par 880 EUR nodrošināja SIA „CC3”.

Lai paplašinātu centralizētās siltumapgādes pakalpojuma pieejamību ventspilniekiem, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, īstenošanu uzsāka 2018. gadā. Projekta ietvaros izbūvēti 11 siltumtīklu posmi, tostarp, Rīgas ielā, Vasarnīcu ielā, Līvu ielā, Kr.Valdemāra ielā, Kuldīgas un Ganību ielās, kā arī Strazdu ielā, Lāčplēša ielā un Rūpniecības ielā.

Jaunu siltumtīklu būvniecībai tika piesaistīts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējās attiecināmās projekta izmaksas ir 1 038 446 EUR, tostarp 415 378 EUR Kohēzijas fonda līdzfinansējums.