Katlumājai Brīvības ielā 38 pieteiktas piesārņojošās darbības atļaujas izmaiņas

2015-02-26

PSIA “Ventspils siltums” informē, ka saistībā ar dūmgāzu kondensatora nodošanu ekspluatācijā, Ventspils Reģionālā vides pārvaldē ir iesniegts pieteikums grozījumiem B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujā katlu mājā Brīvības iela 38.

Dūmgāzu kondensators ir iekārta, kas paredzēta siltumenerģijas atgūšanai no dūmgāzēm, kā arī veic dūmgāzu attīrīšanu, novēršot sīko pelnu daļiņu nokļūšanu atmosfērā. Pirms dūmgāzu kondensatora uzstādīšanas karstās dūmgāzes pa skursteni nonāca atmosfērā, taču tagad tās no visiem šķeldas katliem vispirms nonāk kondensatorā, kur notiek to atdzesēšana un attīrīšana. No dūmgāzēm iegūtais siltums tiek novadīts atpakaļ siltumapgādes sistēmā. Šādā veidā iespējams palielināt katlumājas efektivitāti vidēji par 18%. Lai saražotu nepieciešamo siltuma daudzumu ir vajadzīgs mazāk kurināmā, kā arī būtiski samazinās siltumenerģijas ražošanas ietekme uz vidi.

Visas ieinteresētās personas ar iesniegumā ietverto informāciju var iepazīties no š.g. 26.februāra līdz 12.martam:

PSIA „Ventspils siltums” tehniskajā daļā Talsu ielā 84, Ventspilī, LV 3600, darbdienās no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00,

-           Galvenajā bibliotēkā Akmeņu ielā 2,

-           Ventspils Augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101,

-           Pārventas  bibliotēkā Tārgales ielā 4,

-           Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110,

-           Domes Vides uzraudzības nodaļā Jūras  ielā 36

-           pašvaldības SIA „Ventspils siltums” mājas lapā: www.ventspilssiltums.lv

-           Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils Reģionālā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspilī, līdz 2015.gada 27. martam. PSIA “Ventspils siltums” aicina visas ieinteresētas personas un organizācijas piedalīties iesniegtā pieteikuma sabiedriskā apspriešanā, kas notiks digitālajā centrā Ventspilī, 2015.gada 12.martā  sākums plkst.17.30.