Pabalsts daļējai apkures rēķinu apmaksai

2019-10-10

Ventspils pilsētas iedzīvotāji ar nelieliem ienākumiem arī šajā apkures sezonā varēs saņemt pašvaldības piešķirto atvieglojumu siltumenerģijas patēriņa daļējai kompensēšanai mājokļos ar centrālo apkuri.

Ik mēnesi šo pabalstu var saņemt trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes (personas), kā arī vientuļie pensionāri un invalīdi, kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 299 eiro mēnesī.

Pabalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā dzīvokļa kompensējamo platību.

Siltumenerģijas patēriņa rēķina apmaksai piemērojamas šādas atlaides:

▶ 55% no maksājuma summas mēnesī;
▶ 60% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar trīs līdz pieciem bērniem;
▶ 100% no maksājuma summas mēnesī - ģimenēm ar sešiem un vairāk bērniem.

Pabalsts ietver maksājumu par apkuri, karstā ūdens sagatavošanu un karstā ūdens cirkulācijas nodrošināšanu.

Plašāku informāciju par sociālā atbalsta iespējām iedzīvotāji var saņemt Ventspils pilsētas Sociālajā dienestā Raiņa ielā 10 un Sociālā dienesta filiālē Talsu ielā 39.