Jauno apkures sezonu uzsāks ar šķeldas katliem

2013-10-01

 

Trešdien, 2.oktobrī, plkst. 15.00 Pārventas katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī domes vadība iepazīsies ar būvobjektā paveikto.

Pārventas katlu māja jau kopš pavasara piedzīvo vērienīgu rekonstrukciju - tiek uzstādīti jaunie šķeldas katli un celtas šķeldas novietnes. Jaunos katlus varēs iekurt jau oktobra sākumā. Un lai arī tie vēl kādu laiku strādās ieregulēšanas režīmā, faktiski, sākoties jaunajai apkures sezonai, ar šķeldu apkurinās visu pilsētu, jo pilsētas kreiso krastu ar šķeldu apkurina jau kopš pavasara.

Jau informējām, ka pēc katlu mājas Brīvības ielā 38 nodošanas ekspluatācijā bija iespējams iesniegt sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai priekšlikumu par siltumenerģijas tarifa samazināšanu 5,5 % apmērā. Tarifu noteikti pārskatīs arī pēc rekonstrukcijas otrā posma noslēguma - katlu mājas Talsu ielā 69 rekonstrukcijas pabeigšanas.

Nepašaubāmi pozitīvu iespaidu uz siltuma izmaksām atstās arī siltumtrašu rekonstrukcija, kas pilsētā norit jau kopš pērnās vasaras. Nākamajā gadā pēc visu darbu pabeigšanas 96 % no 44,5 km garajām Ventspils siltumtrasēm būs ekonomiskas, un siltuma zudumi būs minimāli.

Paveiktais katlu mājā Talsu ielā 69

Pārventā šobrīd pabeigta turpmāk neizmantojamo trīs mazuta katlu, to dūmeju un pamatu nojaukšana, kā arī angāra tipa noliktavas demontāža un turpinās veca skursteņa demontāža. Galvenās tehniskās pamat iekārtas – katli, kurtuves, dūmgāzu elektrostatiskie filtri, gaisa priekš sildītāji,  trīs dūmeņi -  ir uzstādītas un notiek to testēšana. Katlu mājā atjaunots jumta segums virs jauniem biomasas katliem.

Pabeigta ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve. Siltumtehniskās sistēmas izbūve tuvojas noslēgumam. Vienlaikus tiek veikta piebraucamo ceļu un laukumu izbūve.

Lai uzglabātu un padotu kurināmo šķeldu ir izbūvēta kurināmā noliktavas pazemes daļa un veikta virszemes daļas montāža. Ir pabeigta šķeldas padeves konveijera montāža  un uzsākta arī šķeldas glabāšanas laukuma būvniecība.

Svarīga loma  paaugstinātās bīstamības objektos ir drošībai. Gādājot par to, izbūvēta telpa ugunsdzēsības sūkņiem. Turpinās elektromontāžas darbi, automātiskās vadības un kontrolsistēmas ieregulēšana. Uzstādīts avārijas elektroapgādes dīzeļģenerators. Objekta elektroapgādes nodrošināšanai izbūvēta 6kV kabeļtrase 2x2,4kilometri garumā. Tiek veikta transformatora apakšstacijas rekonstrukcija pilnībā nomainot visas iekārtas.

Piesaista ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu – 6 milj. Ls

Lai tik vērienīgus darbus varētu paveikt ar domes atbalstu piesaistīti 6 mij. Ls ES Kohēzijas fonda līdzekļu, Tas ir lielākais līdz šim saņemtais finansējums, ko izdevies piesaistīt kādam projektam. Abu katlu māju rekonstrukcijai kopējās plānotās izmaksas 12,5 milj. LVL bez PVN.

Darbi tiek veikti rekonstrukcijas projekta „Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)” Nr. PCS/3.5.2.1.0/10/02/030 ietvaros.

Projektu pilnībā plānots pabeigt 2014.gada janvārī.