Pārventas katlumājā top dūmgāzu kondensators

2019-01-08

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” īstenotā projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69” ietvaros šobrīd Pārventas katlumājā aktīvi norit būvniecības darbi.

Būvdarbu ģenerāluzņēmējs - Lietuvas uzņēmums UAB “Enerstena”, sadarbojoties ar vietējiem būvuzņēmumiem SIA “Pilsbūve” un SIA “Voka”, pērn decembrī veica dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai nepieciešamos priekšdarbus -  gan esošā dīzeļdegvielas apkures katla pārvietošanu, gan dūmgāzu kondensatora pamatu izbūvi. Daļēji tika demontētas arī katlumājas jumta pārseguma konstrukcijas, lai varētu uzstādīt nepieciešamās iekārtas.

Šobrīd Talsu ielā 69 jau ir uzstādītas galvenās tehnoloģiskās pamatiekārtas - dūmgāzu kondensators un dūmgāzu attīrīšanas iekārta, kā arī atjaunots katlumājas jumta segums ar jaunām būvkonstrukcijām. Pašreiz turpinās elektromontāžas darbi jauno tehnoloģisko iekārtu pieslēgšanai pie kopējās sistēmas, pabeigta arī lielākā daļa no iekšējiem siltumtīklu pārbūves darbiem. Uzsākta dūmeju izbūve no esošajiem biomasas apkures katliem un darba režīmā tiek ieregulēts pārvietotais dīzeļdegvielas apkures katls.  Mēneša beigās Pārventas katlumājai tiks piegādāts arī 25 metrus augsts dūmenis, kas pašreiz vēl tiek izgatavots  Dānijas rūpnīcā “VL Staal”.

Līgums par iekārtu piegādi un uzstādīšanu noslēgts ar Lietuvas uzņēmumu UAB “Enerstena”, kas jau pirms četriem gadiem Ventspilī būvēja dūmgāzu kondensatoru Ventas kreisā krasta katlumājā Brīvības ielā 38. Savukārt pojekta būvuzraudzību nodrošina SIA “CC3”.

Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana ir mūsdienīgs risinājums, kas dos iespēju palielināt šķeldas katlu siltumenerģijas ražošanas efektivitāti. Ar jaunās iekārtas palīdzību siltums no dūmgāzēm tiks novadīts siltumapgādes sistēmā. Tādā veidā palielināsies ne tikai ar biomasu saražotās siltumenerģijas apjoms, bet arī samazināsies nepieciešamais kurināmā apjoms. Bez tam samazināsies arī cieto daļiņu apjoms dūmgāzēs un gaiss kļūs ievērojami tīrāks.

Kā viens no galvenajiem priekšnosacījumiem dūmgāzu kondensatora uzstādīšanai ir siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, kas paver iespēju saglabāt siltumenerģijas ražošanas tarifu stabilu arī turpmākajos gados. Plānots, ka pilsētas labā krasta katlumājā uzstādītais dūmgāzu kondensators ļaus ietaupīt ap 11% no katlumājā izmantotā biokurināmā.

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī” (Nr. 4.3.1.0/17/A/058) ietvaros, saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumiem.

Projekta īstenošanai piešķirtais Kohēzijas fonda līdzfinansējuma apmērs ir 260 451,39 EUR, bet kopējās būvdarbu izmaksas plānotas 723 864 EUR apmērā. Objekta nodošanas ekspluatācijā plānotais termiņš ir 2019.gada marts.