Pabalsts daļējai apkures rēķinu apmaksai

2018-10-12

Tā kā maksājums par apkuri ir viens no dārgākajiem komunālo pakalpojumu rēķiniem, tāpēc, sākoties apkures sezonai, aktuālāks kļuvis jautājums par atbalstu  pilsētas iedzīvotājiem ar nelieliem ienākumiem.

Kā jau ierasts, arī šajā apkures sezonā pašvaldības piešķirtos atvieglojumus siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai varēs saņemt maznodrošinātās un trūcīgās personas vai ģimenes, kā arī atsevišķi dzīvojoši pensionāri un personas ar invaliditāti, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz 278,47 eiro.

Siltumenerģijas patēriņa rēķina apmaksai ir iespēja saņemt šāda apmēra atlaides:

  • 55% apmērā no maksājuma summas mēnesī;
  • 60% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar 3-5 bērniem;
  • 100% apmērā no maksājuma summas mēnesī ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

 

Pabalsts ietver maksājumu par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu (ne vairāk kā 2m3 mēnesī vienai personai) un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.

Papildu informāciju par pieejamajiem atbalsta veidiem iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.

Savukārt tiem klientiem, kuriem ir grūtības norēķināties par saņemtajiem siltumenerģijas pakalpojumiem un ir jau izveidojies parāds, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” piedāvā iespēju noslēgt vienošanos un atmaksāt uzkrāto parādu visa gada garumā, nemaksājot līgumsodu par nokavēto apmaksas termiņu. Šī vienošanās ar klientu ir īslaicīgu grūtību vai jau iekrātu parādu pakāpeniskas atmaksas risināšanai. 

Uzņēmums izskata individuālus risinājumus, ņemot vērā katra klienta maksātspēju. Lai noslēgtu vienošanos par atlikto apkures maksājumu klients var vērsties uzņēmuma Abonentu daļās - Pils ielā 12 vai Talsu ielā 84. Tālrunis uzziņām 636 00800.