Rekonstruētas siltumtrases - droša siltumpiegāde

2020-01-10

Šobrīd Ventspilī visi pilsētas centralizētās siltumapgādes tīkli ir 100% rekonstruēti, nomainot vecās caurules pret rūpnieciski izolētām caurulēm, kā rezultātā paaugstinājusies siltumenerģijas pārvades efektivitāte un samazinājušies siltumenerģijas zudumi.

Siltumtrašu rekonstrukcija, piesaistot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, tika uzsākta 2012.gadā. Uzsākot projekta „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” īstenošanu, Ventspilī bija rekonstruēti tikai 79,2% siltumtīklu. Pārējie siltumtīkli pārsniedza normatīvos aktos noteikto kalpošanas ilgumu un bija sliktā tehniskā stāvoklī – vairākas siltumtrases nebija atjaunotas, kopš tās tika izbūvētas 1970.gadā.

Pilnībā siltumtrašu rekonstrukciju uzņēmums „Ventspils siltums” pabeidza 2018.gadā, kad tika atjaunoti pēdējie atlikušie 525 metri veco siltumtīklu.

Rūpnieciski izolēto cauruļu galvenās priekšrocības ir minimāli siltuma zudumi un ilgs kalpošanas laiks. Turklāt visas siltumtrases aprīkotas arī ar avārijas signalizāciju, lai precīzi noteiktu bojājuma vietu.