Karstā ūdens atslēgums Lielajā prospektā 57 un 59

2013-09-19

Siltumtrases rekonstrukcijas dēļ Lielā prospektā 57, 59 no š.g. 19.septembra līdz 23.septembra plkst.18.00 būs pārtraukta karstā ūdens piegāde.

Siltumtrases nomaiņa notiek projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” ietvaros nomainot 7,4 kilometrus siltumtīklus. Remontdarbus objektā veic SIA „Latenergoprojekts”. 2013.gadā plānots nomainīt 2 kilometrus siltumtrases ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Rekonstrukcijas laikā atraks vecos kanālus, demontēs betona kanālus un esošos cauruļvadus. Pēc tam komplektēs un montēs jaunos cauruļvadus, kā arī atjaunos virskārtas segumu. Lai veiktu šādus darbus, ir nepieciešams pārtraukt karstā ūdens piegādi, jo jauno trasi var samontēt tikai tad, kad vecā būs demontēta.

Lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem, jo veikt siltumtrašu rekonstrukciju bez karstā ūdens atslēgšanas diemžēl nav iespējams, tikmēr veco cauruļu nomaiņa uz rūpnieciski izolētajām ir ļoti svarīga vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt samazināsies avāriju risks, jo caurules ir apgādātas ar avārijas signalizāciju. Otrkārt - rūpnieciski izolēto cauruļu sistēmu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks, kā arī minimāla apkalpošana to ekspluatācijā.

Tiem iedzīvotājiem, kuru dzīvokļos vēl nav uzstādīti karstā ūdens patēriņa skaitītāj par laiku, kurā karstā ūdens padeve ir pārtraukta veiks pārrēķinu. Turpretī dzīvokļos, kuros ir uzstādīti skaitītāji, karstā ūdens padeves atslēguma laikā tie, neko neuzskaitīs. Jāatceras vien ieraduma pēc neatgriezt karstā ūdens krānu. Lai izvairītos no tā, mājas pārvaldnieki var atslēgt karstā ūdens padevi siltumpunktā.

Šobrīd siltumtīklu kopējais garums Ventspils pilsētā ir 44,5 kilometri, no kuriem 81% ir rekonstruēti ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” kopējās izmaksas plānotas 2,8 milj. LVL bez PVN, tai skaitā 1,1 milj. LVL Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums, kas ir 40% no projekta attiecināmajām izmaksām. Projektu plānots  īstenot 3 gadu laikā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!