Informācija par norēķinu savstarpējās salīdzināšanas aktiem

2019-11-12

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, veicot norēķinu salīdzināšanu, šonedēļ saviem klientiem izsūtījis Rēķinu - Salīdzināšanas aktu par norēķinu periodu līdz šā gada 31.oktobrim.

Šādu paziņojumu uzņēmums saviem klientiem nosūta ik gadu, lai pāriecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē atspoguļoti korekti.

Gadījumā, ja  salīdzināšanas aktā norādītā informācija atšķiras no veiktās maksājuma summas, tad aicinām klientus sazināties ar uzņēmuma „Ventspils siltums” Abonentu daļu, zvanot pa tālruni – 63600800 vai nosūtot informāciju uz e-pastu - siltums.abonenti@ventspils.lv.

Salīdzināt norēķinu aktus iespējams arī uzņēmuma Abonentu daļās Talsu ielā 84 vai Pils ielā 12.

Norēķinu salīdzināšanas kārtību paredz reglamentējošie normatīvie akti par grāmatvedības uzskaiti  – likums „Par grāmatvedību, "Gada pārskatu likums", 2003. gada 21.oktobra MK noteikumi Nr. 585, Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 "Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes"u.c.