Izsludināti iepirkumi par jaunu siltumtīklu būvniecību

2019-02-04

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumus par jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecību  un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu. 

Siltumtīklu būvniecības iepirkums sastāv no divām daļām. Pirmā iepirkuma daļa paredz jaunas siltumtrases būvniecību 121 m garumā posmā no Rīgas ielas 34 līdz Vasarnīcu ielai. Otrā iepirkuma daļa paredz jaunu siltumtrašu būvniecību 244 m kopgarumā  Ūdens ielā 6,  Kuldīgas ielā 13 un Strazdu ielā 5. Tāpat arī plānota siltumtīklu maģistrāles būvniecība no Vidumupītes pieslēguma līdz Lāčplēša ielas pieslēgumam. Šīs siltumtrases garums būs 286 m garumā.

Jaunu siltumtrašu būvniecība tiks veikta ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 40% apmērā no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Kopējās projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, izmaksas ir 1 323 925,91 EUR. Abiem izsludinātajiem iepirkumiem - gan par siltumtrašu būvniecību, gan par būvuzraudzības nodrošināšanu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir šā gada 1.marts.

Plašāk par iepirkumiem var uzzināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” mājaslapā: http://ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi