Jaunajā apkures sezonā kurināmo “Ventspils siltumam” piegādās trīs uzņēmumi

2017-08-31

Gatavojoties 2017./2018.gada apkures sezonai, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” šovasar organizēja konkursus par kurināmā  piegādi.

Izvērtējot koksnes biomasas (šķeldas) piegādes potenciālo sadarbības partneru piedāvāto cenu, kā arī sniegto informāciju par energoresursa kvalitāti un transportēšanas nosacījumiem, par atbilstošāko pretendentu izvēlēts SIA „Bērzi Plus”, kas līdz nākamā gada oktobrim uzņēmumam “Ventspils siltums”  piegādās šķeldu nedaudz vairāk kā 102 400 beramo kubikmetru apjomā. Kopumā konkursam par škeldas piegādi bija pieteikušies trīs pretendenti -  SIA „LASKANA – MĒŽS”, SIA „Bērzi Plus” un SIA „PATA”.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” izsludinātajā konkursā par akmeņogļu piegādi pieteikumus bija iesnieguši trīs pretendenti – SIA „Baltijas ogles”, SIA „Carbotek” un SIA „Akvarius”. Izvērtējot pretendentu iesniegtos piedāvājumus, pamatojoties uz iepirkuma nolikuma kritērijiem un saimnieciski izdevīgāko cenu, par atbilstošāko tika atzīts SIA „Akvarius” piedāvājums. Atbilstoši iepirkumam, uzņēmums „Ventspils siltums”  gada laikā no līguma parakstīšanas brīža plāno iegādāties ap  6 000 tonnas akmeņogļu.

Šobrīd norit process, lai sagatavotu un noslēgtu ar abiem izvēlētajiem pretendentiem līgumus par kurināmā nodrošināšanu.

Šonedēļ konkursa kārtībā noskaidrots arī kokskaidu granulu piegādātājs lokālajām katlu mājām Fabrikas ielā 2a, Pļavas ielā 27, Pērkoņu ielā 21 un Karlīnes ielā 40.

Izsludinātajā konkursā par kokskaidu granulu piegādi bija pieteikušies četri pretendenti – SIA „Kurzemes granulas”, SIA „Latgales granulas”, SIA „Akvarius” un SIA „DEPO DIY”. Izskatot pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām par atbilstošāko tika apstiprināts SIA „Kurzemes granulas” piedāvājums. Uzņēmums „Ventspils siltums”  kopumā plāno iegādāties aptuveni  372  tonnas  granulu.