Kas jāņem vērā, salīdzinot maksājumus

2013-11-29

1. decembrī Ventspilī stāsies spēkā jauns samazināts siltumenerģijas tarifs: 41,87 Ls/MWh jeb 59,58 EUR/MWh+PVN. Janvārī Ventspils iedzīvotājiem, kuri izmanto centrālo siltumapgādi, par decembrī patērēto siltumu un karsto ūdeni vajadzēs maksāt pēc samazinātā tarifa. Lai arī siltumenerģijas izmaksas samazināsies par 5,7%, siltuma patērētājiem var rasties jautājumi, salīdzinot pagājušā un šā gada decembra maksājumus.

Lai nerastos jautājumi, jāņem vērā vesela virkne objektīvu faktoru, kuri var ietekmēt siltuma maksājumu summu. Pirmais, kas noteikti kritīs acīs, saņemot jaunajā gadā pirmos rēķinus, – liksies, ka maksājuma summa kļuvusi lielāka. Tam ir vienkāršs izskaidrojums – no 2014. gada janvāra visi maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem tiks aprēķināti eiro, tādēļ summa šķitīs lielāka. Lai salīdzinājums būtu korekts, šā gada un pagājušā gada decembra siltuma maksājumi ir jāsalīdzina vienā valūtā – vai nu jaunais maksājums jāpārvērš latos, vai arī pagājušā gada maksājums jāpārvērš eiro. Turklāt vajadzētu ņemt vērtā vēl dažus faktorus, kas būtiski ietekmē siltuma maksājuma lielumu.

Vispirms ir jāsalīdzina āra gaisa vidējā temperatūra katrā no apskatāmajiem mēnešiem. Var gadīties, ka šogad decembris būs siltāks vai, tieši otrādi, aukstāks nekā pagājušā gada decembris!

Visbiežāk iedzīvotāji salīdzina maksājumus dažādās mājās, kurām ir vizuāli vienāda konstrukcija. Tomēr, lai salīdzinājums būtu pamatots un argumentēts, ir jāsalīdzina ne tikai maksājumi, bet arī visi pārējie rādītāji – cik daudz siltuma katra māja ir patērējusi, uz kādu vidējo temperatūru dzīvokļos ir noregulēta aparatūra siltummpunktos un cik daudz karstā ūdens patērēts katrā mājā, atgādina PSIA Ventspils siltums speciālisti. Šos rādījumus fiksē patērētā siltuma skaitītāji, kas ir uzstādīti katrā mājā. Vienā mājā gaisa vidējā temperatūra dzīvokļos var būt 18 grādi, bet citā – 21 grāds. Ir svarīgi atcerēties, ka viens grāds dod 5–6% maksājuma. Proti, ja temperatūras starpība dzīvokļos ir 3 grādi, tad maksājumi var atšķirties par 15–18%.

Salīdzinot maksājumus, ir jāņem vērā:

  • tarifs
  • kādā valūtā maksājums ir sastādīts (maksājumi eiro izskatās lielāki nekā latos)
  • āra gaisa temperatūr
  • siltuma parametri un patēriņš katrā mājā