Izsludināts iepirkums par jaunu siltumtīklu būvniecību

2019-11-06

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izsludinājusi iepirkumus par jaunu centralizētu siltumtīklu būvniecību un būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu. 

Siltumtīklu būvniecības iepirkums paredz jaunas siltumtrases izbūvi Lāčplēša ielā 1, Rūpniecības ielā 1 un Rūpniecības ielā 2. Būvniecības projekta 1.kārtā izbūvējamās siltumtrases plānotais kopgarums ir 319,5 metri.

Pretendentu piedāvājumi izsludinātajam iepirkumam par siltumtīklu būvniecību iesniedzami līdz šā gada 5.decembrim plkst. 15.00, bet būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai – līdz 4.decembrim plkst. 10.00.

Būvdarbus šajā objektā plānots pabeigt  2020.gada jūnijā. Jaunu siltumtrašu būvniecība tiks īstenota ar Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Plašāk ar izsludinātajiem iepirkumiem un to nosacījumiem ieinteresētās personas var iepazīties šeit

Lai paaugstinātu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, projekta „Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā”, Nr. 4.3.1.0/18/A/012, ietvaros kopumā paredzēts izbūvēt 11 jaunus siltumtīklu posmus  2,8 km garumā.

Kopējās projekta izmaksas ir 1 323 925,91 EUR, tostarp 40% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām jeb 436 461,45 EUR ir Kohēzijas fonda līdzfinansējums.